Δήμος Πωγωνίου

Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2011 09:27

Αποπεράτωση πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο κοινοτικό Διαμέρισμα Ψηλοκάστρου και στην πλατεία Αγ. Αθανασίου, βρίσκεται το παλαιό Ισόγειο Κτίριο Μαγειρείων (τα οποία λειτουργούν κατά τις εκδηλώσεις που πανηγυρίζει το χωριό στις 28/8) της πρώην Κοινότητας Ψηλοκάστρου.
Το κτίριο, θα ανακατασκευασθεί η στέγη του και θα γίνει προσθήκη μικρού στεγάστρου στην είσοδο του.
Στο χώρο Δυτικά της πλατείας (η οποία έχει κατασκευασθεί με προηγούμενη εργολαβία) και δίπλα από το χώρο των Μαγειρείων, θα κατασκευασθεί άλλο ισόγειο υπερυψοομένο κτίριο (αποθηκευτικός χώρος) το οποίο είναι απαραίτητο στη λειτουργία των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο χώρο αυτό. Ειδικότερα και αναλυτικότερα, οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν τόσο στο υπάρχον κτίριο των Μαγειρείων, αλλά και στο νέο - βοηθητικό καθώς και στην ολοκλήρωση του περιβάλλοντα χώρου της πλατείας Αγ. Αθανασίου, είναι οι παρακάτω:
(Α) ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ:
Καταρχάς θα γίνει ανακατασκευή της στέγης του, η οποία είναι κατασκευασμένη αρκετά χρόνια και παρουσιάζει αρκετά προβλήματα διάρθρωσης από τα όμβρια ύδατα.
Με την ανακατασκευή της στέγης, θα κατασκευασθεί σε όλους τους φέροντες -τοίχους από λιθοδομή (κυρίως περιμετρικά) σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα, έτσι ώστε να επιτευχθεί και διασφαλισθεί στο μέγιστο βαθμό η στατική επάρκεια του κτιρίου.
Θα γίνει αλλαγή όλων των εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου με νέα από αλουμίνιο.
(Β) ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ:
Το νέο κτίριο αποθήκης, το οποίο θα κατασκευασθεί στη Δυτική πλευρά της πλατείας δίπλα από τα παλιά Μαγειρεία, θα κατασκευασθεί σε υπερυψωμένη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα (τοιχεία) όπως φαίνεται στα αναλυτικά σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη.
Το υπερυψωμένο επίπεδο στο οποίο θα κατασκευασθεί προκύπτει από την υπάρχουσα διαμόρφωση της πλατείας, η οποία έχει κατασκευασθεί με προηγούμενη εργολαβία.
Η όλη κατασκευή θα είναι απλής μορφής και θα συνίσταται στην κατασκευή περιμετρικών τοίχων από οπτοπλινθοδομή (διπλή δρομική) με συνδυασμό περιμετρικών υποστυλωμάτων και δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως φαίνεται στα αναλυτικά σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη.
Τα εξωτερικά κουφώματα που θα κατασκευασθούν θα είναι από αλουμίνιο.
Το δάπεδο της αίθουσας του αποθηκευτικού χώρου θα καλυφθεί με πλακίδια πορσελάνης.
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα κατασκευασθεί περιγράφεται στο αναλυτικό τιμολόγιο της μελέτης
Η επικάλυψη του κτιρίου θα γίνει με στέγη ξύλινη και κεραμίδια μαύρα ιταλικού τύπου.
Η πλατεία Αγιου Αθανασίου, στα όρια της οποίας βρίσκονται τα παλιά Μαγειρεία και ο νέος αποθηκευτικός χώρος που πρόκειται να κατασκευασθεί, έχει κατασκευασθεί με προηγούμενη εργολαβία και για την ολοκλήρωση της απομένουν δύο (2) τμήματα τα οποία δεν είχαν πλακοστρωθεί και οι θέσεις τους είναι μπροστά από τα Μαγειρεία και στη Βόρεια πλευρά εισόδου - εξόδου της πλατείας προς το κέντρο του χωριού.
Οι χώροι λοιπόν αυτοί θα πλακοστρωθούν με μαυρόπλακες, όπως είναι στρωμένη και η υπόλοιπη πλατεία.
- Τέλος θα ολοκληρωθεί και το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων της πλατείας με σύστημα πλαστικών σωλήνων αποχετεύσεως Φ100 και το κατάλληλο δίκτυο φρεατίων.
Το υπερυψωμένο επίπεδο στο οποίο θα κατασκευασθεί προκύπτει από την υπάρχουσα διαμόρφωση της πλατείας, η οποία έχει κατασκευασθεί με προηγούμενη εργολαβία.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις "της διευθύνουσας υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα» και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων του Ν. 2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 609/85 «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» και 171/87 «Περί αποφαινομένων Οργάνων Ο.Τ.Α.» και το Ν.3263/20047 και τις τροποποιήσεις αυτού.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο πόσο 86.775,00 € (72.920,17 € για εργασίες + 13.854,83 € ΦΠΑ 19%) και θα χρηματοδοτηθεί κατά 70.000,00 € από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και κατά 16.775,00 € από έσοδα της Κοινότητας Λάβδανη
Διαβάστηκε 2215 φορές

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Εργα Αποπεράτωση πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου