Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011 05:37

Κατασκευή καλντεριμιών Κάτω Μερόπης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Τρέχων στάδιο : Υποβλήθηκε μελέτη για ένταξη στο Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ

Τεχνική περιγραφή
Με την παρούσα προβλέπεται να διαμορφωθεί και να επιστρωθεί με λίθους (κατασκευή λιθόστρωτου (καλντερίμι) με λίθους της περιοχής) ο κοινοτικός δρόμος ο οποίος διέρχεται από την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. H ανάγκη αυτή προέκυψε από το γεγονός ότι η σημερινή κατάσταση, όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και στις φωτογραφίες που συνυποβάλλονται με τη παρούσα μελέτη, χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια υλικών, φθορές λόγω του χρόνου και της μη συντήρησης γεγονός που καθιστά δύσβατο τον δρόμο για τους πολίτες.
Για την αποκατάσταση τους λοιπόν προβλέπονται και προτείνονται κατά σειρά προτεραιότητα οι παρακάτω εργασίες :

  • Διαμόρφωση του καταστρώματος της οδού και (όπου απαιτείται και είναι δυνατή) διαπλάτυνση με εκσκαφή του υφιστάμενου πρανούς, ώστε το πλάτος του προς κατασκευή καλντεριμιού να μην είναι μικρότερο του 1,20μ. και μεγαλύτερο από 1,50μ. καθώς και χειρονακτική διακίνηση των εκσκαφών αυτών.
  • Κατασκευή λιθοστρώτου (καλντερίμι) με λίθους απόχρωσης που να προσομοιάζει με τους λίθους της περιοχής απλής μορφής  σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
  • Όπου απαιτείται θα κατασκευαστεί τοίχος ανακοπής καταπτώσεων από λιθοδομή με λίθους της περιοχής.
Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό 32.000,00 €  (για  εργασίες   26.016,26€ + Φ.Π.Α. 5.983,74€). Το έργο θα προταθεί για χρηματοδότηση από  ΟΠΑΑΧ 2011.
Διαβάστηκε 4236 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011 05:58

1 σχόλιο