Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

Διαχειριστής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Καλπάκι, 14 / 09 / 2020

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                      Αριθ. Πρωτ. : οικ. 6167

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: Καλπάκι Ιωαννίνων

Τ.Κ. : 44004

Πληροφορίες: Τάγκα Δροσούλα                                                       ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΤΗΛ: 2653360119                                                                                         

FAX: 2653360103

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

               

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών, αντιψυκτικών (καύσιμα κίνησης, θέρμανσης, & λιπαντικών αντιψυκτικών) για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου, του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης –Μέριμνας και Παιδείας του Δήμου Πωγωνίου, των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, για την περίοδο 2020-2021 (1έτος)

 

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Πωγωνίου θα προσφύγει στη διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περιπτ. γ΄ του ν. 4412/2016) για εκτιμώμενη αξία σύμβασης κάτω των ορίων του άρθρου 5 περίπτωση γ) όπως ισχύουν του ν. 4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 190 / 2020 (ΑΔΑ: ΩΡΘ0Ω1Ω-ΡΙ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  σε συνέχεια του   ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (ΑΔΑ προκήρυξης: ΨΩΙΚΩ1Ω-Δ89, ΑΔΑΜ διακήρυξης:20PROC007166610) που απέβη άγονος:

ΓΕΝΙΚΟ

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2020                                                                                        (Δήμος Πωγωνίου, Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πωγωνίου,    Σχολικές Επιτροπές Α' & Β')

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα σε λίτρα / χγρ

Τιμή Μονάδος

Αξία Προμήθειας

 

1.

Πετρέλαιο θέρμανσης

89.900

0,794

71.380,60

 

2.

Πετρέλαιο κίνησης

55.000,00

1,075

59.125,00

 

3.

Βενζίνη Aμόλυβδη

28.670,00

1,263

36.210,21

 

4.

Ελαιολιπαντικά

1.696/50

-

10.775,60

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

177.491,41

 

 

ΦΠΑ 24%

42.597,94

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

220.089,35

               

 

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%), επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του Τμήματος Παρατηρητηρίων Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 και την με αρ. 56902/215 (Β'1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ως ημερομηνία ανάρτησης των εγγράφων της σύμβασης και της λοιπής διαδικασίας, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 14/09/2020, ημέρα Δευτέρα.

 Η υποβολή της προσφοράς μπορεί να ξεκινήσει άμεσα με καταληκτική ημερομηνία την 18/ 09/ 2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00. Προσφορά μπορεί να δοθεί για το σύνολο των ειδών που υπάρχουν σε ένα, ή σε περισσότερα τμήματα  ή σε όλα τα τμήματα ( 1ο – 6ο τμήμα ) σύμφωνα με τους  πίνακες του παραρτήματος (Α):

Προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού ή έως την ανάλωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συμβεί πρώτο. Επίσης, η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ως δύο μήνες για την ανάλωση τυχόν υπολοίπων ποσοτήτων ή πιστώσεων που διαθέτει αυτή κατά τη λήξη της διάρκειάς της, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής χωρίς αλλαγή των όρων της αρχικής σύμβασης. Οι φορείς δεν υποχρεούται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων και των δαπανών που αναγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης  εφόσον δεν κριθεί σκόπιμο.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης επί του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά εκτός ΦΠΑ.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου/ή Νομικού του Προσώπου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6.2, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.5 της με αριθ. πρωτ. 5198/10-08-2020 διακήρυξης.

 

                 Ο Δήμαρχος

 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:

  • Διακήρυξη
  • Τεχνικές προδιαγραφές (μελέτη αρ. 12/2020 Τμ. Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Πωγωνίου)

Πίνακας Αποδεκτών:

α/α

Επωνυμία

Δ/νση

EMAIL

1

Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΣΦΑΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2

ΧΑΣΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3

ΑΦΟΙ Δ. ΓΚΟΓΚΟΥ Ο.Ε. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4

ΝΤΑΚΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΝΕΓΡΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

5

ΤΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

6

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε. - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΣΦΑΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 08:31

ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ

Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές που επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες μετά από ένα μεγάλο διάστημα, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σηματοδοτήθηκε από την χρήση της απαραίτητης προστατευτικής μάσκας τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Η παράδοση των μασκών πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου  καθώς η πρώτη μέρα στο σχολείο είχε στο επίκεντρο τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ακολουθούνται.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Γκόγκος παρευρέθηκε στον αγιασμό του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου Παρακαλάμου και αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες θα κυλήσει η φετινή χρονιά ευχόμενος στους μαθητές οι επόμενοι μήνες να είναι γεμάτοι γνώση και εμπειρίες.

«Είναι μία χρονιά διαφορετική από τις υπόλοιπες αλλά είμαι βέβαιος ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά γιατί μπορείτε να ανταποκριθείτε σε κάθε πρόκληση. Να είστε προσεκτικοί και να τηρείτε όλα τα μέτρα προστασίας αλλά μην αφήσετε την πανδημία να επηρεάσει την εκπαιδευτική σας πορεία. Σε αυτή την πορεία θα είμαστε στο πλευρό σας ώστε από κοινού να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας εύχομαι Καλή σχολική χρονιά, πρόοδο, υγεία και δύναμη στον αγώνα σας. Στους εκπαιδευτικούς εύχομαι δύναμη και αντοχή στο εξαιρετικά σημαντικό έργο τους που είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας ώστε να γίνουν ολοκληρωμένοι άνθρωποι με αξίες, ιδανικά και ελεύθερη σκέψη» σημείωσε ο κ. Γκόγκος.

                                           Ο Δήμαρχος Πωγωνίου ανακοινώνει

       Επαναληπτική δημοπρασία για τη διάθεση δασικών προϊόντων συστάδας 1δ Βασιλικό σύμφωνα με τους όρους της οικ.5680/26-08-2020 διακήρυξης(ΑΔΑ:6ΝΒΖΩ1Ω-ΥΧΥ)στις 21/09/2020 ,ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.15π.μ.-11.45π.μ. ενώ η προσκόμιση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις 10.30π.μ. -11.00π.μ.

      Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Δημαρχείο Πωγωνίου με έδρα Καλπάκι εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ.2653360105.

 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                        ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

                                                                                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 

Ανακοινώνει σύμφωνα με την αρ.πρωτ.5664/26-08-2020(ΑΔΑ:ΩΜ2ΚΩ1Ω-ΟΧ4) διακήρυξη Δημάρχου , την επανάληψη της  δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών στην θέση Μπίλες & Μολόχες Μαζαρακίου στις 21/09/2020 και ώρα 11:00π.μ , καθώς η δημοπρασία στις 11/09/2020 κατέστη άγονη.

 

 

 

                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                               ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 

 Ανακοινώνει σύμφωνα με την αρ.πρωτ.5672/26-08-2020(ΑΔΑ:6ΓΔΔΩ1Ω-Σ72) διακήρυξη Δημάρχου , την επανάληψη της  δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρού στη θέση Γρέβιες Δολιανών στις 21/09/2020 και ώρα 11:00π.μ,  καθώς η δημοπρασία στις 11/09/2020 κατέστη άγονη.

 

 

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                              ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 06:58

Πού θα κοπεί το ρεύμα αύριο Σάββατο

Γνωστοποιείται στο κοινό ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος το Σάββατο 12/09/2020 ως εξής :
1) Από ώρα 08:30 πμ έως 09:30 πμ στις παρακάτω περιοχές :
Όλα τα ΔημοτικάΔιαμερίσματα του Δήμου Κόνιτσας, τα Δ.Δ. Αγ. Μηνάς, Αρίστη, Βίκος, Μεσοβούνι, Πάπιγκο,Βρυσοχώρι, Ηλιοχώρι, Λαϊστα, Ελαφότοπος (η περιοχή προς Καλπάκι- όχι ο οικισμός) του Δήμου Ζαγορίου, τα Δ.Δ. Καλπακίου, Γεροπλάτανου, Βασιλικού (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή – όχι ο οικισμός) του Δήμου Πωγωνίου, τα Δ.Δ. Χρυσή, Πευκόφυτο, Ζούζουλη,
Επταχώρι του Δήμου Νεστορίου της Π.Ε. Καστοριάς.
2) Από ώρα 09:00 πμ έως 11:30 πμ στις παρακάτω περιοχές : Τμήμα της ευρύτερης
περιοχής Δολιανών πέριξ του Φ/Β Σταθμού κ. Λένη Χρήστου.
3) Από ώρα 10:30 πμ έως 14:30 μμ και στις παρακάτω περιοχές : Τμήμα της ευρύτερης
περιοχής Δολιανών πέριξ του Φ/Β Σταθμού κ. Σδράλαγκα Κλέανδρου.
4) Από ώρα 14:00 μμ έως 15:00 μμ και στις παρακάτω περιοχές : Ασφάκα στην περιοχή
πέριξ του αντλιοστασίου ΣΥΔΚΛΙ.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης των
διακοπών που αναφέρονται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ ΑΕ,θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων. Ζητάμε την κατανόηση των καταναλωτών μας για τις παραπάνω αναπόφευκτες διακοπές.

Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020 09:13

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδριάζει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πωγωνίου. Η ημερήσια διάταξη επισυνάπτεται.

Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020 09:00

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δήμαρχο Πωγωνίου πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Δρόπολης και Πωγωνίου κ. Δημήτριος Τόλης.

Οι δύο Δήμαρχο αντάλλαξαν απόψεις για την αυτοδιοίκηση και αναφέρθηκαν στην άριστη συνεργασία μεταξύ των Δήμων ενώ αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα.

Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020 08:53

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ

Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 η δήλωση των τετραγωνικών μέτρων στους Δήμους.

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Διαχειριστής