Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011 12:22

Εκδηλώσεις - Πανυγύρια


Σημαντική εκδήλωση για κάθε χωριό είναι τα πανηγύρια που έχουν τοπικό χρώμα και αναβιώνο μουσική παράδοση της περιοχής του Πωγωνίου. Το πανηγύρι, που συνήθως γίνεται καλοκαίρι, είναι σημαντικό γεγονός για την τοπική κοινωνία αφού εκεί συναντώνται οι μόνιμοι κάτοικοι των χωριών αυτούς που λείπουν στα μεγάλα αστικά κέντρα ή σε άλλα κράτη.
Ακολουθεί πίνακας των κατά τόπους πανηγυριών.

Αγια Μαρίνα

17 Ιουλίου (Αγίας Μαρίνας)

Αγιος Κοσμάς

20 Μαΐου (Ημέρα αναπομιδής λειψάνων Αγίου Νικολάου)

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.

Βασιλικο

6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια)

Βασιλικο

6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια)
17 Ιουλίου (Αγίας Μαρίνας)
24 Αυγούστου (Αγίου Κοσμά)

Βήσσανη

15 Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου)

Βρίστοβο

15 Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου)

Δελβινάκι

26 Ιουλίου (Αγίας Παρασκευής. Το πανηγύρι γίνεται το επόμενο Σάββατo αν η 26η Ιουλίου είναι εργάσιμη)

Δημόκορη

17-18 Αυγούστου

Δήμος  Δελβινακιου

Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου (Διεθνές Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού)

Δολό

20 Ιουλίου (Προφήτη Ηλία)

Ζάβροχο

23 Απριλίου ή δεύτερη μέρα του Πάσχα (Αγίου Γεωργίου)
17 Ιουλίου (Αγίας Μαρίνας)

Κακκόλακος

15 Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου)
26 Οκτωβρίου (Άγιος Δημήτριος)
Αγίας Τριάδος     (Μία μέρα μετά του Αγίου.Πνεύματος)

Καστανή

15 Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου)

Κάτω Λάβδανη

8 Σεπτεμβρίου (Γέννηση της Θεοτόκου)
Μια Κυριακή πριν τον 15αύγουστο (γιορτάζει η Μονή Μακρυαλέξη)

Κάτω Μερόπη

29 Αυγούστου (απότομη κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου)

Κεράσοβο

20 Ιουλίου (Προφήτη Ηλία)
21 Μαΐου (Αγίου Κων/νου και Ελένης)

Κεφαλόβρυσσο

29 Αυγούστου (απότομη κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου)

Κρυονέρι

26 Ιουλίου (Αγίας Παρασκευής)

Κτίσματα

15 Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου)

Λάβδανη

24 Αυγούστου (Κοσμά του Αιτωλού)

Λίμνη

26 Ιουλίου (Αγίας Παρασκευής)

Μαυρόπουλο    

15 Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου)

Μερόπη

6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια)
Η πρώτη Κυριακή μετά τον 15αύγουστο

Ξηρόβαλτο

Η πρώτη Κυριακή μετά τον 15αύγουστο

Ορεινό

26 Ιουλίου (Αγίας Παρασκευής)

Παλιόπυργος

Κυριακή του Πάσχα
15 Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου)

Περιστέρι

19 Ιουνίου

Ποντικάτες

15 Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου) 15 Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου)

Πωγωνιανή

20-21 Μαΐου αναλόγως πότε πε'φτει Σάββατο (Ανακομιδή λειψάνων Αγίου Νικολάου)
Ζωοδόχου πηγής (την Παρασκευή μετά το Πάσχα)

Ρουψιά

23 Απριλίου ή δεύτερη μέρα του Πάσχα (Αγίου Γεωργίου) 26 Ιουλίου (Αγίας Παρασκευής)

Σταυροδρόμι

24 Ιουνίου (Γέννηση Ιωάννου του Προδρόμου) 8 Σεπτεμβρίου (Γέννηση της Θεοτόκου)

Σταυροσκίαδι

26 Ιουλίου (Αγίας Παρασκευής)

Στρατινίστα

Πρώτη Κυριακή μετά τον 15αύγουστο

Τεριάχι

26 Ιουλίου (Αγίας Παρασκευής)

Φαράγγι

15 Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου) 15 Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου)

Χαραυγή

20 Ιουλίου (Προφήτη Ηλία)

Ψηλόκαστρο

30 Αυγούστου (Αγίου Αλεξάνδρου)

Ωραιόκαστρο

8 Σεπτεμβρίου (Γέννηση της Θεοτόκου)


Εκτός από τις παραπάνω εορταστικές εκδηλώσεις, που οι περισσότερες, όπως είπαμε, λαμβά­νουν χώρα κατά τους θερινούς μήνες, μια σειρά άλλων εκδηλώσεων όπως η παραγωγή τσίπουρου η οποία λαμβάνει χώρα κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο) έχουν τον χαρακτήρα λαϊκών πανη­γυριών.

Οι εκδηλώσεις αυτές είναι αυθόρμητες, συνδεδεμένες άμεσα με τις παραδοσιακές ασχολίες και την παραγωγή τοπικών προϊόντων της περιοχής. Συνοδεύονται από την προσφορά τοπικών εδεσμάτων, από παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια και έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα και σημασία για κάθε χωριό.

Τέλος αξίζει να παρακολουθήσει κανείς το Διεθνές Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού που λαμ­βάνει χώρα κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου και οργανώνεται από τον Δήμο Δελβινακίου.


Η Περιοχή Ωραιόκαστρου, η Λίμνη Δελβινακίου, το Δάσος Μερόπης-Παλαιόπυργου και η κοιλάδα του Γορμοΰ (2000 εκτάρια).Οι τόποι αυτοί βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του Πωγωνίου και περιλαμβάνουν τα χωριά Μερόπη, Παλαιόπυργος, Ωραιόκαστρο και Δελβινάκι. Στην περιοχή ανήκει ένα τμήμα του όρους Νεμέρτσικα (οι νοτιοδυτικές πλαγιές του), η μικρή λίμνη Ζαραβίνα (Δελβινακίου) και ο ποτάμιος Γορμός.
Δάση βελανιδιάς, μικρά φαράγγια ανάμεσα σε λόφους, διάφορες πηγές και ρέματα χαρακτη­ρίζουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Ο ποταμός Γορμός πηγάζει από το όρος Νεμέρτσικα και κυλά στην περιοχή που εκτείνεται από το Ωραιόκαστρο μέχρι τον Παρακάλαμο.
Στο δάσος της περιοχής Μερόπης-Παλαιόπυργου συναντά κανείς τέσσερα είδη δρυός, τις: Quercus frainetto, Quercus Cerris (άγρια βελανιδιά), Quercus pubescens (δέντρο) και Quercus macedonica (μακεδόνικη βελανιδιά), καθώς και μερικά χαρακτηριστικά είδη της συνένωσης Οστρυάς και Γαύρου : Ostryo-Carpinion (μεράντζα), Ostrya carpinifolia (οστρυά) και Carpinus ori-entalis (σκυλόγαυρος). To Juniperus communis (θαμνόκεδρο) σχηματίζει θαμνώνες στην περιοχή του όρους Νεμέρτσικα. Στους θαμνότοπους μέσου υψομέτρου μπορούμε να συναντήσουμε τα : Fraxinus ornus (μικρός φράξος) και Acer pseudoplatanus (ψευτοπλάτανος). Στην περιοχή υπάρ­χουν και σπάνια είδη φυτών. Αξιοσημείωτο είναι το είδος Solenanthus albanicus που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της Οδηγίας 92/43/EEC. στη Σύμβαση της Βέρνης και στο WCMC Plants Database στην   κατηγορία "σπάνιο".
Η αξία αυτής της περιοχής ως βιότοπου καταδεικνύεται από την παρουσία τριών ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα II της Οδηγίας 92/43/EEC καθιός και από την ύπαρξη δώδεκα άλλων ελληνικών σημαντικών ειδών. Τα είδη που αναφέρει η Οδηγία είναι η Μεσογειακή Χελιύνα (Testudo hermanni) και δύο είδη φιδιών του γένους Elaphe. Μεταξύ των άλλων σημαντικών ειδών υπάρχουν πέντε είδη βατράχων και φρύνων και δύο άλλα είδη φιδιών. Μία ακόμη ισχυρή μαρτυ­ρία για την αξιολόγηση αυτού του τόπου από πλευράς πανίδας είναι το γεγονός ότι χαρακτηρίζε­ται ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας (Σ.Π.Π.Ε.), κυρίως επειδή έχει καταγραφεί σ' αυτήν ένας αριθμός ειδών αρπακτικών πουλιών. Τα πιο πολλά από αυτά αναφέρονται στο ελλη­νικό Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων ως απειλούμενα είδη. Είδη πουλιών που αναπαράγονται στην περιοχή είναι : ο σφηκιάρης (pernis apivorus), ο ασπροπάρης (neophron percnopterus), το σαΐνι (accipiter brevipes), ο κραυγαετός (aquila pomarina), ο χρυσαετός (aquila chrysaetos), ο σταυραε­τός (hieraaetus pcnnatus), η μεσοτσικλητάρα (dendrocopos medius).

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011 09:48

Σχολικές Μονάδες

Βαθμίδα Είδος Σχολείου Ονομασία Σχολείου Τηλέφωνο
ΔΕ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕ.Λ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ 2653041613
ΔΕ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΔΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο Γ/ΣΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 2653031306
ΔΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο Γ/ΣΙΟ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 2657031204
ΔΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ/ΣΙΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 2657022033
ΔΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ/ΣΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 2653042069
ΔΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Γ/ΣΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 2657041250
ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΗΣΣΑΝΗΣ 2657071368
ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 2657022252
ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 2653041585
ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 2653041297
ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 2657041245
ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 2653031244
ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 2657031208
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 2657022283
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 2653041585
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 2653042078
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 2657041201
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 2653031244
Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011 08:44

Ο Ελληνοιταλικός Πόλεμος

Παρακολουθήστε το ντοκυμαντέρ του ελληνοιταλικού πολέμου
Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011 07:49

Η Μάχη του Καλπακίου

Παρακολουθήστε το χρονικό της μάχης του Καλπακίου (2 - 8 Νοεμβρίου 1940).

Ντοκυμαντέρ 26 λεπτών

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 11:01

Πρόγραμμα Δημοτικής Αρχής

Πρόγραμμα Ενωτικής πρωτοβουλίας

Μπροστά στο νέο ρόλο, που καλούμαστε να ανταποκριθούμε, η ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, προ­βάλλει τις δικές της προτάσεις, τη δική της αντίληψη, το δικό της όραμα για το μέλλον του νέου Δήμου Πωγωνίου και βασίζεται στους εξής άξονες:

- Προώθηση και επίλυση των προβλημάτων με οργάνωση, ιεράρχηση, σχεδιασμό, συνέπεια και αγωνιστική διάθεση.

• Διαφάνεια και αξιοκρατία

• Ενεργό συμμετοχή των πολιτών στηριζόμενη στην αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού Δήμου και Δημότη.

• Ισόρροπη ανάπτυξη όλων των χωριών.

• Διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας κάθε χωριού, με σεβασμό στα ήθη και έθιμα.

• Παραχώρηση αρμοδιοτήτων στα τοπικά συμβούλια - εκπροσώπους

• Σεβασμός στις προτάσεις των Τοπικών Συμβουλίων- εκπροσώπων

• Σεβασμός στα όποια έσοδα των Τ/Κ (κληροδοτήματα, εκμετάλλευση δασών - εκτάσεων κλπ.)

• Διατήρηση των υπηρεσιών στους συνενούμενους Δήμους, ΕΛΤΑ, ειρηνοδικείο, ΔΟΥ, ΚΕΠ, ληξιαρχείο, εισπράκτορες (τελών, οφειλών), βοήθεια στο σπίτι, ΚΔΑΠ κλπ.

• Δημοτική συγκοινωνία που θα ενώνει όλα τα χωριά με τις υφιστάμενες έδρες των νυν Δήμων τους.

• Πάγωμα όλων των τελών στα σημερινά επίπεδα.

Αξιοποίηση όλων των κτιριακών υποδομών για (Φιλοξενία ηλικιωμένων, ξενώνες, λαογραφικό μουσείο κτλ)

• Ενίσχυση των καταστημάτων τις ΑΤΕ του Δήμου μας καταθέτοντας τα οικονομικά του Δήμου σε αυτά.

• Διαδημοτική συνεργασία

 Καθιερώνουμε:

Ετήσιο απολογισμό της δημοτικής αρχής σε κάθε έδρα των υφισταμένων δήμων. Λαϊκές συνελεύσεις σε κάθε Δημοτικό διαμέρισμα, για σοβαρά ζητήματα που αφορούν τον οικισμό. Κάτω απ' αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, σας παραθέτουμε συνοπτικά τα φλέγοντα ζητήματα, στα οποία καλούμαστε να δώσουμε λύσεις. 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ένα από τα βασικά προβλήματα που μας απασχολούν είναι η φθίνουσα πορεία του πληθυσμού, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στην ανεργία και η οποία, ιδιαίτερα σήμερα με την μεγάλη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας, απειλεί να «αφανίσει» κυριολεκτικά τους εναπομείναντες ενεργούς οικονομικά δημότες.

Με δεδομένο ότι ο Δήμος είναι και πρέπει να είναι ο βασικός αποδέκτης των προβλημάτων και ανησυχιών των δημοτών αλλά και συμπαραστάτης στους αγώνες του, δεσμευόμαστε ότι θα παλέψουμε, όπως πάντα, με όλες μας τις δυνάμεις και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις - υποδομές συντάσσοντας ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα ώστε να αξιοποιήσουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή μας, που είναι,

• Η γεωγραφική της θέση

• Η γεωργική έκταση και το υδάτινο δυναμικό 

• Τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου παραμεθόριων περιοχών

• Η γειτνίαση μας με την Αλβανία

• Η πολιτιστική μας κληρονομιά

• Το Περιβάλλον

• Οι ορεινοί όγκοι

 

θα παλέψουμε

• Για την ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού

• Για την δημιουργία βιοτεχνικού πάρκου,

• Για τη δημιουργία εμπορευματικού - διακομιστικού κέντρου στην μεθόριο περιοχή αξιοποιώντας την υπάρχουσα μελέτη.

• Για την αναβάθμιση των τελωνείων Κακαβιάς και Αρυμάδων.

• Για ζώνη ελεύθερης συναλλαγής στη μεθόριο περιοχή

• Για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη των ποταμών και λιμνών Καλαμά - Γορμού -Δολού - Ρογοζίου - Ζαραβίνας κλπ.

• Για την αλλαγή τρόπου άρδευσης (τεχνητή βροχή) κοιλάδας Καλαμά

• Για την ολοκλήρωση των αναδασμών Γεροπλατάνου, Μαυροπούλου - Κτισμάτων και την αξιοποίηση του κάμπου Ορεινού Ξηρόβαλτου.

• Για την ανάδειξη πολιτιστικών - ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων στην κατεύθυνση ανάπτυξης θρησκευτικού και ιστορικού τουρισμού.

• Για αξιοποίηση του δασικού πλούτου με παράλληλη λύση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος •Για εναλλακτικές μορφές ενέργειας

• Για ελεγχόμενη κυνηγετική ζώνη - εκτροφείου θηραμάτων

• Για ανάδειξη επώνυμων τοπικών προϊόντων, σε συνεργασία με αρμόδια υπουργεία, περιφερειακές υπηρεσίες και αντίστοιχο επιστημονικό προσωπικό

• Στήριξη και ανάκαμψη της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ελλάδας.

 

 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

 

Βελτίωση και συντήρηση του υπάρχοντος επαρχιακού δικτύου. Παράκαμψη στη θέση Αρμύρες Λάβδανης

Αποπεράτωση παραμεθόριας οδού Καλπάκι - Κακαβιάς και σύνδεσης της με την Ιόνια οδό.

 

 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

 

Η γεωργία και η κτηνοτροφία που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της τοπικής κοινωνίας, θα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να αντιμετωπίσουμε τον μαρασμό του πιο παραδοσιακού, για τον τόπο μας, οικονομικού παράγοντα, βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής των παραγω­γών και δίνοντας λύσεις στα προβλήματα τους.

Συγκεκριμένα

• Τα τέλη δικαιώματος βοσκής θα διατηρηθούν στα κατώτερα όρια, που ο νόμος προβλέπει »0α επισκευαστούν οι υπάρχουσες ομβροδεξαμενές στα Τ/Κ, όπου χρειαστούν 

 

Θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν ποτίστρες σε σημεία που δεν υπάρχουν

και θα υποδειχτούν από τους κτηνοτρόφους.

θα ηλεκτροδοτηθούν κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές και γεωργικές μονάδες.

θα μεταφέρουμε νερό, αν παραστεί ανάγκη, σε ομβροδεξαμενές και κτηνοτροφικές μονάδες

κατά την περίοδο του καλοκαιριού

Θα βελτιώσουμε το αγροτικό οδικό δίκτυο σε όλες τις Τ/Κ των Δήμων.

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

Θα λειτουργήσουμε στην Τ/Κ Παρακαλάμου ΚΕΠ αγροτών που θα παρέχει εξειδικευμένες

υπηρεσίες στους αγρότες - κτηνοτρόφους και βοήθεια πρόσβασης σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Θα συνεχίσουμε με την ίδια επιμονή και φροντίδα να είμαστε κοντά στους αγρότες και θα αγωνιστούμε για:

• Ολοκλήρωση και επέκταση αναδασμών κάμπου κτισμάτων - Νεοχωρίου, τριγώνου γέφυρας Χαραυγής -ριζά Καστανής και Ριζά Στρατίνιστας - Περιστερίου

• Αξιοποίηση του κάμπου, Ορεινού Ξηρόβαλτου

- Αξιοποίηση υδάτινων πόρων για επαρκή άρδρευση των αγροκτημάτων

• Προώθηση ειδικών καλλιεργειών, ύστερα από επιστημονικές μελέτες

• Αξιοποίηση πηγών Ρογοζίου

• Στήριξη νέων αγροτών

 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ

 

• Αξιοποίηση των ποταμών Καλαμά, Βοϊδομάτη, Ρογοζίου

 

ΥΔΡΕΥΣΗ

 

• Με σωστή οργάνωση τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο συντήρησης αλλά και υλοποίηση έργων θα δώσουμε λύσεις στα όποια προβλήματα ύδρευσης αντιμετωπίζουν η Τ/Κ του Δήμου, αλλά και θα αντιμετωπίσουμε τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες υδροδότησης.

• Για την εξασφάλιση καλής ποιότητας νερού θα γίνεται τακτικός έλεγχος και καθαρισμός των δεξαμενών, με απολύμανση του δικτύου και συνεχή έλεγχο (μηνιαίος) του νερού.

• Αλλαγή δικτύου ύδρευσης Κάτω Μερόπης, Πραιόκαστρου, Βήσανης, Δελβινάκιου Γεροπλάτανου.

• Βελτίωση δεξαμενής Κεφαλόβρυσου

• Χρηματοδότηση υδροδότησης της Τ/Κ Βασιλικού

• Αντικατάσταση όλων των δικτύων που έχουν σωλήνες αμιάντου. 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Η αποκομιδή και η μεταφορά των σκουπιδιών έως ότου λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ, θα γίνεται σε κάθε πρώην Δήμο, όπως σήμερα.

Για τα ογκώδη παλαιά ή άχρηστα αντικείμενα θα οριστούν χώροι συγκέντρωσης και η απομάκρυνση τους θα γίνεται με ευθύνη του Δήμου σε συνεργασία με τους παρέδρους των Τ/Κ. Καμία αύξηση δεν θα γίνεται στα τέλη καθαριότητας και θα κυμανθούν οι τιμές στο επίπεδο των πρώην Δήμων. Αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Δελβινάκιου με την πλήρη στελέχωση του με όλες τις ειδικότητες ιατρών, καλύπτοντας όλες τις οργανικές θέσεις. 

 

 

Βελτίωση και εξοπλισμός των περιφερειακών και αγροτικών ιατρείων.

Συγκοινωνιακή σύνδεση των Τ/Κ των Δήμου με το Κέντρο Υγείας Δελβινάκιου για εξετάσεις

Ενίσχυση και στελέχωση των ΕΚΑΒ Δολιανών.

 

ΠΡΟΝΟΙΑ

Η παρουσία του Δήμου στον κοινωνικό τομέα θα είναι ουσιαστική, κυρίως στα άτομα της 3ης ηλικίας, που έχουν πραγματικά ανάγκη.

• 0α συνεχίσουμε και θα βελτιώσουμε (ειδικότητες γιατρών) το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με τη σημερινή του δομή και με κέντρα τις έδρες των πρώην Δήμων - Κοινοτήτων (Πωγωνιανή, Δελβινάκι, Παρακάλαμος, Καλπάκι, Κεφαλόβρυσο)

• Θα λειτουργήσουμε τη Δημοτική συγκοινωνία για να μετακινούνται οι δημότες κάθε Τ/Κ στις έδρες των πρώην Δήμων τους (Δελβινάκι, Παρακάλαμος Κεφαλόβρυσο, Καλπάκι)

• Θα καθιερώσουμε κάθε χρόνο 15/μερο Ιαματικών λουτρών με δωρεάν καθημερινή μετακίνηση.

• Θα καθιερώσουμε κάθε καλοκαίρι το «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 3Η ΗΛΙΚΙΑ».

• Θα προχωρήσουμε στην καθημερινή σίτιση ανήμπορων δημοτών.

• Θα λειτουργήσουμε -ενισχύσουμε τα ΚΑΠΗ στις έδρες των υφιστάμενων κέντρων

• Θα δημιουργήσουμε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας για τη στήριξη (οικονομική, ηθική, ψυχολογική) αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας.

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

0α στηρίξουμε τις δραστηριότητες - εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων και αδελφοτήτων του Δήμου μας.

0α αναδείξουμε -προβάλλουμε ιστορικά - πολιτισμικά - θρησκευτικά μνημεία - φυσικές ομορφιές της περιοχής μας μέσα από τουριστικούς οδηγούς, φυλλάδια, περιοδικά, χάρτες κλπ. 0α συνεχίσουμε να διοργανώνουμε τις πάγιες εκδηλώσεις όπως τα ΚΑΛΠΑΚΙΑ για το επος τού AO, για τη λήξη του 2ου παγκοσμίου πολέμου στο Χάνι Δελβινάκιου, για το ολοκαύτωμα Κεφαλόβρυσου, Κερασόβου κλπ.

Σε συνεργασία με τους πολιτισμικούς συλλόγους θα προχωρήσουμε στην ίδρυση λαογραφικών μουσείων. 0α παλέψουμε να αναγνωρισθούν ως μαρτυρικά χωριά το Κεφαλόβρυσο και το Κεράσοβο. 0α αγωνιστούμε για τη συντήρηση και αναστύλωση όλων των μνημείων του Δήμου (πηγάδια, βρύσες, ναοί, μοναστήρια κ.α.)

0α παλέψουμε να καταγραφούν και να συντηρηθούν όλες οι εικόνες των εκκλησιών μέσα από την Εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων.

0α υπάρχει συνεχής συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους- αδελφότητας, εκκλησιαστικές επιτροπές, αθλητικά σωματεία και συνεταιρισμούς

Συντήρηση όλων των διδακτηρίων

Εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών των σχολικών μονάδων

Πλήρη κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών

Ενθάρρυνση συμμετοχής στων σχολικών μονάδων σε καινοτόμα και Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΛΑΙΑ

Βασική μας προτεραιότητα θα αποτελέσει η δημιουργία κατάλληλων υποδομών άθλησης αλλά και η βελτίωση και συντήρηση των υπαρχουσών.

Οα εγκαταστήσουμε κεραίες για την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΧΟΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

Συντήρηση και καλλωπισμός σε συνεργασία με τους πολιτισμικούς συλλόγους όλων των πλατειών

και παιδικών χαρών των Τ/Κ.

Δημιουργία πεζόδρομων σε Τ/Κ, όπου είναι εφικτό.

Ανάδειξη του χώρου της γέφυρας Γορμού στους «Αγιους» σε τόπο συνάντησης νεολαίας του Δήμου μας και όχι μόνο.

Προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού (θρησκευτικός, Ιστορικός, Οικολογικός, Ορειβατικός κλπ.) Αξιοποίηση και προβολή της φυσικής ομορφιάς του τόπου μας (Πηγές Ρογοζίου, Κεφαλόβρυσου, Γορμού, Δολού, Καλαμά. Βελλάς, Αγ. Γεωργίου κλπ.) Δημιουργία δασικού χωριού στη λίμνη Ζαραβίνας

Αξιοποίηση, ύστερα από ανάλογη μελέτη του χώρου που φιλοξενούσε το στρατιωτικό λόχο στο Χάνι Δελβενακίου

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μας και των υδάτινων πόρων από εστίες μόλυνσης. Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Λειτουργία των λατομείων και ταυτόχρονη αποκατάσταση των χώρων Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων.

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

• Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου Δήμου είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός του

• Μελέτη χωροταξικού σχεδιασμού (ΣΧΟΑΠ) για την χωρική και οικιστική οργάνωση των υφιστάμενων Δήμων, που δεν έχουν.

• Παραχώρηση οικοπέδων ύστερα από ρυμοτομική - πολεοδόμηση σε ενδιαφερόμενους δημότες.

• Διεκδίκηση από το Ελληνικό δημόσιο της λίμνης Ζαραβίνας.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Παραμονή όλων, ανεξαιρέτως, των υπηρεσιών κρατικών και δημοτικών στα υπάρχοντα Δημαρχία και κοιν. καταστήματα

Τοποθέτηση αναμεταδοτών τηλεόρασης Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ΔΕΗ, ΟΤΕ

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 10:08

Ενότητα Ανω Καλαμά

Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου 26533 60211
Fax Δήμου 26530 31993
Κ. Ε. Π 26530 32000
Φαρμακείο 26530 31235
Αγροτική Τράπεζα 26530 31274
Αστυνομικό Τμήμα 26530 31242
Κ. Η. Φ. Η.- Βοήθεια στο Σπίτι 26530 91288
Βρεφονηπιακός Σταθμός 26530 31842
Νηπιαγωγείο 26530 31241
Δημοτικό Σχολείο 26530 31244
Γυμνάσιο 26530 31306
Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 10:01

Ενότητα Ανω Πωγωνίου


Δημαρχείο 2657041166 & 2657041196
Κέντρο εξυπηρέτησης Πολιτών 2657041156
Βοήθεια στο Σπίτι 2657041070
Αστυνομικό Τμήμα Δελβινακίου (Διοικητής και Φαξ) 2657022365
Αξιωματικός Υπηρεσίας 2657022216
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κεφαλοβρύσου

2657041450 2657041451

Tουριστική Αστυνομία

2657041450 2657041451

Δασοπυρόσβεση 191
Ταξί (Ανω Πωγωνίου)

2657041297 2657041766

Αγροτικό Ιατρείο Βασιλικού 2657041300
Φαρμακείο Κεφαλοβρύσου 2657041012

 


Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 09:57

Ενότητα Καλπακίου

Υπηρεσίες
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) Δολιανά

2653-0-41010 2653-0-42141

2653-0-42142 (FAX)

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Καλπακίου 2653-0-41801
ΟΤΕ Ιωάννινα 2651-0-41699
Γεωργική και Κτηνοτροφική Ιωαννίνων Α.Ε. (Καλπάκι) 2653-0-42152
Μετακίνηση
Πληροφορίες – Δρομολόγια Υπεραστικοί Σταθμοί Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) Προς Κόνιτσα 2651-0-27442

2651-0-26211
Αεροπορικές Εταιρίες
Aegean Airlines 2651-0-65206
Ολυμπιακή 2651-0-23120
Ταξί
Ζήκας Κώστας (ΔΟΛΙΑΝΑ) 2653-0-42146 και 6945351075
Ζήκας Χρήστος (ΔΟΛΙΑΝΑ) 2653-0-41392 και 6945769887
Σιούτης Γιώργος (ΚΑΛΠΑΚΙ) 2653-0-41225 και 6945502138
Οδική Βοήθεια
ΕΛΠΑ 104 2651-0-49695
Express Service 154 2651-093009
Hellas Service 157 2651-0-41900
Interamerican 168 2651-0-42732
Τράπεζες
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Ιωάννινα) 2651-0-20644
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Υποκατάστημα Παρακαλάμου) 2653-0-31644
Alpha Bank 2651-0-20127
Εθνική 2651-0-54701
Εμπορική 2651-0-79706
Φαρμακεία
Σανίδα Ελένη (Καλπάκι) 2653-0-41155
Πρώτες Ανάγκες
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 166
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 2651-0-99111 2651-0-33461
Νοσοκομείο Ιωαννίνων Χατζηκώστα 2651-0-80111
Κέντρο Υγείας Κόνιτσας 2655-0-23111
Κεντρο Υγείας Δελβινακίου 2657-0-22222
Περιφερειακά Ιατρεία
Άνω Ρεβένια 2653-0-41234
Δολιανά 2653-0-41575
Καλπάκι 2653-0-41419
Πρωτοδικείο
Εισαγγελία Πρωτοδικών 2651-0-88834
Πρωτοδικείο 2651-0-88827
Ειρηνοδικείο 2651-0-88729
Ελληνική Αστυνομία
Διοικητής 2653-0-71606
Αστυνομικά Τμήματα
Ιωαννίνων 2651-0-26290
Κόνιτσας 2655-0-22202
Καλπακίου 2653-0-41205
Μεταμόρφωσης 2653-0-22120
Παρακάλαμος 2653-0-31242
Τσεπέλοβο 2653-0-81201
Τουριστική Αστυνομία 2651-0-25673
Τροχαία Ιωαννίνων 2651-0-26308
Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 09:48

Ενότητα Δελβινακίου

Δημαρχείο
26570 22444 & 26570 22204
Κ.Ε.Π. Δελβινακίου 26570 22051
Δ.Ε.Η. Βλάβες 26570 22211
Ο.Τ.Ε. Βλάβες 26570 21121
Κέντρο Υγείας 26570 22222 & 26570 22540
Αγροτική Τράπεζα 26570 22202
Ταχυδρομείο 26570 22244
Αστυνομικό Τμήμα 26570 22216
Τμήμα Συν. Φύλαξης 26570 22085
Πυροσβεστική Δελβινακίου 26570 22199
Ιερά Μητρόπολη 26570 22203
Δ.Ο.Υ. 26570 22246
Ειρηνοδικείο 26570 22333
Φαρμακείο 26570 22227
Κτηνιατρείο 26570 22207
Γυμνάσιο - Λύκειο 26570 22363
Δημοτικό Σχολείο Δελβινακίου 26570 22252
Παιδικός Σταθμός Δελβινακίου 26570 22098
Συμβολαιογραφείο - Υποθηκοφυλάκειο 26570 22006
Πρακτορείο Αθηνών Κ.Τ.Ε.Λ. 210 5129365
Πρακτορείο Θεσσαλονίκης Κ.Τ.Ε.Λ. 2310 512444
Πρακτορείο Ιωαννίνων Κ.Τ.Ε.Λ. 26510 27442 - 26286
Ολυμπιακή Αεροπορία (Ιωάννινα) 26510 26218
Ταξί - Κούρος Γ. 6944 568844
Ταξί - Σιούτας Σ. 6944 553598
Ταξί - Τσαραώσης Χ. 6944 542944

Βρίσκεστε εδώ: Home Υγεία - Φαρμακεία Διαχειριστής