Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  6-7-2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

Α/Α      ΠΕΡΙΛΗΨΗ                ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜ. ΑΠΟΦ.

1.            -              ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩ Δ.Σ.

2.         140            ΨΗΦΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [Ο.Ε.Υ]

3.           -               ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ  [ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ]

4.         141            ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011.

5.         142            ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤ. 2011.

6.         143            ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

7.         144            ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

8-16     145-153    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

17           -             ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤ.ΟΡΙΣ.ΠΑΡΑΛ.ΕΡΓΟΥ [ΑΝΑΒΟΛΗ].

18-21   154-157    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

22        158           ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

23-25   159-161    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ.

26-31   162-167    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

32        168            ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

33        169            ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠ. ΜΗΧ/ΤΩΝ

34          -               ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ  [ΑΝΑΒΟΛΗ]

35        170            ΕΠΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΣΜΕΚ ΔΟΛΙΑΝΩΝ

36 Α    171            ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΣ

36 Β    172            ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣ/ΤΟΣ.

36 Γ    173            ΕΠΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Τ.Σ.  Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

36 Δ    174            ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1ο εκτ  175           ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒ. ΕΡΓΩΝ.

2ο εκτ  176            ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΗΡΑΣ.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Kυρίες και κύριοι,
Η συγκεκριμένη έκθεση συντάχθηκε όχι μόνο γιατί προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία αλλά γιατί θεωρούμε πως η διαφάνεια, ο δημόσιος διάλογος και η λογοδοσία, είναι θεμελιώδεις έννοιες της δημοκρατίας.
Πριν 18 μήνες αναλάβαμε τη Διοίκηση του Νέου Δήμου Πωγωνίου σε μία ιδιαίτερα σημαντική και δύσκολη στιγμή για τη χώρα και την τοπική αυτοδιοίκηση, σε οικονομικό και θεσμικό επίπεδο.
Αναλάβαμε τη Διοίκηση ενός δήμου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σχετίζονται τόσο με την έκταση και τη μορφολογία του εδάφους όσο και με τη νέα κατάσταση που προέκυψε μετά τη συνένωση των έξι  πρώην Δήμων Άνω Kαλαμά - Άνω Πωγωνίου – Δελβινακίου – Καλπακίου και  τις διευρυμένες Κοινότητες  Λάβδανης και  Πωγωνιανής .
(τοπικιστικές  αντιλήψεις, προσωπικές  διαφορές , ιδιαιτερότητες  κάθε  περιοχής κλπ
Σε αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα προστέθηκε  και η κακή οικονομική κατάσταση, που προέρχεται από τα ελλείμματα και τις υποχρεώσεις των   προηγούμενων   διοικήσεων   του   δήμου ,   η   ανεπαρκής   χρηματοδότηση αφού η   διοικητική  μεταρρύθμιση  δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση των πόρων,  η έλλειψη προσωπικού  ακόμη και σε νευραλγικές υπηρεσίες ,  όπως αυτή της καθαριότητας , που δημιούργησε επιπρόσθετα προβλήματα στην καθημερινή  λειτουργία  του  δήμου  αλλά  και  τη  ζωή  των  δημοτών.
Θέσαμε ως πρώτο στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου ομοιογενή δήμου, με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και δώσαμε έμφαση στην άμβλυνση των διαφορών, των ανισοτήτων και των αδικιών του παρελθόντος.
Προχωρήσαμε στη χωροταξική ανακατανομή των υπηρεσιών ανά δημοτική ενότητα  για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  δημοτών.
( Εξυπηρέτηση  στα πρώην δημαρχεία,  κεντρικές  υπηρεσίες , μεταναστών –αγροτικής ανάπτυξης, κλπ όταν δημιουργηθούν υπηρεσίες θα  αποκεντρωθούν)
Εκπονήθηκε νέος  σύγχρονος οργανισμός  εσωτερικής  υπηρεσίας για  καλύτερη  αξιοποίηση  του ανθρώπινου  δυναμικού , την  ταχύτερη  και  αποτελεσματικότερη  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων του  νέου  δήμου, την καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  πολιτών.
Ένας οργανισμός που μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του σύγχρονου τρόπου διοίκησης.
Συγκροτήσαμε  την τεχνική  υπηρεσία  του  Δήμου και  αναμένεται  η έγκριση  της  διαχειριστικής της επάρκειας  όπου  θα  μπορεί  να   υπογράφει  μελέτες  αλλά  να εκτελεί  και να επιβλέπει έργα .
Δημιουργήσαμε  γραφείο μελετών όπου  στελεχώθηκε  με  ειδικούς  συνεργάτες για  την ωρίμανση  αξιοποίηση  μελετών σε  διάφορα  προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΠΑΑΧ ,  αγροτική Αναγέννηση , ΙΝΤΕRREG, ΕΠΕΡΡΑ  κλπ.
Ανασυντάξαμε  την λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου με έμφαση σε αυτή της οικονομικής υπηρεσίας , για  την καλύτερη  διαχείριση των οικονομικών του  Δήμου  μας .
Οργανώσαμε  γραφείο  κίνησης  των οχημάτων – μηχανημάτων .
Συγχωνεύθηκαν  όλες οι  αναπτυξιακές  επιχειρήσεις   και  τα  ΝΠΔΔ  α) σε  μια  αναπτυξιακή  επιχείρηση  όπου  εντάσσονται  ΚΔΑΠ. Σφαγεία , Λατομεία  κλπ. και β) σε  ένα  ΝΠΔΔ όπου εντάσσονται  το  πρόγραμμα βοήθεια  στο  σπίτι, το ΚΑΠΗ , παιδικοί  σταθμοί πρόνοια  κλπ.
Συστάθηκαν  οι  απαιτούμενες  επιτροπές  για  την καλύτερη  λειτουργία  του δήμου  όπως οι σχολικές επιτροπές  Α/θμοας  και Β/ θμιας  εκπαίδευσης επιτροπή  διαβούλευσης  , η επιτροπή  ποιότητας  ζωής . κλπ
Η καλή  πορεία  του  Δήμου  μας    σε  ένα  μεγάλο  βαθμό  οφείλεται  στην καλή λειτουργία   του Δημοτικού  Συμβουλίου  και των  επιτροπών  στη σωστή  δρομολόγηση και  ολοκλήρωση  των διαδικασιών λειτουργίας  του  Δήμου στο  νέο  αυτοδιοίκητικό τοπίο του Καλλικράτη.
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο   το  2011  πραγματοποίησε   20  συνεδριάσεις   και πήρε  377   αποφάσεις.
Η οικονομική  επιτροπή    το  2011 πραγματοποίησε  17   συνεδριάσεις  και  πήρε 219 αποφάσεις.
Η επιτροπή  ποιότητας  ζωής  το  2011 πραγματοποίησε 6   συνεδριάσεις    και  πήρε  14 αποφάσεις  
Λειτουργεί η  επιτροπή  Διαβούλευσης όπου  όλοι  οι  φορείς της  περιοχής έχουν την  δυνατότητα  να  τοποθετηθούν τόσο  για  ζητήματα του αφορούν αποκλειστικά  το  Δήμο όπως  είναι  το  πρόγραμμα έργων όσο  και  για γενικότερα ,  αλλά  και  μείζονα  ζητήματα  της  περιοχής.
Κάνουμε  πράξη τη  διαφάνεια , όλες  οι  αποφάσεις  μας αναρτώνται  στην Ιστοσελίδα  του  Δήμου  και  στη  Διαύγεια ,  εκεί  μπορεί  να  έχει  πρόσβαση  ο κάθε  πολίτης  και  να  γνωρίζει  τα  πάντα  για  τις  αποφάσεις  του  Δήμου  και τη  λειτουργία  του.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Είναι   αλήθεια  ότι  ο  Καλλικράτης σχεδιάστηκε  στα  χαρτιά  εμείς  καλούμαστε να  τον  κάνουμε  πράξη  που  είναι  το  πιο δύσκολο  και  επίπονο , οφείλουμε λοιπόν  να αναζητήσουμε  και  να διαμορφώσουμε  σε  πράξη το δικό  μας όραμα, να  δώσουμε  λύσεις  στα  μεγάλα  προβλήματα και  να  αξιοποιήσουμε τα  συγκριτικά  πλεονεκτήματα που  έχει  ο  Δήμος  μας.
Από τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε τη διοίκηση του δήμου εκφράσαμε την άποψη πως η αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων και η αξιοποίηση των μεγάλων πλεονεκτημάτων μπορεί να επιτευχθεί με ένα νέο Στρατηγικό Σχέδιο του δήμου.
Το καλοκαίρι του  2011  ξεκινήσαμε τη  σύνταξη του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  του  Δήμου  μας  για  τα  επόμενα   χρόνια .
Πρόκειται για τον «οδικό χάρτη» , πάνω στον οποίο σχεδιάζουμε έργα και δράσεις, προετοιμάζοντας το Δήμο μας για την επόμενα χρόνια, ήδη έχει ολοκληρωθεί  η  πρώτη  φάση  αυτού  και άμεσα προβλέπεται η ολοκλήρωση του.
Τα  πλεονεκτήματα που αναδεικνύονται μέσα  από  επιχειρησιακό  σχέδιο  και αποτελούν  τους  βασικούς  στόχου  της  Δημοτικής Αρχής .
Α) Η γεωγραφική  θέση  του Δήμου και  η  Γειτνίαση  μας  με  την Αλβανία (Οικονομική ζώνη ,  ΒΙΟΠΑ, τοπικά προϊόντα, πολιτισμός ,τουρισμός)
Β) Ανανεώσιμες  πηγές  Ενέργειας (Ανεμογεννήτριες , φωτοβολταικά , προγράμματα Ήλιος , εξοικονομώ    υδροηλεκτρικά)
Γ) Γεωργική έκταση  και  υδάτινο  δυναμικό. (Αλλαγή τρόπου άρδευσης κοιλάδας  Καλαμά, αξιοποίηση κάμπου             Μαυρόπουλου, Κτίσματα, Ορεινού Ξηρόβαλτου)
Δ) Αξιοποίηση  Δασικού  πλούτου - Λατομεία
Ε) Ανάδειξη  αξιοποίηση πολιτιστικής Κληρονομιάς και  του Φυσικού     Περιβάλλοντος  (Μνημεία, μοναστήρια, φυσικές  ομορφιές, μουσική παράδοση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Με την ανάληψη των καθηκόντων μας ήρθαμε αντιμέτωποι με τη ζοφερή πραγματικότητα.
Παραλάβαμε ένα δήμο με χρέη , πληθώρα περιπτώσεων όπου δεν είχαν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες .
Από τις πρώτες ημέρες οι ενέργειες μας αποσκοπούσαν στην ακριβή διάγνωση και αποτύπωση  της  οικονομικής πραγματικότητας.
Όλα αυτά σε ένα έτος όπου σχεδόν όλο το πρώτο εξάμηνο ο Δήμος λειτουργούσε υποτυπωδώς λόγω  μη ύπαρξης προϋπολογισμού αλλά και λόγω των αλλαγών που επέφερε η διοικητική μεταρρύθμιση και οι οποίες δεν επέτρεπαν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αλλά κυρίως των οργάνων διοίκησης του δήμου μας.
Παρόλα αυτά δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον οικονομικό προγραμματισμό και στη διαχείριση των οικονομικών εκκρεμοτήτων , με σωστή διαχείριση και κατανομή, καταφέραμε να πληρώσουμε μέρος των παλαιών οφειλών.
Υποχρεώσεις  που  ήταν και  είναι  αδύνατον  να καλυφθούν απο τα  έσοδα  του Δήμου  και  για   αυτό   το  Δημοτικό  Συμβούλιο πήρε  απόφαση  να καλυφθούν  με  σύναψη  δανείου  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων όπου  οι  διαδικασίες  βρίσκονται  σε  εξέλιξη.
Συγκεκριμένα :
Από τις προηγούμενες διοικήσεις «κληρονομήσαμε» υποχρεώσεις  ύψους  οι οποίες  ανερχόταν συνολικά σε  1.092.860,78  €.
OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΩΗΝ  ΔΗΜΩΝ
Απο  τη Δ.Ε Άνω  Καλαμά 51.024,00    Ευρώ  Αποθεματικό
                                           813.764,52    Ευρώ  Υποχεώσεις
                                           762.740,52    Ευρώ   ΕΛΛΕΙΜΜΑ
Άλλες  υποχρεώσεις         1.516,823,35    Ευρώ   Δάνειο
================================  
Απο τη  Δ.Ε Άνω  Πωγωνίου 326.628,48      Ευρώ  Αποθεματικό
                                               625,723,19      Ευρώ  Υποχρεώσεις
                                               299.094,71     Ευρώ  ΕΛΛΕΙΜΜΑ
Άλλες  υποχρεώσεις              295.000,00      Ευρώ  Δάνειο
==================================
Απο  τη  Δ.Ε   Δελβινακίου   252.001,63      Ευρώ Αποθεματικό
                                              224.802,73      Ευρώ  Υποχρεώσεις
                                              27.198,90      Ευρώ  Πλεόνασμα
=================================-
Απο  τη Δ.Ε  Καλπακίου      248.382,10       Ευρώ  Αποθεματικό
                                              229.477,01       Ευρώ   Υποχρεώσεις
                                              18.905.09       Ευρώ   Πλεόνασμα
================================
Απο  την Δ.Ε Πωγωνιανής    31,097,32       Ευρώ  Αποθεματικό
                                               59.719,61       Ευρώ  Υποχρεώσεις
                                               28.622,29       Ευρώ   ΕΛΛΕΙΜΜΑ
======================================
Απο τη Δ.Ε   Λάβδανης        182.881,75     Ευρώ  Αποθεματικό
                                               231.389,00      Ευρώ  Υποχρεώσεις
                                                48.507,25     Ευρώ  ΕΛΛΕΙΜΜΑ

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της λειτουργίας του πρώην μπορεί να αναφερθεί η περίπτωση πιστώσεων του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»
Πόροι  που   χάθηκαν  από  το  Πρόγραμμα  ΘΗΣΕΑΣ’
Δ.Ε   Ανω Καλλαμά                           412.355,00     Ευρώ
Δ.Ε  Άνω  Πωγωνίου                         250.562,96      Ευρώ
Δ.Ε  Δελβινακίου                               397.689,00      Ευρώ
Δ.Ε  Καλπακίου                                  12.200,00       Ευρώ
Δ.Ε  Λάβδανης                                   342.000,00      Ευρώ
Δ.Ε  Πωγωνιανής                               230.500,00      Ευρώ

Βέβαια στη πορεία «προέκυψαν» και άλλες υποχρεώσεις οι οποίες υπολογίζονται σε  δεκάδες  χιλιάδες  ευρώ. ( δικαστικές  αποφάσεις , υπερβάσεις  έργων, αναθεωρήσεις κλπ.)  Όσον αφορά την εξυπηρέτηση δανείων του πρώην Δήμων  Άνω  Καλαμά και Άνω Πωγωνίου  ύψους  1.815.918,06  Ε    παρακρατείτε   ποσό  230.000,00 €  περίπου  (κατ' ετος)  από τους  Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους .
Παρόλα αυτά εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης  με άξονες :

Τη μείωση των λειτουργικών δαπανών στις απολύτως αναγκαίες.
Την πλήρη τήρηση των κανόνων χρηστής και διαφανούς οικονομικής διαχείρισης, και πιστής εφαρμογής της σχετική νομοθεσίας.
Πρέπει εδώ να αναφέρουμε:
Την εξαιρετικά μειωμένη , σε σχέση με άλλες χρονιές χρηματοδότηση των  Δήμων και   κατ΄ επέκταση  του   Δήμου   Πωγωνίου.
Συγκεκριμένα:
Η Σ.Α.Τ.Α. το 2011 ήταν μόνο 309.968,00 € όταν τα προηγούμενα χρόνια αθροιστικά στους πρώην Δήμους  ξεπερνούσε  τις  900.000,00  €   κατ' έτος , ενώ αντίστοιχα  οι  Κεντρικοί  Αυτοτελείς  Πόροι   (Κ.Α.Π) ήταν και αυτοί   σημαντικά  μειωμένοι.
(2) - (  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ   ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2011 )

ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Η  Δημοτική  Αρχή  στη δύσκολη  οικονομική  συγκυρία  επικέντρωσε το  ενδιαφέρον  κύρια   στην  υποβολή  προτάσεων  στο  ΕΣΠΑ   η μόνη  πηγή  χρηματοδότησης  την  περίοδο  που  διανύουμε..
Πρώτη  μας  προτεραιότητα  η  αξιοποίηση όλου  του  αποθεματικού  μελετών  σε που  υπήρχε σε  όλο  τον  Καλλικρατικό  Δήμο  σε  όποιο στάδιο  και  αν βρισκόταν
(  3 )   -   (ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΛΕΤΩΝ)


Προτάσεις  που  υποβλήθηκαν  ύστερα  απο  την  ωρίμανση  των  μελετών  και  ανάλογα  με τις  προσκλήσεις
Πρόγραμμα  ΕΣΠΑ

Τίτλος Έργου Προϋπ/σμός
1 ΔΙΚΤΥΟ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 7.126.570,00  Ε
2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ   Τ/Κ   ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ   2.000.000,00 Ε
3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ/Δ   Δ.Ε.   ΑΝΩ  ΚΑΛΑΜΑ    (Δύο μελέτες)   920.000,00 Ε
4 ΠΑΡΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ  ΚΑΛΠΑΚΙ 1.706.876,43  Ε
5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ   115.000,00 Ε
6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 175.714,00 Ε
7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ Τ/Δ ΣΙΤΑΡΙΑΣ   30.000,00  Ε 

Προτάσεις έργων και το πρόγραμμα  « Ο.Π.Α.Α.Χ»  Εγκρίθηκαν

Τίτλος Έργου Προϋπ/σμός
1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ 200.000,00  Ε
2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Τ/Δ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ   83.000,00  Ε
3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Τ/Δ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ   90.000,00  Ε
4 ΕΚΘΕΣΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ-ΨΗΦΙΔΟΤΩΝ    Γ & Ν ΚΟΛΕΦΑ 369.000,00  Ε
Προς  έγκριση
1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ 220.000,00  Ε
2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΙς ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ     28.000,00  Ε
3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ   ΣΤΗΝ   Τ/Κ    ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗΣ   32.000,00  Ε
4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ Τ/Δ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 115.000,00  Ε

Προτάσεις έργων και το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»


Τίτλος Έργου Προϋπ/σμός
1 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Τ.Δ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 1.200.000,00
2 ΑΝΑΔΕΙΞΗ       ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΓΟΡΜΟΥ   150.000,00
3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ   600.000,00 ι

Προτάσεις έργων και το πρόγραμμα «ΙΝΤΕRREG  ΕΛΛΑΔΑ -  ΙΤΑΛΙΑ»

Εγκρίθηκαν

Τίτλος Έργου Προϋπ/σμός
1 ΤΟ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ – ΔΙΑΥΛΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ GREGIA SALENTINA 1.154,00,00  E 544.000,00 Ε
2 Ο  ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ  ΛΙΜΝΩΝ 1.508.300,00 E (253.800,00 Ε)
3 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΣΤΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ LECCE 1.325.500,00 E (149.700,00 Ε)

 

Νέες  Προτάσεις έργων και το πρόγραμμα «ΙΝΤΕRREG  ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ»
Για έγκριση

Τίτλος Έργου Προϋπ/σμός
1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ   -   ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ
2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ    
3 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ –ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ    
Προτάσεις έργων και το πρόγραμμα «ΙΝΤΕRREG    ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ»
Εγκρίθηκε
Τίτλος Έργου Προϋπ/σμός
1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ 363.000,00 Ε (102.250,00 Ε)
2 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ   477.150,00 Ε

Τεχνικό  πρόγραμμα

Το    2011  ανατέθηκαν  60  νέα  μικροέργα   σε  όλες  τις   Δημοτικές   Ενότητες  του  Δήμου  Πωγωνίου     ύψους    400,510,50   Ε  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ

Δώσαμε    ιδιαίτερη    έμφαση    στην     επίλυση     των     προβλημάτων     της   καθημερινότητας  του  πολίτη.
Καθαριότητα
Η οικονομική κατάσταση της χώρας η  έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη  μηχανολογικού  εξοπλισμού  (απορριμματοφόρα ,πλυντήριο  κάδων) αλλά  και  το αυξημένο λειτουργικό  κόστος να  οργανώσουμε  δημοτική  υπηρεσία  καθαριότητας προχωρήσαμε στην  δημοπράτηση και  ανάθεση των απορριμμάτων  σε  ιδιώτες  πετυχαίνοντας  το  βασικό  μας  στόχο  που  είναι η  προάσπιση  της  δημόσιας  υγείας.
Καταργήσαμε  τις  χωματερές  Κεφαλοβρύσου  και  Δελβινακίου  μεταφέροντας  τα  απορρίμματα  στο Χυτά  Ελληνικού  προβαίνοντας  στη  αποκαταστασή  τους.
Δεν  έγινε  καμία  αύξηση  αύξηση  στα  τέλη  καθαριότητας απεναντίας  σε  κάποιες  πρώην  Δημοτικές  ενότητες  μειώθηκαν
Ύδρευση
Με  σωστή  οργάνωση τόσο  σε  επίπεδο  προγραμματισμού όσο  και  σε  επίπεδο συντήρησης αλλά και  υλοποίησης έργων δώσαμε  λύσεις  σε  αρκετά  προβλήματα  ύδρευσης (Βασιλικό, Κεφαλόβρυσο, Ιερομνήμη, Μαζαράκι κλπ) ενισχύοντας  ταυτόχρονα τις  συνεχώς  αυξανόμενες ανάγκες  υδροδότησης  των οικισμών.
Για  την εξασφάλιση καλής  ποιότητας  νερού στους  δημότες  γίνονται  τακτικές  αναλύσεις  απολύμανση  του  δικτύου  και ετήσιος  καθαρισμός  των  δεξαμενών .
Τέλος προωθούμε την οριστική  επίλυση των  προβλημάτων  επάρκειας νερού σε οικισμού  που  αντιμετωπίζουν  σοβαρά  προβλήματα. ( Μελέτες Βασιλικού ,άνω Καλαμά, Δελβινακίου , Βελλάς κλπ.)
Τα  τέλη  ύδρευσης  για  το  2011 παρέμειναν  στα  ίδια  επίπεδα  των  πρώην  Δήμων
Γεωργία – κτηνοτροφία
Η γεωργία  και  η  κτηνοτροφία αποτελεί τη  ραχοκοκαλιά  της  τοπικής  κοινωνίας και  τα  ζητήματα  τους  τα  αντιμετωπίζουμε  με  ιδιαιτερότητα  με  γνώμονα   να  βελτιώσουμε  τις  συνθήκες  ζωής των  παραγωγών.
Επισκευάστηκαν  ομβροδεξαμενές  όπου  χρειάστηκε, τοποθετήσαμε ποτίστρες  σε  σημεία  που υποδείχθηκαν  απο  τους  κτηνοτρόφους και  μεταφέραμε  νερό  κατά  τους  καλοκαιρινούς  μήνες .
Βελτιώσαμε  και  συντηρήσαμε   αγροτικούς  και  δασικούς  δρόμους
Δημιουργήσαμε  γραφείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  στον  Παρακάλαμο στελεχωμένο με  γεωπόνο  και  γραμματειακή  υποστήριξη  όπου  ενημερώνει  στους  δημότες  μας για τα  τρέχοντα  προγράμματα  , για  τις νέες  μορφές  καλλιεργειών, σχέδια  βελτίωσης  κλπ.
Είμαστε  σε  συνεχή  συνεργασία  με  τα ΤΟΕΒ Παρακαλάμου-Καλπακίου –Κουκλιών και  βοηθούμε  στα  προβλήματά  τους με  τα  μηχανήματα  του  Δήμου . (Χαλικοστρώσεις, καθαρισμός  τάφρων-διώρυγες  κλπ,)
Διοργανώσαμε  ενημερωτικές  ημερίδες για  ενημέρωση  των  γεωργών-κτηνοτρόφων σε  νέες μεθόδους  και σε νέες  μορφές  καλλιεργειών αλλά  και σεμινάρια   αμπελουργίας και  μελισσοκομίας  δίνοντας  την  δυνατότητα  σε  δημότες  μας  που   ήθελαν  να  αποκομίσουν  πρόσθετες  γνώσεις  στο  αντικείμενο  που  τους   ενδιέφερε .
Τα  τέλη δικαιώματος  βοσκής  μειώθηκαν  στα  κατώτερα  επίπεδα  που  προβλέπει  ο  Νόμος.
Πρόνοια
Η  παρουσία  του  Δήμου  στο  κοινωνικό  τομέα  ήταν  ουσιαστική  κυρίως  στα  άτομα  της  τρίτης ηλικίας  που  έχουν  πραγματικά  ανάγκη  και  αναπτύσσεται  κυρίως  από  το Νομικό  πρόσωπο  του  Δήμου.
Συνεχίζουμε  τα  προγράμματα  βοήθεια  στο  σπίτι , δρομολογήσαμε  δημοτική  συγκοινωνία  την  οποία  επεκτείνουμε  συνεχώς, καθιερώσαμε  κάθε  Ιούλιο   10/ήμερες  επισκέψεις  στα  Ιαματικά  λουτρά , σιτίζουμε  καθημερινά  πάνω  απο  80  ανήμπορους συνδημότες  μας .
Καθιερώσαμε  εκδήλωση -  αφιέρωμα   στην  τρίτη  ηλικία ως  ένδειξη  τιμής  και  ευγνωμοσύνης  για  την  προσφορά τους .
Υγεία
Ο  τομέας  της  υγείας  αποτελεί  βασική  μας  προτεραιότητα όπου  μέσα  απο  συνεργασία  με το  Κέντρο  Υγείας  Δελβινακίου  βελτιώσαμε  τα  περιφερειακά και αγροτικά Ιατρεία ,  προχωρήσαμε στην  επέκταση  του  διαδικτύου  αρχικά  σε όλα  τα περιφερειακά  ιατρεία  εξοπλίζοντάς  τα  με  υπολογιστές – εκτυπωτές  απαραίτητα για  την  υποχρεωτική ηλεκτρονική  συνταγογράφιση  και μελλοντικά  σε όλες  τις  τοπικές  κοινότητες
Πραγματοποιήθηκαν  σειρά  ιατρικών  εξετάσεων στις  έδρες  των  πρώην  δήμων  από  εξειδικευμένους  γιατρούς
Δρομολογήθηκε  μερική δημοτική  συγκοινωνία   των  Τοπικών  Κοινοτήτων με  το  Κέντρο Υγείας Δελβινακίου  και  θα  επεκταθεί  με  όλες  τις  Τοπικές  Κοινότητες.
Πολιτισμός
Διοργανώσαμε από κοινού με τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής εκδηλώσεις που έχουν καθιερωθεί ως θεσμοί.(Πολυφωνικά, γιορτή κτηνοτρόφου, γιορτή Δάσους, Καλπάκια, ολοκάυτωμα  Κεφαλοβρύσου καρναβάλι κτλ).
(  Πρόγραμμα  εκδηλώσεων Δήμου )
Ενισχύσαμε ουσιαστικές δράσεις πολιτισμού , επιδιώξαμε την καλλιέργεια της κουλτούρας και της παιδείας και όχι απλώς τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
Απορρίψαμε τις πολυδάπανες δράσεις και στηρίξαμε κάθε προσπάθεια καλλιτεχνικής δημιουργίας που αναπτύσσεται στον τόπο μας.
Ολοκληρώθηκε η  καταγραφή σε  ψηφιακή μορφή των  μουσείων, μνημείων, μοναστήρια, φυσικά τοπία, χώροι διαμονής-ψυχαγωγίας - εστίασης   του  Δήμου Πωγωνίου με  στόχο  την αξιοποίησή τους  και  την  προβολή  με  φυλλάδια  χάρτες  κλπ.
Αθλητισμός
Στον τομέα του Αθλητισμού  συνεργαστήκαμε με  όλους  τους  αθλητικούς  συλλόγους  όπου για το  2011    επιχορηγήθηκαν  με  το  ποσό των  16.000,00 ε
Βοηθούμε  στη  συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Εφαρμόσαμε  (8) προγράμματα  μαζικού  αθλητισμού όπως  Αθλητισμός  και  παιδί (2) , εφηβική ηλικία (2) , γυναικών (1) , ενηλίκων (2)  για την 3η Ηλικία (1) .
Νεολαία
Μέσα  απο  το  Πρόγραμμα  ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ  με  τίτλο Εθελοντής  να  ζεί  κανείς  ή  να μην ζεί  δόθηκε  η  ευκαιρία  σε  είκοσι  τέσσερις  (24)  νέους  απο  διάφορα  μέρη    της  Ελλάδας  της  Βουλγαρίας  και  της  Λετονίας  συναντήθηκαν  με   νέους  του  Πωγωνίου να  αντάλλάξαν  απόψεις  και  να  υλοποίησαν  απο  κοινού  δράσεις  εθελοντισμού .
Συντηρήσαμε  τους  παιδότοπους  και  τις  παιδικές  χαρές
Παιδεία
Έχοντας τη πεποίθηση ότι "Η Παιδεία είναι η καλύτερη επένδυση για το μέλλον" θέσαμε ως στόχο την αναβάθμιση της Παιδείας μέσα από τη στενή συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς.
Φροντίσαμε και βελτιώσαμε τις υποδομές των σχολικών κτιρίων και αναπτύξαμε από κοινού δράσεις με την εκπαιδευτική κοινότητα.
Τέλος ολοκληρώσαμε τις απαιτούμενες από το δήμο διαδικασίες για τη μεταφορά μαθητών , η όποια όπως γνωρίζεται παρουσίασε εμπλοκές σε όλη τη χώρα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δάση
Για  την  καλύτερη  και  ορθολογικότερη  διαχείριση  των  δασών προχωρήσαμε  στην  καταγραφή των  δημοτικών εκτάσεων, συγκεντρώσαμε  τις  διαχειριστικές μελέτες  των  πρώην  δήμων  και  συντάξαμε   (8)  νέες  διαχειριστικές  μελέτες  που  θα  αποφέρουν
α)  έσοδα για  το  Δήμο
β)  επάρκεια  καυσόξυλων  για  ιδιωτικές  ανάγκες δημοτών
γ)  ανανέωση  του  δάσους
Στόχος  μας  είναι  η  δημιουργία    Δασικού  Συν/μού  σε  συνεργασία  και  με  την  εποπτεία  του  Δήμου  θα αναλάβει  την  υλοτομία  του  Δήμου  σύμφωνα  με  τις  διαχειριστικές  μελέτες .
Με  τις  ενέργειες  αυτές  επιτυγχάνουμε
α) να  δώσουμε  δουλειά σε  άνεργους  της  περιοχής  μας
β) την  ελεγχόμενη υλοτόμηση και  προστασία  των  δασών.
γ) Την  εξυπηρέτηση  των  δημοτών  μας  σε  ατομικές  ανάγκες  καυσόξυλων.
Λατομεία
Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ανάγκες του  Δήμου  μας από  αδρανή  υλικά για  την  εκτέλεση  των  έργων, τις  ανάγκες  των  δημοτών αλλά  και  την  εξασφάλιση  πόρων  για  το  Δήμο, ο Δήμος  προχώρησε στις  ενέργειες  για  την  αδειοδότηση  των  δύο  λατομείων  στο  Τ.Δ  Δελβινακίου
Ήδη  λήφθηκαν όλες  οι  σχετικές  αδειοδοτήσεις - αποφάσεις  αναμένεται  η  σύσταση  του    φορέα  διαχείρισης  .
Σκέψη  της  Δημοτικής Αρχής  είναι να  συστήσει ανώνυμη  εταιρεία η οποία  θα  αναλάβει  την διαχείριση  και  λειτουργία  των  λατομείων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Χιονοπτώσεις
Από  την  πρώτη  στιγμή με  τις  δικές  μας δυνάμεις ,τη συνεργασία και την  βοήθεια  της  περιφέρειας  Ηπείρου καταφέραμε  να  έχουμε  όλους  του  δρόμους  ανοιχτούς  καθ΄ όλη  την  περίοδο  των  χιονοπτώσεων.
Με  τη  ρίψη αλατιού αντιμετωπίσαμε τον  παγετό και  έτσι  δεν  είχαμε  ιδιαίτερα  προβλήματα.
Πυρασφάλεια
Ενεργοποιήθηκε  το  συντονιστικό  όργανο με  φορείς  που  προβλέπεται  από  την σχετική  νομοθεσία.
Καθαρίστηκαν κοινόχρηστοι  χώροι, κοινοτικοί –αγροτικοί -δασικοί δρόμοι σε  συνεργασία  με  την  πυροσβεστική  υπηρεσία.
Διανοίχτηκαν  νέοι  δασικοί  δρόμοι  για  άμεση  προσπέλαση της  πυροσβεστικής στη  Χαραυγή, Καστάνιανη, Αγία  Μαρίνα, Μαζαράκι, Βροντισμένη, Νεγράδες κλπ.
Πλημμύρες
Προβήκαμε  στο  καθαρισμό  φρεατίων , τμήμα του ποταμού  Γορμού , καθαρισμούς  τάφρων, ολοκληρώσαμε  τα  φράγματα  στη   Δ. Ε   Λάβδανης.
Παροχή  Υπηρεσιών
Έγινε  εκσυγχρονισμός  των  Η/Υ του  Δήμου, προχώρησε στη  ενοποίηση των  δεδομένων και  στη  σύνδεση με  όλες  τις  δημοτικές  ενότητες  του  Δήμου.
Δημιουργήθηκε Ιστοσελίδα του Δήμου ( www.pogoni.gr) όπου μεταφέρθηκε  όλο  το  ψηφιακό  υλικό  των  Καποδιστριακών Δήμων  για ενημέρωση των  επισκεπτών αλλά και να  αποτελέσει εργαλείο πληροφόρησης των  δημοτών (αποφάσεις, ενέργειες δημ. Συμβουλίου, πολιτιστικές-αθλητικές  εκδηλώσεις κλπ) καθώς  επίσης  δίνεται  η  δυνατότητα  να  διατυπώσουν  ελεύθερα  την  άποψη  τους  για  τα  τεκταινόμενα  στο  Δήμο.
Για  πληρέστερη  και  έγκαιρη  ενημέρωση παράλληλα  με  την  Ιστοσελίδα συντηρείται και  σελίδα στα  δύο  μεγάλα κοινωνικά  δίκτυα(Facebook, Twwitter)
Σε συνεργασία με ειδικευμένους τεχνικούς προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε τηλεοπτικό σήμα σε κάθε γωνιά του Δήμου μας, προσπερνώντας τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη μορφολογία του εδάφους , τα έντονα καιρικά φαινόμενα και το πεπαλαιωμένο δίκτυο της περιοχής
Για τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιήσαμε σειρά επαφών για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της εγκατάστασης της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης , η οποία θα υλοποιηθεί άμεσα και αναμένεται να επιλύσει τα προβλήματα ποιότητας των τηλεοπτικών σημάτων .
Συντάξαμε τη μελέτη για την προμήθεια συστήματος ασύρματου σήματος internet το οποίο εξυπηρετεί ήδη το μεγαλύτερο  κομμάτι  των  οικισμών του  δήμου  Πωγωνίου, προσφέροντας στους δημότες μας τη δυνατότητα αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων που παρέχει το διαδίκτυο.

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδική  οικονομική  Ζώνη   ( Ε.Ο.Ζ )
Ένα  απο  τα  βασικότερα  προβλήματα  που  απασχολούν  την  τοπική  μας  κοινωνία  είναι  η  φθίνουσα  πορεία του  πληθυσμού η οποία  κατα κύριο  λόγο οφείλεται στην  Ανεργία η  οποία  ιδίως  σήμερα  με  την  μεγάλη  οικονομική  κρίση που  αντιμετωπίζει  η  χώρα  μας απειλεί  να  αφανίσει κυριολεκτικά και  τους  λίγους  εναπομείναντες  ενεργούς  οικονομικά  πολίτες .
Ο  Δήμος  Πωγωνίου  διατεθειμένος να  στηρίξει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα  στην  περιοχής  μας πήρε  σημαντικές  πρωτοβουλίες .
Τέτοια  είναι  και  η  πρόταση  για Ειδικής  οικονομικής Ζώνης (Ε.Ο.Ζ ) στην  περιοχή  του Πωγωνίου όπου  εφαρμόζονται  ειδικά επενδυτικά , φορολογικά , λειτουργικά  και  αδειοδοτικά   κίνητρα  για  την  προσέλκυση  ξένων  επενδύσεων με  προσανατολισμό  τις   εξαγωγές  χωρίς  να  επηρεάζεται  η  ντόπια  επιχειρηματικότητα .
Επίσης δρομολογήθηκε  δημιουργία  ΒΙΟΠΑ  στην  περιοχή  των  Δολιανών  όπου  προτείνεται  και  απο  τους  φορείς  (Περιφέρεια, επιμελητήρια  κλπ.)  ενισχύοντας  τις  ντόπιες  επιχειρήσεις –βιοτεχνίες  και  κατ΄ επέκταση  την Τοπική  μας  οικονομία.
Διοργανώσαμε  διημερίδα  το  Απρίλιο  στον  Παρακάλαμο   στον  τομέα  της  Γεωργία  -Κτηνοτροφίας
Πραγματοποιήθηκαν  σεμινάρια  Αμπελουργίας  και  Μελλισσοκομίας
Διοργανώσαμε    με  απόλυτη  επιτυχία  την  εμποροπανήγυρη .
Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. καταρτίσαμε τεκμηριωμένη πρόταση στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, η αξιολόγηση της όποιας, όπως γνωρίζεται για πολλούς και διαφόρους λόγους καθυστέρησε αρκετά , τελικώς μας εγκρίθηκαν 70 θέσεις σε διάφορες ειδικότητες, κυρίως σε καθαριότητα, πράσινο , αθλητισμό και πολιτισμό που αναμένεται να επιλύσουν , τουλάχιστον για ένα πεντάμηνο , τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από την έλλειψη προσωπικού.
Υποβάλλαμε  προτάσεις για  τις  τοπικές  πρωτοβουλίες  στα  προγράμματα  ΤΟΠ.Σ.Α  και  ΤΟΠΕΚΟ  που στοχεύουν στη  προώθηση της  απασχόλησης  σε  βιώσιμες  και  ανταγωνιστικές  δραστηριότητες  της  καταπολέμησης  της  ανεργίας  και  της  δημιουργίας  νέων  θέσεων  εργασίας.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αιολικά  πάρκα
Ο  Δήμος  και  σ΄ αυτό  τον  τομέα  βρίσκεται  στο  επίκεντρο  των  συζητήσεων.
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  απόφασή  του  έχει  εγκρίνει  δύο (2) περιβαλλοντικές  μελέτες  για    αιολικά  πάρκα  στο  όρος  Κασιδιάρης.
¨Ενα  απο  αυτά   βρίσκεται  στα  διοικητικά όρια  του  Δήμου  Ζίτσας  και  Δήμου  Πωγωνίου  και  το  δεύτερο  εξ΄ ολοκλήρου  στο  Δήμο  Πωγωνίου,
΄Εχουν  κατατεθεί αιτήσεις   για  αδειοδότηση στις  υπηρεσίες  της  περιφέρειας ύστερα  απο  ανάλογες  μετρήσεις  για  άλλα  τρία  (3)  αιολικά  πάρκα , ένα  στο  όρος  Κουτσόκρανο της  Δ.Ε  Δελβινακίου και  δύο στο  όρος  Νεμέρζικα  της  Δ.Ε  Άνω  Πωγωνίου.
Φωτοβολταικά
‘Εγινε  αποτύπωση όλων των  Δημοτικών  κτιρίων(Δημοτικά  σχολεία,κοινοτικά  γραφεία , ιατρεία, γυμναστήρια ,πνευματικά  κέκτρα κλπ.)  με  στόχο την  εγκατάσταση μικρών  φωτοβολταικών  στις  στέγες  των  κτιρίων για  την  κάλυψη ηλεκτρικής  ενέργειας  κοινόχρηστων  χώρων, δημοτικού  φωτισμού κλπ.
Ήδη έγιναν  τέσσερις  (4)  προτάσεις  για  φωτοβολταικές  εγκαταστάσεις  και  ετοιμάζονται  οι  φάκελλοι  άλλων  (4)  τεσσάρων  μονάδων
Έγινε  καταγραφή  των  δημοτικών  εκτάσεων  κυρίως  εκτάσεις  πάνω  των  100 στρεμμάτων  που  θα  ανταποκρίνονται  για  την ένταξή  τους και την  κατασκευή  φωτοβολταικών  μονάδων   στο  πρόγραμμα  HLIOS .
Εντοπίστηκαν  δύο  περιοχές  η  μία  στη  θέση  ΝΤΕΡΕΔΕΣ της  Τ.Κ.  Παρακαλάμου   και   στη  θέση   ΠΑΓΟΥΝΟΥ   της   Τ.Κ . Μαζαρακίου, ερευνάται  και  η  περιοχή στον  προφήτη  Ηλία  του ΤΔ  Άνω  Ραβενίων.
Ενεργειακή  αναβάθμιση  κτιρίων
Υποβλήθηκε  φάκελλος  με  πρόταση στο  πρόγραμμα  ‘’εξοικονομώ’’ με  τίτλο
Ενεργειακή  επιθεώρηση – επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για  το  Σχολικό  κτίριο   Δολιανών  ύψους  200.000,00 Ε
Ετοιμάζονται οι  φάκελοι  για τα  Δημοτικά  σχολεία  Παρακαλάμου ,  Κεφαλοβρύσου   και  για  το  Παρθεναγωγείο Δελβινακίου.
Πετρέλαια
Παρακολουθούμε  από  κοντά  τις  εξελίξεις  και  το  έντονο  ενδιαφέρον εταιρειών  πετρελαίου για έρευνες  στην  περιοχή  μας
Είναι  σημαντικό για  την  περιοχή μας  που  εντάσσεται στον  ενεργειακό  χάρτη της  χώρας μας και  αποτελεί  μια  σπουδαία ελπίδα για  την Εθνική  μας  οικονομία , για  την  τοπική  μας  ανάπτυξη.
Υποβάθμιση - κατάργηση υπηρεσιών
Το 2011 υπήρξε μια προσπάθεια της κεντρικής Διοίκησης να περιορίσει τις δαπάνες προχωρώντας στο κλείσιμο εκατοντάδων σ' όλη τη χώρα υπηρεσιών , με άμεσες επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Ελληνικής περιφέρειας.
Από αυτή την «πολιτική» επλήγη και ο Δήμος μας.
Αντιδράσαμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας ,ασκήσαμε πιέσεις και εξαντλήσαμε όλα τα επιχειρήματα προς τα κέντρα αποφάσεων, πήραμε  αποφάσεις πραγματοποιήσαμε επαφές , παραδώσαμε υπομνήματα και επιστολές (Δωδώνη, τράπεζα, αστυνόμευση  περιοχή κλπ,) και προσπαθούμε ακόμη και σήμερα να ανατρέψουμε την κατάσταση.
Συνεργασίες.
Αναπτύξαμε  συνεργασίες   με  φορείς  και  υπηρεσίες  εκτός  Δήμου , ιδιαίτερα  με  την  Περιφέρεια  Ηπείρου τους  γειτονικούς  Δήμους και  υποβάλλαμε  κοινές  προτάσεις  σε διαφορα  προγράμματα  INTERREG, ΤΟΠΣΑ ,ΤΟΠΕΚΟ   κλπ.
Υπάρχει  άριστη  συνεργασία  με  τις  αδελφότητες τις  Ομοσπονδίες  Πωγωνίου  και  Άνω  Καλλαμά (ημερίδες  ,Θυάμια, συνέδρια κλπ)  την  Πανηπειρωτική  Συνομοσπονδία  Ελλάδας .

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Σχολικές Επιτροπές
Το 2011 συγχωνεύτηκαν οι πρώην σχολικές επιτροπές του δήμου και δημιουργήθηκαν δύο νέα Νομικά Πρόσωπα η «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης δήμου Πωγωνίου» και η «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης δήμου Πωγωνίου» που έχουν την ευθύνη για την οικονομική διαχείριση των σχολικών μονάδων, για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Μέσα από σωστό προγραμματισμό και οικονομία επιτεύχθηκε η καλή διαχείριση των σχολείων.
Υποβλήθηκε  πρόταση  στο  πρόγραμμα  εξοικονομώ για  την  αναβάθμιση  των  σχολείων  Δολιανών
΄Εγινε  αποτύπωση  των  σχολικών  κτιρίων με  στόχο  την  εγκατάσταση  φωτοβολταικών  στις  στέγες  τους  μέχρι  σήμερα  υποβλήθηκαν  τέσσερις προτάσεις.
Καλύψαμε  όλες  τις  λειτουργικές  δαπάνες  και  ανάγκες  σ΄ολα τα  σχολεία και  στις  δύο  βαθμίδες  εκπαίδευσης.
Νέα Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πωγωνίου
Από τη συγχώνευση των επιχειρήσεων των πρώην δήμων δημιουργήθηκε η νέα Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πωγωνίου που  περιλαμβάνει τα  Σφαγεία (Παρακαλάμου- Κεφαλοβρύσου), τα λατομεία (Δελβινακίου) το  Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  ( Κ,Δ,Α,Π,) .
Στα Σφαγεία λύθηκε το πρόβλημα της διαχείρισης των υποπροϊόντων , επισκευάστηκαν  και  λειτουργούν στοιχειωδώς οι  Βιολογικοί  καθαρισμoί των  υγρών λυμάτων   και  καταβάλλεται  κάθε  δυνατή  προσπάθεια και  σε  συνεργασία  με  την  κτηνιατρική  υπηρεσία  να  λυθούν  τα όποια  προβλήματα ,   διασφαλίζοντας  τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων..  
Δυστυχώς όμως και στη νέα Κοινωφελή  επιχείρηση οι οικονομικές υποχρεώσεις και  οι  εκκρεμότητες  των παρελθόντων ετών ήταν μεγάλες , υπήρχαν  οφειλές ύψους 113.832,87 Ε σε εργαζόμενους ,στο ΙΚΑ., στην εφορία, μη  απόδοση ΦΠΑ,. μή  υποβολή  φορολογικών  δηλώσεων και αντιμετωπίσαμε   πολλές  δυσκολίες στην  σύνταξη  απολογισμών-Ισολογισμών που  ήταν  απαραίτητοι για  την λειτουργία της  επιχείρησης .
Τέλος  οι  υποχρεώσεις  σε  δάνεια  των  πρώην  Κοινωφελών  Άνω  Καλαμά και Άνω Πωγωνίου  ανέρχονται στις  586.736,37  Ευρώ
Νομικό  πρόσωπο Κ .Π .Α.Μ.Π.Δ.Π
Το  Ν .Π.   Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγκύης Μέριμνας και Παιδείας  Δήμου Πωγωνίου  »  προήλθε από τη συνένωση  των Νομικών Προσώπων των  πρώην δήμων.
Η νέο Νομικό  πρόσωπο  περιλαμβάνει τους παιδικούς σταθμούς (Καλπακίου Παρακαλάμου, Δελβινακίου, Κεφαλοβρύσου)  τις 5 δομές στο πρόγραμμα  Βοήθεια  στο  Σπίτι  ,  ένα  Κέντρο  Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)  στους  Κουκλιούς
Παρόλα  την μείωση  του  προσωπικού ( τρία  άτομα) πετύχαμε  την  εύρυθμη  λειτουργία  των  παιδικών  σταθμών .
Παρέχουμε  καθημερινή  σίτιση  σε  πάνω  απο  80  συνδημότες    που  έχουν  την  ανάγκη  μας  ( Η  επιλογή  γίνεται  ύστερα απο  εισήγηση  των  κοινωνικών  υπηρεσιών του  δήμου)
Υποβάλλαμε  προτάσεις  για  την  εγκατάσταση  φωτοβολταικών  στις στέγες των  βρεφονηπιακών  σταθμών  Παρακαλάμου  και
Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία διαχειριστήκαμε με ευαισθησία τις ομάδες  ηλικιωμένων  που  δραστηριοποιούνται  στο  δήμο μας.

Κυρίες και κύριοι
Το 2011 ήταν μια χρόνια δύσκολη αλλά και χρήσιμη για όλους μας, αναμφισβήτητα η οικονομική κρίση που έχει χτυπήσει κάθε ελληνική οικογένεια και κυρίως η ανεργία είναι τα προβλήματα που κυριαρχούν και επισκιάζουν όλα τα αλλά.
Είναι όμως χρέος μας, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας και για την όποια δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα , να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα του δήμου μας και να δώσουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις
Και  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  εργαστήκαμε  ως  σήμερα  μέσα  απο  τη  σωστή  διαχείριση  και  νοικοκυριό  προσπαθήσαμε  να  αξιοποιήσουμε  και  το  τελευταίο  ευρώ,  δεν  αφήσαμε  καμιά  ευκαιρία  που  μας  παρουσιάστηκε  να  πάει  χαμένη  αξιοποιώντας  την  για  το  καλό του  τόπου  μας
Με πίστη στο πρόγραμμα μας , γνώση των τοπικών υποθέσεων και τη στήριξη των δημοτών μας κινηθήκαμε με  σεβασμό πάνω από  όλα στις  αυξημένες  ανάγκες  των  συμπολιτών  μας.
Η  καθημερινή  δουλειά  ήταν  πολύωρη  και  σκληρή .  Μπήκαν όμως  στέρεες βάσεις για  τη  συνέχεια να  δουλέψουμε για  ένα Δήμο  που  ονειρευόμαστε ένα Δήμο ισχυρό που θα εξασφαλίσει ένα βιώσιμο και ανθρώπινο μέλλον για τους πολίτες του.
Όλοι  μαζί  μπορούμε  να  φτιάξουμε  το  Δήμο  Πωγωνίου που  θέλουμε.
Ξεπερνώντας τους  τοπικισμούς και  τις  μικρότητες μπορούμε  να  πάμε  μακριά.
Δήμος , φορείς  και  κοινωνία προχωρώντας  ενωμένοι και  αλληλέγγυοι  θα  τα καταφέρουμε.
Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, αλλά και όλους τους δημοτικούς συμβούλους για το πνεύμα συνεργασία τους σε πολλά θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και για το πραγματικό τους ενδιαφέρον στην επίλυση προβλημάτων του Δήμου μας .
Τέλος ευχαριστώ ιδιαίτερα τους υπαλλήλους του Δήμου και τους προέδρους και εκπροσώπους των κοινοτήτων του Δήμου μας για την ουσιαστική συμβολή τους στη λειτουργία του Δήμου το 2011.
Περιμένω μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις σας και τις ερωτήσεις σας για κάθε σημείο των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2011.  

Μετά από αυτά πήραν το λόγο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ως εξής:


Ιωάννης Ντόντης  [Επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης] :  
Κυρίες και κύριοι,
Εμείς σαν αντιπολίτευση, ενεργήσαμε στο να πραγματοποιηθεί αυτή η συνεδρίαση.   Στη συνέχεια θέλω να σας αναφέρω ορισμένα σημαντικά ζητήματα, επί των πεπραγμένων της Δ.Α. ετ. 2011, όπως:
Ψηφίσαμε και στηρίξαμε πολλές μελέτες και προγράμματα. Διαφωνήσαμε ριζικά σε θέματα αρχής και φιλοσοφίας που εκφράζει η Δ.Α. , έχουμε διαφωνίες ουσίας. Ο σημερινός απολογισμός είναι φτωχός και σε ενέργειες και σε αποτελεσματικότητα. Υπάρχει μεγάλη ανακολουθία των προεκλογικών δεσμεύσεων της Δ.Α. με τις μετέπειτα πράξεις της. Υπάρχει συμπεριφορά από τη Δ.Α. , με σκοπιμότητα, αλαζονεία, άρνηση συνεργασίας, αδιαφάνεια και απαξίωση θεσμών.   Τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, κάθε τρίμηνο δεν αναρτώνται.
Όσο αναφορά για τα έργα, δεν πάει ο Δήμος μπροστά με μικρά έργα. Όλες οι υπηρεσίες έρχονται στο Καλπάκι και ο Δήμαρχος λέει ότι έγινε αποκέντρωση. Η υπηρεσία  καθαριότητας δεν είναι η σωστή, δεν υπάρχει και δεν λειτουργεί. Να γίνει μελέτη για την συγκοινωνιακή σύνδεση των χωριών, με έδρες και Κ.Υ.  Δεν έγινε κατανομή και παραχώρηση αρμοδιοτήτων στα Τ.Σ. , επίσης δεν δόθηκε η πάγια προκαταβολή στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τ.Κ.
Υπάρχει μείωση του ρόλου του Δ.Σ. , δεν έγιναν δεκτά για συζήτηση. πολλά αιτήματα δημοτών, δεν συζητήθηκαν μεγάλα θέματα που αφορούν το Δήμο, όπως ενέργεια, ΕΟΖ κ.λ.π.
Υπάρχει έλλειψη σχεδιασμού και προγραμματισμού από τη Δ.Α. , δεν υλοποιήθηκε ούτε το 35% του Τεχνικού προγράμματος έργων.
Έχουμε διαφωνήσει στα στοιχεία των οφειλών των πρώην Δήμων. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στις οφειλές του πρώην Δήμου Καλπακίου και οι αποφάσεις του πρώην Δήμου Καλπακίου πήγαιναν μετά από ένα μήνα στην Περιφέρεια Ηπείρου, για έλεγχο.  Είδα στον προϋπολογισμό έσοδα που βεβαιώνονται  αλλά δεν εισπράττονται. Για την εμπορία υδάτων άργησε να παρθεί απόφαση επιβολής τελών. Τα τέλη ύδρευσης αυξήθηκαν, ενώ εμείς προτείναμε μείωση για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Τα χωριά του Δήμου εγκαταλείφθηκαν. Για το δάνειο διαφωνήσαμε κάθετα, είναι ένα επιπλέον βάρος στην δύσκολη οικονομική κατάσταση του Δήμου.
Τέλος υπάρχει αδράνεια της Δ.Α. σε πολλά ζητήματα.  Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ για να αγωνιστούμε για το καλό του Δήμου.
Στη συνέχεια καταθέτει κείμενο με τον απολογισμό της παράταξής του «ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ  ΠΩΓΩΝΙ», στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
19 μήνες Δήμος Πωγωνίου. 19 μήνες  σε μία ιδιαίτερα  κρίσιμη περίοδο για την περιοχή και την χώρα μας. 19 μήνες  αγώνα και προσπάθειας  της Παράταξής μας  με σκοπό  την επισήμανση, την ανάδειξη και την επίλυση των προβλημάτων του Δήμου,  δίνοντας καθημερινά το στίγμα μας στην κοινωνία,  στα Δημοτικά Συμβούλια και τις Επιτροπές του, ασκώντας ενεργά τον ρόλο της Αντιπολίτευσης. Εργαστήκαμε με πάθος και συνέπεια, θέσαμε τα μεγάλα πολιτικά και κοινωνικά  ζητήματα για το αύριο του Δήμου μας και αναδειχθήκαμε σε κυρίαρχο παράγοντα του Δημοτικού Συμβουλίου με τις  αποκαλύψεις  και τις πρωτοβουλίες μας. Κινούμαστε  πάντα με συνέπεια και ευθύνη υπερασπιζόμενοι κάθε φορά χωρίς διλήμματα και εκπτώσεις την διαφάνεια, την λογοδοσία των οργάνων, την ενημέρωση και την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των θεμάτων που απασχολούν τους δημότες, την συνεργασία όλων των φορέων του Δήμου αλλά και την ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου των Τοπικών Συμβουλίων, καταθέτοντας συνεχώς εγγράφως τις απόψεις, τις ιδέες  και τις προτάσεις μας με υλοποιήσιμες και εφαρμόσιμες λύσεις  για την αξιοποίηση  και ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής μας.
Παραθέτουμε επιγραμματικά τις Πρωτοβουλίες που πήρε η Παράταξη και ορισμένες από τις Προτάσεις μας σε σχέση με τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν το Δήμο.                                                                                                                             

Συγκεκριμένα:
1.  Αναδείξαμε τα μεγάλα θέματα του Δήμου όπως:
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΠΑΖΑΡΙ, ΣΦΑΓΕΙΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, EOZ, AΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ.
2. Πιστεύοντας  ότι το Πωγώνι χρειάζεται έναν Δήμο οργανωμένο, αξιόπιστο και λειτουργικό:
Αναδείξαμε το ζήτημα της λειτουργίας του θεσμού και του ρόλου   του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

 • Θέσαμε με επιστολές μας αλλά και στις Συνεδριάσεις τα θέματα της Διαφάνειας στην λειτουργία των Οργάνων, καταγγέλλοντας κάθε φορά τις πρακτικές και τις αντιλήψεις  που θυμίζουν άλλες εποχές.
 • Αναδείξαμε την σκοπιμότητα τέτοιων απαράδεκτων ενεργειών,  όπως η αδυναμία  και αδιαφορία προσκόμισης σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και των απαραίτητων εισηγήσεων και σχετικών εγγράφων για θέματα της ημερήσιας διάταξης,
 • η μη εισαγωγή  στην ημερήσια διάταξη επίκαιρων θεμάτων της Αντιπολίτευσης  αλλά και πολιτών  ακόμα και όταν τίθενται με υπογραφές όπως ο νόμος ορίζει,
 • η μη προσκόμιση έως σήμερα των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των Συνεδριάσεων,
 • η άρνηση διεξαγωγής Συνεδρίασης, το 2011, για τον Απολογισμό και την Λογοδοσία  που προβλέπεται από τον νόμο,
 • η άρνηση και αποφυγή απαντήσεων στα θέματα που θέτουμε με επιστολές μας,  στα πλαίσια του θεσμικού μας ρόλου, κ.ά.
 • Η  αποφυγή των συζητήσεων και του διαλόγου, είτε με άμεσο τρόπο, είτε με διαδικαστικά τερτίπια  από την  Παράταξη του κ. Καψάλη   με την συνεχή και σκόπιμη στήριξη από τον  Πρόεδρο του Δ.Σ.,  αποτελεί παραβίαση κάθε έννοιας  δικαίου, καταπάτησης  κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της μειοψηφίας και απαξιώνουν  τον θεσμικό ρόλο των οργάνων του Δήμου. Τέτοια φαινόμενα έχουν ως  μοναδικό θύμα το Δήμο μας και το μέλλον του.
 • Αποκαλύψαμε τις παράνομες Διακηρύξεις (π.χ. Παζάρι, καθαριότητα), τις κατατμήσεις και αναθέσεις έργων  σε εργολάβους  χωρίς  διαγωνισμό,  αλλά και τις αναθέσεις έργων της  ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ.
 • Αποκαλύψαμε  το γεγονός  της μη  βεβαίωσης και είσπραξης συγκεκριμένων εσόδων από  τον Δήμο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας,  αλλά επιπλέον και την μη είσπραξη βεβαιωθέντων εσόδων και οφειλών προς τον Δήμο ύψους εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ! ( Τα στοιχεία αυτά τα ανέδειξε η Παράταξή μας και είναι εμφανή στον Προϋπολογισμό του 2012).

Τέτοιες πολιτικές, σε μία περίοδο οικονομικών δυσκολιών,  φανερώνουν ξεκάθαρα την παντελή  έλλειψη ευθύνης και την απόλυτη αδυναμία ανταπόκρισης στις βασικές υποχρεώσεις  της διοίκησης του Δήμου.
3. Πιστεύοντας  ότι το Πωγώνι χρειάζεται έναν Δήμο με αποκεντρωμένη   δημοτική  εξουσία:

 • Ζητήσαμε επιτακτικά και πολλές φορές να αναβαθμιστεί ο ρόλος των Τοπικών Συμβουλίων, θέτοντας το ζήτημα της ψήφισης της Πάγιας προκαταβολής για τα Τ.Σ., (το μέτρο αυτό θα λύσει αποτελεσματικά τα μικρά και ουσιώδη προβλήματα που ανακύπτουν στα χωριά, αφού θα παρεμβαίνει γρήγορα κάθε φορά  ο εκάστοτε πρόεδρος ή εκπρόσωπος της κοινότητας), αλλά και  του σωστού προγραμματισμού του Τεχνικού Προγράμματος σε συνεργασία απαραιτήτως με τους εκπροσώπους των Τ.Κ.,  ζήτημα που απέρριψαν   μετ’ επαίνων στα Δ.Σ η Παράταξη του κ. Καψάλη.
 • Αναδείξαμε  το ζήτημα  του νέου ρόλου  των Δημοτικών Ενοτήτων καθώς και την λειτουργική διασύνδεση αυτών  με την Διοίκηση του Δήμου. Η ισότιμη αντιμετώπιση και συμμετοχή  των Δ.Ε. στην νέα αναπτυξιακή προσπάθεια αποτελεί βασική προτεραιότητα και δέσμευσή μας.  Στο πλαίσιο αυτό με συνέπεια και υπευθυνότητα προτείναμε,   στην συζήτηση στο Δ.Σ. σχετικά με τον Οργανισμό του Δήμου   να εγκατασταθούν στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων Τμήματα ή Γραφεία των Υπηρεσιών του Δήμου για την ενίσχυση του ρόλου των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών  και την ενίσχυση και εμπέδωση κλίματος συνεργασίας και ασφάλειας στους δημότες και επαγγελματίες της περιοχής.  Δηλ.,
 1. Στον Παρακάλαμο - το ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                 
 2. Στο Δελβινάκι - το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                                                 
 3. Στην Πωγωνιανή – το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                                                                                                                 
 4. Στο Κεφαλόβρυσο – το ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Η πρότασή μας καταψηφίστηκε.
4. Πιστεύοντας  ότι το Πωγώνι χρειάζεται έναν Δήμο παράδειγμα κοινωνικής μέριμνας, αρωγό, εμψυχωτή και στήριγμα της τοπικής κοινωνίας:
Καταθέσαμε πρόταση μείωσης των τελών ύδρευσης, φωτισμού και καθαριότητας για ορισμένες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται κύρια από την κρίση σήμερα και  έχουν μεγαλύτερη  ανάγκη από όλους μας στις ιδιαίτερες σημερινές συνθήκες  της πολύπλευρης κρίσης καθώς και την  ανάπτυξη  πρωτοβουλιών   δημοτικής κοινωνικής πολιτικής,   (αλλά σύσσωμη η πλειοψηφούσα παράταξη απέρριψε την πρόταση).

 • Προτείναμε  από το 2011, για την επίλυση των προβλημάτων προσβασιμότητας των κατοίκων, να συνταχθεί  Μελέτη για τον  σχεδιασμό και  προγραμματισμό  ολοκληρωμένου δικτύου  συγκοινωνίας ώστε να συνδεθούν τα χωριά μας  με τις έδρες των πρώην Δήμων και  με το Κέντρο Υγείας Δελβινακίου,  που όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
 • Ζητήσαμε να συνταχθεί υδρογεωλογική μελέτη για τα υδάτινα αποθέματα του δήμου  σχετικά με την διαμόρφωση των ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Δεν έγινε ποτέ και η εισήγηση για την επιβολή τελών ήταν χωρίς ενιαία στρατηγική για τα χωριά αλλά και χωρίς αντικειμενικά κριτήρια!
 • Ζητήσαμε  την επίλυση των προβλημάτων των Σφαγείων και την απρόσκοπτη λειτουργία τους για την στήριξη των επαγγελματιών της περιοχής.
 • Ζητήσαμε την ανάδειξη των τοπικών προιόντων και υπηρεσιών  με οργανωμένο και συγκεκριμένο σχέδιο, αντί του Παζαριού.
 • Καταθέσαμε πρόταση για την λειτουργία των  επαγγελματιών ΤΑΞΙ στον Δήμο μας.

5.   Πιστεύοντας  ότι το Πωγώνι χρειάζεται έναν Δήμο   συνεχών παρεμβάσεων και δυναμικό:

 • Ζητήσαμε την ΑΝΑΔΕΙΞΗ–ΠΡΟΒΟΛΗ του ΔΗΜΟΥ  με συγκεκριμένες δράσεις,  ξεκινώντας αρχικά με την τοποθέτηση πινακίδων  στο Δήμο και χαρτών με τις απαραίτητες σημάνσεις για τα επισκέψιμα σημεία  συνολικά του  Δήμου μας.
 • Ζητήσαμε την σύνταξη συγκεκριμένου  και ολοκληρωμένου Σχεδίου-Πρότασης για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας και των δημοσίων κτιρίων.
 • Καταθέσαμε  πρόταση  συγκεκριμένων ενεργειών από το Δ.Σ. για το θέμα της εγκληματικότητας και της λαθρομετανάστευσης στην περιοχή μας.
 • Καταθέσαμε προτάσεις  Αποφάσεων και Ψηφισμάτων για θέματα του Δήμου όπως για την ΑΤΕ, την Δωδώνη, την 28η Οκτωβρίου, την κατάργηση των δημόσιων Υπηρεσιών στην περιοχή μας, κ.ά. και απαιτήσαμε την  συνεχή διεκδίκηση των αιτημάτων και δικαιωμάτων του Δήμου και των κατοίκων του.
 • Αναδείξαμε το θέμα της ενεργειακής πολιτικής του Δήμου για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας.  Εμείς πιστεύουμε ότι ο Δήμος πρέπει να γίνει  φορέας αειφόρου ανάπτυξης για τους πολίτες. Ο Δήμος πρέπει να πάψει να είναι ένας μηχανισμός σπατάλης χρημάτων που παίρνει από το κράτος και να αρχίσει να παράγει πλούτο, εισόδημα για τους δημότες και θέσεις εργασίας.
 • Ζητήσαμε από τον μήνα Μάιο του 2011 να συγκληθεί ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  (Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε  στο Δ.Σ. να την συγκαλέσει το καλοκαίρι 2011, κάτι που δεν το έκανε ποτέ).
 • Καταθέσαμε εγγράφως τις θέσεις, τις απόψεις και τις παρατηρήσεις μας για τις προτάσεις δημιουργίας Αιολικών Πάρκων στα όρια του Δήμου μας.
 • Καταθέσαμε πρόταση για την εκπόνηση Μελέτης σχετικά με την αξιοποίηση του Νερόμυλου Ρογοζίου μέσα από την δημιουργία έργου μικρού υδροηλεκτρικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
 • Ζητήσαμε να διεξαχθεί  συζήτηση στο Δ.Σ. για το θέμα της ΕΟΖ και να αποφασίσουμε τι θέλουμε, να διαμορφώσουμε μία πρόταση προς την Περιφέρεια και την Πολιτεία με συγκεκριμένες θέσεις,  κάτι που αρνήθηκε η πλειοψηφούσα Παράταξη.

6. Εμείς  ως Παράταξη ξέρουμε καλά τι δεν θέλουμε από την λειτουργία της  σημερινής Δημοτικής Αρχής, τι δεν θέλουμε από τις αντιλήψεις και τις πρακτικές της. Γι’ αυτό  και  τις καταδικάζουμε,  τις απορρίπτουμε  και ερχόμαστε σε ευθεία ρήξη μ’ αυτές κάθε φορά. 19 μήνες είναι αρκετοί για να μπορούμε να κρίνουμε, να συγκρίνουμε και να αποφασίσουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι η Δημοτική Αρχή δείχνει πλήρως ανακόλουθη με όσα διατυμπάνιζε και έλεγε προεκλογικά. Σήμερα αρκείται στα λίγα, χωρίς διεκδίκηση στα μεγάλα και ουσιώδη ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή αλλά και το μέλλον της περιοχής μας, αρκείται σε διαπιστώσεις των προβλημάτων και την δημιουργία εντυπώσεων.Το περιεχόμενο της  κριτικής μας  προς την Δημοτική Αρχή έχει να κάνει με:                                                                                                                                      

α.τις βασικές θέσεις Αρχών                                                                                                                                      

β.τον τρόπο άσκησης της πολιτικής  και,                                                                                      

γ. τον τρόπο που διαχειρίζεται τις υποθέσεις

 • Λειτουργεί χωρίς Σχέδιο για το μέλλον του Δήμου, με προχειρότητα, με αλαζονεία, με αδιαφάνεια, με «πελατειακή λογική» και σκοπιμότητες, με συνέπεια την συσσώρευση των προβλημάτων και την απογοήτευση των κατοίκων.
 • Δεν αντέχει την κριτική,  τον γόνιμο διάλογο και την αναζήτηση λύσεων μέσα από την ουσιαστική διαβούλευση.
 • Απαξιώνει  συνεχώς τον θεσμικό ρόλο της Αντιπολίτευσης, τα αιτήματά της για έλεγχο των πράξεων της Διοίκησης.


Σ’ αυτό το πλαίσιο  αρνηθήκαμε να ψηφίσουμε: 
ΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ του 2011 και του 2012,  που έχουν  αποσπασματικό χαρακτήρα, δεν συνδυάζονται, δεν έχουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα σε μια κοινή στόχευση με τα άλλα προγράμματα που τρέχουν (ΕΣΠΑ κλπ).  Τονίσαμε ότι επιβάλλεται να γίνουν  με διαδικασίες τακτικής συνολικής δημοπράτησης που να διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό και τα χρήματα του Δημοσίου, το κάθε ευρώ που με πόνο συγκεντρώνεται από τον κάθε πολίτη, σε μια περίοδο, που οι περικοπές έχουν στεγνώσει την αγορά και τους πολίτες, μακριά  από επείγουσες διαδικασίες και από κατατμήσεις.
ΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ  του 2011 και του 2012, με προτάσεις χωρίς ιεραρχήσεις και προτεραιότητες, με κατάλογο έργων και υπηρεσιών περιστασιακού χαρακτήρα χωρίς να προσφέρουν υπεραξία, πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, αλλά και να αντιμετωπίζουν την κοινωνική κρίση που βιώνει η κοινωνία μας.

 • ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ,
 • ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ  ΤΕΛΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ,
 • ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ,
 • ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 • και όσες Αποφάσεις ή Πρωτοβουλίες υποκρύπτουν Αδιαφάνεια, σκοπιμότητες,   προχειρότητα και δεν πληρούν τους όρους μίας σοβαρής, οργανωμένης  και αποτελεσματικής Διοίκησης.


Ψηφίσαμε  κάθε Απόφαση, Πρωτοβουλία και Πρόγραμμα, παρά τις επιμέρους διαφωνίες ή διαφορετικές προσεγγίσεις,  που ήταν προς την κατεύθυνση επίλυσης προβλημάτων της καθημερινότητας, της στήριξης των δομών Πρόνοιας, της Νεολαίας, του Πολιτισμού, την ανάδειξη της περιοχής, την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο Απολογισμός  της Παράταξής μας, είναι ο καθρέφτης της  καθημερινής μας δημοτικής διαδρομής  και  αποδεικνύει ότι εμείς είμαστε:

 • η Αντιπολίτευση των πολιτικών θέσεων, των ουσιαστικών και τεκμηριωμένων προτάσεων που να δίνουν λύσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών που υπάρχουν,
 • του θεσμικού ελέγχου των πράξεων της Διοίκησης για την  καλύτερη λειτουργία της  και την άσκηση γόνιμης, ουσιαστικής και εποικοδομητικής  κάθε φορά κριτικής στην Δημοτική Αρχή   προς όφελος των συμφερόντων του Δήμου και των κατοίκων του.

Πιστεύουμε, ως Παράταξη,  ότι όλοι μας πρέπει να διατηρούμε το όραμα και την αισιοδοξία μας, διότι   είναι μια ευκαιρία να ανοιχθεί ένας δημιουργικός διάλογος για να δούμε πως μπορούμε όλοι μας να βάλουμε ένα λιθαράκι σε ένα καλύτερο αύριο.      Διότι, η ανάπτυξη δεν έρχεται με την ανακύκλωση συζητήσεων, απόψεων, κουτσομπολιού για να περνάει η ώρα στα καφενεία και στους πεζόδρομους.
Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά,  απαιτείται μια οργανωμένη προσέγγιση που θα φέρει στο τραπέζι όλους τους φορείς.Απαιτείται ένα συγκεκριμένο πλάνο επίλυσης των καθημερινών προβλημάτων των κατοίκων, ένα πλάνο εξωστρέφειας, προβολής και ανάδειξης όλων των δυνατοτήτων της περιοχής αλλά και συστράτευσης όλων των Πωγωνησίων από όποιο πόστο και αν βρίσκονται.Αθανάσιος Φωτίου [Εκπρόσωπος της ελάσσονος Αντιπολίτευσης]:
«Το έτος 2011 ήταν πράγματι μία δύσκολη χρονιά, αυτό όμως δεν πρέπει να είναι δικαιολογία. Εμείς σαν πρώην Δημοτική Αρχή του πρώην Δήμου Άνω Καλαμά, αντιμετωπίσαμε χειρότερες καταστάσεις, εσείς βρήκατε 30 περίπου μελέτες στον Άνω Καλαμά. Όσο αναφορά για τις οφειλές δεν τις πληρώσατε ακόμη. Τα σφαγεία ήταν πάντα προβληματικά. Το έτος 2012 πιστεύουμε η Δημοτική Αρχή να εργαστεί καλύτερα και όχι επιλεκτικά για ορισμένα χωριά.»

 


Χρήστος Μεντής [Δημ. συμβ. της Αντιπολίτευσης]:
Κυρίες και κύριοι, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. πρόεδρε, κ. Δήμαρχε:
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πωγωνίου έχοντας ως προμετωπίδα αυτό που και προεκλογικά υμνούσε τον¨ Καλλικράτη  τον υλοποίησε χωρίς παρέκκλιση.
Ο νόμος αυτός ,ο  Καλλικράτης,  βαθιά αντιδραστικός, έφερε ακόμα μεγαλύτερα αδιέξοδα σε όλη τη Τοπική Διοίκηση, έδωσε νέες αρμοδιότητες στους Δήμους που δεν μπορούσαν να διεκπεραιωθούν.
Η λογική του ¨Καλλικράτη ¨ – το λέγαμε σε όλους – ήταν να μεταφέρει στους Δήμους νέες αρμοδιότητες, χωρίς τους αναγκαίους πόρους, χωρίς κονδύλια.
Με βάση αυτή τη πολιτική η έλλειψη χρηματοδότησης και προς το Δήμο μας ήταν αναμενόμενη, εξάλλου αν ήθελαν οι Κυβερνήσεις να δώσουν χρήματα για κοινωνικούς σκοπούς θα κρατούσαν τις αρμοδιότητες για την Κεντρική Εξουσία.
Επιμένουμε, ότι ήταν και είναι αντιδραστικός- απάνθρωπος -ο Καλλικράτης, και πρέπει να τονίσουμε εδώ , τη προπαγάνδα που στήθηκε προεκλογικά, σχετικά με την αυξανόμενη χρηματοδότηση που θα είχαν οι νέοι Δήμοι και δη των ορεινών , των παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών , όπως και ο δικός μας.
Πιστεύουμε ότι γνώριζαν πολύ καλά τι θα γινόταν στην πράξη, τί σήμαινε ο Καλλικράτης και συνειδητά  συμφώνησαν από την προεκλογική περίοδο. Το πιστεύουμε αυτό, και ισχύει για όλες τις παρατάξεις του Δήμου, γιατί τουλάχιστον οι επικεφαλής τους  ήταν πολιτικά έμπειροι και Δήμαρχοι στους Καποδιστριακούς τους Δήμους, αλλά με αυτό τον τρόπο ως στελέχη των κομμάτων εξουσίας βοηθούσαν να περάσει αυτή η πολιτική,
Κύριες και Κύριοι
Λόγω και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης η ΣΑΤΑ είναι μειωμένη, θα συνεχίσει να μειώνεται κάθε χρόνο, όπως και οι ΚΑΠ, όπως μειωμένα θα είναι τα χρήματα για όλες τις υπηρεσίες που μεταβιβάστηκαν στο Δήμο. Και όσο η πηγή χρηματοδότησης από την Κεντρική Διοίκηση στερεύει, ο Δήμος , θα φτάνει μπροστά στα οικονομικά αδιέξοδα στα οποία η λύση που προτείνεται και υπηρετείται είναι οι περικοπές και η ανταποδοτικότητα. Νέες περικοπές θα έχουμε το επόμενο διάστημα και η ΚΕΔΕ κάνει έκτακτο συνέδριο τέλους του μήνα , γιατί ήδη 40 Δήμοι δεν μπορούν να πληρώσουν μισθούς, και ο Δήμαρχος δεν ανέφερε τίποτε γι’ αυτό το θέμα , όντας ο ίδιος μέλος της ΚΕΔΕ!
Σήμερα ούτε λόγος δεν γίνεται για τα μεγάλα έργα. Αυτά έχουν παραπεμφθεί για το αόριστο μέλλον, μετά την οικονομική κρίση. Τότε θα ανοίξουν οι κρουνοί, λένε, των ταμείων . Κάτι που δεν πρόκειται βέβαια να γίνει με την υπάρχουσα πολιτική κατάσταση. Οι κρουνοί ανοίγουν για παροχές- μίζες στο Κεφάλαιο.
Τα μικρά έργα που εδώ και χρόνια βρίσκονται σε εξέλιξη, πολλά δεν παραδίνονται, γιατί οι εργολάβοι δεν έχουν πληρωθεί. Τα ελάχιστα νέα έργα σε καμιά περίπτωση   δεν είναι ικανά να ικανοποιήσουν τις μεγάλες ανάγκες της περιοχής μας.
Οι ανάγκες του Δήμου σε προσωπικό είναι μεγάλες, (μόνιμοι υπάλληλοι έχουν φύγει και χαίρεται ο Δήμαρχος , γιατί μειώνει το κόστος),  οι προσλήψεις που έγιναν είναι ορισμένου χρόνου, ο Δήμος έγινε το όχημα για την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων σε όλη τη κοινωνία, 2μηνα, 5μηνα, ή 7 μεροκάματα το μήνα!! Ένα μωσαϊκό εργασιακών σχέσεων μεσαίωνα σε βάρος και των παρεχόμενων υπηρεσιών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Είναι συνειδητή πολιτική επιλογή η ιδιωτικοποίηση των Υπηρεσιών του Δήμου π.χ. η καθαριότητα, ενώ ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να τη δώσει σε ιδιώτες , δεν είναι αλήθεια, γιατί όταν ο ίδιος Δήμαρχος Καλπακίου για πολλά χρόνια δεν έφτιαξε αυτή την υπηρεσία ,ενώ τώρα  την διέλυσαν και εκεί που λειτουργούσε σε δύο πρώην Καποδιστριακούς  Δήμους.  Αυτή η πολιτική τους  θέση είναι που δεν μπορεί να στηρίξουν   τις προτάσεις που καταθέσαμε κατά καιρούς π.χ. για την υγεία και την συρρίκνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η Δημοτική Αρχή θέλει δημοτικό Πολυιατρείο και εθελοντισμό!!!! Φανταστείτε τους Δημοτικούς Γιατρούς με συμβάσεις  και απλήρωτους για 6-7 μήνες, όπως γίνεται με  άλλους εργαζόμενους στο  Δήμο αλλά και τον Ιδιωτικό Τομέα.
Για την ιδιωτικοποίηση της Δωδώνης , του πνεύμονα της κτηνοτροφίας ίδια στάση κράτησαν  , όπως και με τις άλλες υπηρεσίες. Για την Αγροτική Τράπεζα , που ενώ την πουλούσαν ο καβγάς γινόταν για τα υποκαταστήματα,
η για τους επί μήνες απλήρωτους εργαζόμενους του Δήμου .Όταν λοιπόν έχεις θέση υπέρ της ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών του Δήμου σου  , δεν μπορείς να αντιπαλέψεις αγωνιστικά ιδιωτικοποιήσεις ή συρρίκνωση υπηρεσιών της Κεντρικής Εξουσίας , πέρα από μερικές ανακοινώσεις.
Και όταν ακούμε λόγια για θέσεις , για ανάπτυξη, έχουμε παραπέρα συρρίκνωση και εγκατάλειψη. Ουσιαστικά έχει εγκαταλειφτεί η προσπάθεια δημιουργίας ΒΙΟΠΑ στη περιοχή μας . Προτεραιότητα τώρα της Δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία της περιβόητης Ειδικής Οικονομικής Ζώνης
(ΕΟΖ )στην περιοχή μας. Κύριο κριτήριο της ΕΟΖ είναι αυτό που λέγανε εδώ και δύο χρόνια Γερμανοί ιθύνοντες, ότι στην Ελλάδα πρέπει να δημιουργηθούν ΕΟΖ. Τώρα, είπε ο Δήμαρχος ,το επικαλέστηκε και ο Ολι Ρεν , αυτοί οι¨ καλοί άνθρωποι ¨ που ¨μας αγαπάνε ¨τόσο πολύ και θέλουν ¨την ανάπτυξή μας¨ !!!
Η αμοιβή των εργαζόμενων, οι συνθήκες εργασίας θα είναι σύμφωνα με το διεθνή περιβάλλον που βρίσκεται η χώρα. Διαλέξτε αγαπητοί φίλοι :
μισθούς Αλβανίας; Σκοπίων ; Βουλγαρίας; Τουρκίας;  Αυτό είναι το ¨περιβάλλον¨ της δικής μας χώρας . Όσοι λένε ότι δεν θα ισχύσει κάτι τέτοιο δεν λένε την αλήθεια, συνειδητά  κατά τη γνώμη μας. Σήμερα υπάρχει μεγάλη εμπειρία από αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, που εφαρμόστηκε και στηρίχτηκε και από τις Τοπικές Διοικήσεις και έχουμε  φτάσει , ως εδώ ,δηλαδή στην εξαθλίωση μεγάλης μερίδας του λαού που δυστυχώς διευρύνεται.  Απαντάει ο Δήμαρχος  σε όλους τους τόνους ,  ότι είναι ευλογία να γίνει ΕΟΖ στην περιοχή μας και θα εφαρμοστεί η εργατική νομοθεσία της χώρας μας και δεν θα επιτρέψουμε εμείς  να γίνουν αυτά που λέτε¨. Αλήθεια, έκανε καμιά παρέμβαση η Τοπική Διοίκηση  στις  επιχειρήσεις που έχουν απλήρωτους τους εργαζόμενους 6-7 μήνες και πολλούς ανασφάλιστους και θα κάνουν παρέμβαση στην ΕΟΖ; Ποιον κοροϊδεύουν ;
Από τη μεριά μας επιχειρούμε να κάνουμε κριτική στα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής στη βάση θεμελιωδών Αρχών και κατευθύνσεων σε επίπεδο πολιτικής στη στρατηγική και όχι τόσο σε διαχειριστικά ζητήματα ,που βέβαια έχουν και αυτά τη σημασία τους, ωστόσο ενέχουν τον κίνδυνο να εγκλωβιστεί κανείς σε λεπτομέρειες και να χάσει το ουσιώδες. Είναι πρόβλημα σοβαρό η έλλειψη του νερού τους καλοκαιρινούς μήνες , η  χωματερή στο Κεφαλόβρυσο που έκαιγε 6, 7 μήνες γεμίζοντας διοξίνες την περιοχή , είναι τα βοσκοτόπια , είναι η ξύλευση κ.λ.π.
Πρέπει να δοθεί βάρος στον πολιτισμό και στην ιστορία του τόπου μας. Η περιοχή μας είναι αυτοί που απέκρουσε τους εισβολείς του 1940, όμως και περιοχή που έδρασε η Εθνική Αντίσταση με σημαντικές μάχες για το διώξιμο του κατακτητή , όπως η μάχη της Καλλιθέας και χρειάζεται το μνημείο να συντηρηθεί και να αναδειχτεί .
Σήμερα είμαστε μια μέρα πριν από την επέτειο της βόμβας των Αμερικανών στη Χιροσίμα και συνεχίζεται η επέμβαση των ιμπεριαλιστών στη Συρία , θα πάνε  στο Ιράν και το κύμα μεταναστών από τους βομβαρδισμούς  , θα αυξηθεί στη χώρα μας και γι ‘ αυτό μετακινούνται οι αστυνομικοί προς τον Έβρο. Με την συμμετοχή της χώρας  μας στις  επεμβάσεις , διώχνουμε τον κόσμο από τη χώρες τους και βοηθάμε στην αύξηση της μετανάστευσης
Εν κατακλείδι γι αυτό που κυρίως ελέγχεται η Δημοτική Αρχή είναι ,το  ότι αποδείχτηκε προεκλογικά αλλά κυρίως κατά την άσκηση των καθηκόντων της ,ότι θα εφαρμόσει πιστά ό,τι απαιτείται από την Κεντρική Διοίκηση, ότι δεν θα αμφισβητήσει τις κεντρικές κατευθύνσεις, θα υλοποιήσει μέτρα ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους και από το αν εξυπηρετούν ή όχι τις ανάγκες της περιοχής μας  και των κατοίκων της
Γι αυτό και δεν αντέδρασε σε καμία περίπτωση όσο σκληρά μέτρα και αν πάρθηκαν. Παρέμεινε ένας απλός θεατής των αρνητικών εξελίξεων. Αυτό βέβαια δεν μας εκπλήσσει, το περιμέναμε , γνωρίζαμε τους στόχους και τις κατευθύνσεις της Δημοτική Αρχής , για αυτό και την καταγγέλλαμε όταν μας δινόταν η ευκαιρία.
Εξάλλου και σήμερα δεν αναφέρθηκε καθόλου γι’ αυτούς που έχουν την ευθύνη της σημερινής κατάστασης , για αυτούς που φτάσανε τα πράγματα ως εδώ, που είναι αυτοί που μας κυβέρνησαν οι χτεσινοί και συνεχίζει η σημερινή τρικομματική κυβέρνηση
Η πολιτική  θέση ότι ¨όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης ¨,¨ όλοι μαζί τα φάγαμε¨  είναι θέση που εξισώνει τα θύματα με το θύτη.
Κυρίες και Κύριοι
Η οικονομική καπιταλιστική κρίση θα βαθαίνει , τα κοινωνικά προβλήματα θα πολλαπλασιάζονται. Οι λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη από δουλειά, από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, από ασφάλιση, από κοινωνικές παροχές. Και από μια Δημοτική Αρχή συμπαραστάτη, συναγωνιστή , πρωτοπόρα.
Στο σημερινό σχεδιασμό της Οικονομίας που το κέντρο , η κινητήρια δύναμη, είναι η αύξηση των κερδών, όλοι οι τομείς που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των ανθρώπων συνεχώς υποβαθμίζονται, να  αποτελεί μονόδρομο η ιδιωτικοποίηση.
Ο Αγώνας λοιπόν πρέπει να στρέφεται στη καρδιά του προβλήματος και να έχει στόχο  την αλλαγή της δομής της οικονομίας, ώστε να έχει κέντρο και κινητήρια δύναμη τον άνθρωπο και τα προβλήματα του.

 


 


Μιλτιάδης Μάστορας:

«Η σημερινή ημέρα θα πρέπει να είναι ημέρα κριτικής και αυτοκριτικής για όλους. Παρακολούθησα τις ομιλίες του Δημάρχου και των εκπροσώπων της Αντιπολίτευσης και δεν είδα σημάδια αυτοκριτικής. Η μοναδική λύση είναι η αύξηση των εσόδων του Δήμου άμεσα. Τι κάναμε σαν Δ.Α. για να αυξήσουμε τα έσοδα του Δήμου;  Ο κόσμος μας ψήφισε για να αλλάξουμε και να προωθήσουμε κάποια πράγματα στο Δήμο και όχι για να κόβουμε χόρτα.»

 


 

Βασίλειος Μάτσιας [Aντιδήμαρχος]:

«Όσο αναφορά για την αποκομιδή των απορριμμάτων, η πληρωμή τους δεν πέρασε έτσι εύκολα από τον Επίτροπο, έγινε σύγκριση και με άλλους Δήμους. Οι 2μηνίτες και 5μηνίτες δεν είναι επιλογή μας» Στη συνέχεια ο κ. Μάτσιας, ανέλυσε τη λειτουργία της Υπηρεσίας καθαριότητας.
Ηλίας Πορίκης: «Άκουσα τον κ. Δήμαρχο να αναφέρει για τον Ήλιο, το νερό και τον αέρα, μα όλη η Ελλάδα αυτό έχει. Παρακολουθώ όλους τους Δημάρχους, νυν και πρώην, να αναφέρουν ότι παρέλαβαν καμένη γη. Ακόμα αυτή την εποχή, μιλάμε για γήπεδα 5Χ5, μα έχουμε και αλάνες. Ακόμα έχουμε προεκλογικές κορώνες και αντεγκλήσεις. Τι γίνεται με το αποχετευτικό πρόβλημα της Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου. Σαν Δ.Σ. δεν μπορούμε να σταθούμε μόνο στη διαχείριση του Δήμου, πρέπει να δημιουργήσουμε νέα οικονομικά δεδομένα. Δεν έχετε ελέγξει την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. Τέλος όλοι μαζί θα πρέπει να αναδείξουμε τα ουσιώδη προβλήματα του Δήμου.»

 Ιωάννης Σώτος:

 

«Δεν έγινε μεγάλη αναφορά για την καθαριότητα, μόνο ο κ. Μάτσιας ανέλυσε κάποια πράγματα. Για την υπηρεσία καθαριότητας έπρεπε να συνταχθεί μελέτη. Εμείς νομίζουμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί Υπηρεσία Καθαριότητας. Να γίνει συζήτηση βάσει μελέτης. Ένα ακόμα θέμα είναι η τοποθέτηση πινακίδων στα όρια του Δήμου, είναι καλό και για την προβολή του Δήμου. Ακόμα, έγγραφο για τα κίνητρα της παραμεθορίου
περιοχής, υπάρχει;  Οι εκλογές έχουν τελειώσει, λέτε εσείς σε εμάς, αλλά το λέω και εγώ προς εσάς. Θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη συνεργασία, γιατί σε πολλά θέματα είμαστε συναινετικοί. Το περιβάλλον είναι και θέμα πόρων. Για την ανακύκλωση δεν κάναμε κάτι. Πρέπει να δούμε και το θέμα περιβάλλοντος Γορμού – Καλαμά και την πρόταση του κ. Ζηκόπουλου. Η ρύπανση του Καλαμά φέρνει όνομα και επώνυμο. Πρέπει να απαιτήσουμε το όνομα των ρυπαντών και να απευθυνθούμε στον Εισαγγελέα. Στον ποταμό Γορμό διαπράττεται  έγκλημα, υπάρχει αυθαιρεσία στη διαχείριση των νερών του ποταμού, το 1/3 του νερού πρέπει να παραμένει στο ποτάμι. Τέλος αρνητικά με εξέπληξε ο Αντιδήμαρχος κ. Ντάλλας, που δεν συζήτησε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. το πρόγραμμα των Πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Χρήστος Γκόγκος [Αντιδήμαρχος]: «Λυπάμαι για τον κ. Ντόντη που λέει ότι υπάρχει έλλειμμα Δ.Α. Έχετε έλλειμμα πληροφόρησης, γιατί δεν έρχεστε στο Δήμαρχο, στους Αντιδημάρχους και στις Υπηρεσίες, έρχεστε μόνο στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.  Για την Αγροτική Ανάπτυξη κάναμε ότι ήταν δυνατό. Δημιουργήσαμε Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης, με γεωπόνο. »

 


 

Βασίλειος Τόπουλος: [Αντιπρ/δρος Δ.Σ.]

«Η λειτουργία του Δ.Σ. δεν ήταν καλή. Δεν έχουμε Κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. , υπάρχει αδυναμία προσκόμισης των εισηγήσεων των θεμάτων και των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.  Πολλά θέματα και αιτήσεις, δεν ήρθαν ποτέ στο Δ.Σ. Ο Πρόεδρος δεν είναι Πρόεδρος όλου του Δ.Σ. αλλά Πρόεδρος της παράταξης της πλειοψηφίας. Ακόμα υπάρχει πρόβλημα με την προστασία της Δημοτικής περιουσίας και τον έλεγχο των καταπατήσεων. Η Επιτροπή διαβούλευσης δεν αξιοποιήθηκε. Τέλος το 2011 ήταν μία δύσκολη χρονιά στα οικονομικά και για το Δήμο και για ολόκληρη τη χώρα, αυτό όμως δεν πρέπει να αποτελεί  άλλοθι για τη Δ.Α.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος απαντά για τα θέματα λειτουργίας του Δ.Σ. που μπήκαν.Ιωάννης Ντάλλας [Αντιδήμαρχος]:

 

«Ο απολογισμός είναι καλό εργαλείο για τις μετέπειτα ενέργειες της Δ.Α. , η συζήτηση βοηθάει. Η Αντιπολίτευση όμως δεν πρέπει να έχει σκοπιμότητα. Άκουσα ακόμη ότι έχουμε εμεί ευθύνη για τη λειτουργία του ΕΚΑΒ και του Κ.Υ.  Υπάρχει πρόβλημα με την μετακίνηση των μαθητών των σχολείων» Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος έκανε αναφορά για τα πολιτιστικά και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους.

 Κων/νος Γκέγκας [Αντιδήμαρχος]:

 

«Το έτος 2011 ιδρύθηκε η Πολιτική Προστασία, συγκροτήθηκε γραφείο κίνησης αυτοκινήτων, καθαρίστηκαν οι δεξαμενές ύδρευσης, έγινε παρέμβαση στις βλάβες των δικτύων ύδρευσης, αντιμετωπίστηκαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα [χιονοπτώσεις, ανομβρία πυρκαγιές]»


Μιχαήλ Σιούτης:

 

«Σαν Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου θα αναφερθώ στα θέματα που το αφορούν. Το Ν.Π.Δ.Δ. προσέφερε υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του Δήμου, με προγράμματα όπως το «Βοήθεια στο σπίτι», «ΚΗΦΙ» κ.λ.π. Υπήρχαν πολλά προβλήματα με την πληρωμή των εργαζομένων, γιατί οι χρηματοδοτήσεις σπανίζουν και με τη στελέχωση του Ν.Π.Δ.Δ. κάναμε ότι μπορούσαμε.»


Γεώργιος Αλεξίου:

 

«Υποσχεθήκατε αλλαγή του τρόπου ποτίσματος της κοιλάδας Καλαμά, τι κάνατε όμως γι’ αυτό. Δεν έγιναν ενέργειες για το Ηλεκτρικό ρεύμα στις Κτηνοτροφικές μονάδες και ιχθυοκαλλιέργειες. Τέλος τι σας εμποδίζει να προχωρήσετε στην αλλαγή των δικτύων ύδρευσης από αμίαντο, γιατί δεν έγινε; »  

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τ.Κ. και στους πολίτες:


Γεώργιος Σκόρδος [Πρόεδρος Τ.Σ. Τ.Κ. Δολιανών]:

 

«Η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και της Οικονομικής υπηρεσίας δεν είναι καλή. Αυτοί που μετράν τους μετρητές ύδρευσης είναι άσχετοι. Δεν υπάρχει απάντηση σε πολλά έγγραφα των Τ.Σ. και γενικά υπάρχει απαξίωση των Τ.Σ.»Σταύρος Ζηκόπουλος [Δημότης από την Τ.Κ. Μαζαρακίου]:

 

«Θέλω να αναφερθώ για την αξιοποίηση των κλειστών σπιτιών των χωριών μας [Οικοτουρισμός – τράπεζα γης], θέμα για το οποίο έχω συντάξει ειδική μελέτη. Ακόμα θα αναφερθώ και για τη ρύπανση του ποταμού Καλαμά, θέμα για το οποίο έχω καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση [100 σελίδες], η κατάσταση του ποταμού είναι αναστρέψιμη.»
Τέλος κλίνει ο Δήμαρχος, Κων/νος Καψάλης, αναφέροντας τα εξής:

«Διαπίστωσα μία αντιπολιτευτική διάθεση για να δηλώσουμε ότι είμαστε παρόν στα πολιτικά δρώμενα, δεν είδα όμως προτάσεις. Το έτος 2011, τι απολογισμό να κάναμε για το έτος 2010, για τις πρώην Δ.Α.  Ακόμα κατηγορηθήκαμε ότι εφέτος κάναμε τον απολογισμό ένα μήνα μετά. Εμείς πρώτα κάναμε απολογισμό στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου και αφήσαμε τον γενικό απολογισμό για τις αρχές Αυγούστου, που έχει περισσότερο κόσμο στα χωριά μας, ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν και οι ξενιτεμένοι μας συνδημότες. Για τους 3μηνιαίους πίνακες, μπορεί να το αμελήσαμε , αλλά δεν ήταν θέμα ουσίας, δεν άλλαξε τίποτε.  Οι παρατάξεις τις αντιπολίτευσης, εκτός του κ. Στεργίου, δεν έρχονται να ενημερωθούν για τα θέματα του Δήμου. Ο κ. Ντόντης δεν ήρθε ποτέ στο γραφείο μου, αλλά ούτε στο τηλέφωνο δεν ζήτησε να ενημερωθεί για κάτι. Υπάρχουν ανακρίβειες και θράσος, ο κ. Ντόντης δεν πήγε ούτε στην Οικονομική Υπηρεσία για ενημέρωση. Όσο αναφορά για τα μικρά έργα, δεν μπορούμε να πούμε στα χωριά ότι δεν θα εκτελέσουμε κανένα έργο, έστω και μικρό. Για τα κληροδοτήματα, υπάρχει γραφείο κληροδοτημάτων. Για ποιες υπηρεσίες αναφέρεστε ότι πήραμε από τις Δ.Ε. όλα τα πρώην Δημαρχεία λειτουργούν κανονικά.  Για την καθαριότητα υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα. Για την ΕΟΖ, ενημέρωσα πολλές φορές το Δ.Σ.  Όσο αναφορά για τις οφειλές των πρώην Δήμων Άνω Καλαμά και Άνω Πωγωνίου, δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, ανατέθηκαν έργα χωρίς αποφάσεις του Δ.Σ. και τις Δ.Ε. και διεκδικήθηκαν οι οφειλές από τους εργολάβους με δικαστικές αποφάσεις. Τέλος για το χρηματικό υπόλοιπο του πρώην Δήμου Καλπακίου, βεβαιώθηκαν έσοδα του 2010, στις αρχές του έτους 2011.»

 

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 05:12

Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 23/8/2012

Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75 παρ.6  του  Ν. 3852 / 2010 για έκτακτη (λόγω έναρξης σχολικής χρονιάς) σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής,, η οποία θα διεξαχθεί  την  23η Αυγούστου 2012, ημέρα Δευτέρα  & ώρα 16.00 μ.μ. στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ με μοναδικό θέμα συζήτησης :
Έγκριση πρακτικών  άγονου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου για το σχολικό έτος 2012-2013»

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/3/2011
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 5189699,71 608426,57 0,117237 605852,33 0,116741 0,995769
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 293000 17726,64 0,0605 15152,4 0,051715 0,854781
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 31500 1106,87 0,035139 1106,87 0,035139 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1008000 6676,05 0,006623 6676,05 0,006623 1
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 101603,86 32 0,000315 32 0,000315 1
5 Φόροι και εισφορές 42730,82 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3623865,03 580155,76 0,160093 580155,76 0,160093 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 89000 2729,25 0,030666 2729,25 0,030666 1
1 Εκτακτα έσοδα 4096992,51 315850,8 0,077093 315810,8 0,077084 0,999873
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 20000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 377531,99 35266,64 0,093414 35266,64 0,093414 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3624460,52 276389,44 0,076257 276389,44 0,076257 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 65000 4194,72 0,064534 4154,72 0,063919 0,990464
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 403431,6 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
21 Τακτικά έσοδα 403431,6 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1942299,6 942299,6 0,485146 9328,63 0,004803 0,0099
31 Εισπράξεις από δάνεια 1000000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 942299,6 942299,6 1 9328,63 0,0099 0,0099
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 528300 987,23 0,001869 987,23 0,001869 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 511100 665,37 0,001302 665,37 0,001302 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 17200 321,86 0,018713 321,86 0,018713 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 980299,77
Σύνολα εσόδων 13141023,19 1867564,2 931978,99
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 5838322,87 816577,13 7,149751 575757,28 0,0986169 535863,11 494458,34 0,0846918 0,8587965
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2322989 545947,5 4,254968 363200,83 0,1563506 363200,83 344146,93 0,1481483 0,9475389
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 563750 8499 66,33133 501,77 0,0008901 0 0 0 0
62 Παροχές τρίτων 1114324,74 83278,31 13,38073 76449,31 0,068606 66783 66432,13 0,0596165 0,8689696
63 Φόροι - τέλη 10000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 305576 5623,2 54,34201 1038,12 0,0033973 0 0 0 0
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 342000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 452900 35079,12 12,91081 28667,25 0,0632971 9979,28 9979,28 0,0220342 0,3481073
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 724783,13 138150 5,246349 105900 0,1461127 95900 73900 0,1019615 0,6978281
68 Λοιπά Έξοδα 2000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
7 Επενδύσεις 4739043,9 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 255885 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
73 Έργα 3267127,49 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1016031,41 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 200000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2254013,21 4000 563,5033 1624582,77 0,7207512 3036,7 3036,7 0,0013472 0,0018692
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1675913,21 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 1532141,85 0,9142131 0 0 0 0
82 Αποδόσεις 528100 4000 132,025 92440,92 0,1750443 3036,7 3036,7 0,0057502 0,0328502
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 50000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 309643,21
Σύνολα δαπανών 13141023,19 820577,13 2200340,05 538899,81 497495,04
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 -
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/9/2011
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 5343699,71 2788791,16 0,521884 2730327,76 0,510943 0,979036
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 335000 137181,72 0,409498 97139,68 0,289969 0,70811
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 31500 15348,6 0,487257 15348,6 0,487257 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1008000 103948,92 0,103124 85877,56 0,085196 0,826152
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 101603,86 16940,76 0,166733 16590,76 0,163289 0,97934
5 Φόροι και εισφορές 42730,82 12757 0,298543 12757 0,298543 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3735865,03 2471802,23 0,661641 2471802,23 0,661641 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 89000 30811,93 0,346201 30811,93 0,346201 1
1 Εκτακτα έσοδα 4175041,4 886472,4 0,212327 883022,4 0,2115 0,996108
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 20000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 377531,99 265065,56 0,702101 265065,56 0,702101 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3700346,52 591355,44 0,159811 591355,44 0,159811 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2162,89 2162,89 1 2162,89 1 1
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 65000 27728,51 0,426592 24278,51 0,373516 0,875579
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10000 160 0,016 160 0,016 1
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 403431,6 159061,61 0,394272 88128,01 0,218446 0,55405
21 Τακτικά έσοδα 403431,6 159061,61 0,394272 88128,01 0,218446 0,55405
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1942299,6 942299,6 0,485146 33856,21 0,017431 0,035929
31 Εισπράξεις από δάνεια 1000000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 942299,6 942299,6 1 33856,21 0,035929 0,035929
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 528300 4956,64 0,009382 4956,64 0,009382 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 511100 2750,3 0,005381 2750,3 0,005381 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 17200 2206,34 0,128276 2206,34 0,128276 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 980299,77
Σύνολα εσόδων 13373072,08 4781581,41 3740291,02
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/9/2011
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 5932207,87 5412253,22 1,09607 2120100,81 0,3573882 2285872,53 2165502,03 0,3650415 1,0214147
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2322989 2321929 1,000457 1088066,93 0,4683909 1217517,93 1192438,02 0,5133206 1,0959234
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 614200 593200,01 1,035401 250089,56 0,4071794 231030,35 218413,9 0,3556071 0,8733427
62 Παροχές τρίτων 1035409,74 999427,66 1,036003 438992,94 0,4239799 412570,66 335012,87 0,3235558 0,7631395
63 Φόροι - τέλη 10000 10000 1 1295,7 0,12957 1443,7 1443,7 0,14437 1,114224
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 423726 329576 1,28567 31911,65 0,075312 2260,13 221,4 0,0005225 0,0069379
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 342000 342000 1 0 0 122259,71 122259,71 0,3574845 #ΔΙΑΙΡ/0!
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 455900 454867,42 1,00227 80573,43 0,1767349 69619,45 66541,83 0,1459571 0,8258533
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 724783,13 358053,13 2,024233 228150 0,3147838 228150 228150 0,3147838 1
68 Λοιπά Έξοδα 3200 3200 1 1020,6 0,3189375 1020,6 1020,6 0,3189375 1
7 Επενδύσεις 4892167,47 2950061,6 1,658327 413940,26 0,0846129 329499,23 283811,67 0,0580135 0,6856344
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 270985 207585 1,305417 44711,51 0,1649963 19450,51 14962,95 0,0552169 0,3346554
73 Έργα 3222220,38 1937035,39 1,66348 343892,61 0,1067254 284712,58 243512,58 0,0755729 0,7081065
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1198962,09 805441,21 1,488578 25336,14 0,0211317 25336,14 25336,14 0,0211317 1
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 200000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2293944,96 1450701,39 1,581266 1923431,11 0,8384818 750825,95 747276,21 0,3257603 0,3885121
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1715844,96 1443701,39 1,188504 1546815,91 0,9014893 746731,57 743181,83 0,4331288 0,4804591
82 Αποδόσεις 528100 7000 75,44286 376615,2 0,7131513 4094,38 4094,38 0,007753 0,0108715
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 50000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 254751,78
Σύνολα δαπανών 13373072,08 9813016,21 4457472,18 3366197,71 3196589,91
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/12/2011
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 5362736,92 4081620,29 0,761108 3989795,08 0,743985 0,977503
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 335000 216685,32 0,646822 172047,6 0,513575 0,793997
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 42500 40888,68 0,962087 40888,68 0,962087 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1008000 212880,87 0,211191 166013,38 0,164696 0,779842
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 101603,86 63226,72 0,622287 62906,72 0,619137 0,994939
5 Φόροι και εισφορές 42730,82 15774 0,369148 15774 0,369148 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3743902,24 3494787,32 0,933461 3494787,32 0,933461 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 89000 37377,38 0,419971 37377,38 0,419971 1
1 Εκτακτα έσοδα 4175155,4 1226449,72 0,293749 1222919,72 0,292904 0,997122
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 20000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 377531,99 338349,24 0,896213 338349,24 0,896213 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3700460,52 850002,78 0,229702 850002,78 0,229702 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2162,89 2162,89 1 2162,89 1 1
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 65000 35426,44 0,545022 31896,44 0,490714 0,900357
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10000 508,37 0,050837 508,37 0,050837 1
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 483431,6 231151,61 0,478147 150007,58 0,310297 0,648958
21 Τακτικά έσοδα 483431,6 231151,61 0,478147 150007,58 0,310297 0,648958
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1942299,6 938981,65 0,483438 42006,97 0,021627 0,044737
31 Εισπράξεις από δάνεια 1000000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 942299,6 938981,65 0,996479 42006,97 0,044579 0,044737
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 537071,08 18879,22 0,035152 18879,22 0,035152 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 511100 5108,14 0,009994 5108,14 0,009994 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 25971,08 13771,08 0,530247 13771,08 0,530247 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 980299,77
Σύνολα εσόδων 13480994,37 6497082,49 5423608,57
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/9/2011
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/12/2011
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 6119312,35 5914065,2 1,034705 3479074,47 0,5685401 3764833,86 3764833,86 0,6152381 1,0821366
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2322989 2321929 1,000457 1452675,28 0,6253475 1656096,93 1656096,93 0,7129164 1,1400324
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 627267,27 600867,28 1,043936 448652,91 0,71525 418669,4 418669,4 0,6674498 0,9331699
62 Παροχές τρίτων 1035409,74 1004427,66 1,030846 676187,94 0,6530631 656943,46 656943,46 0,6344768 0,9715397
63 Φόροι - τέλη 10000 10000 1 1295,7 0,12957 7837,7 7837,7 0,78377 6,0490083
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 423726 332683,5 1,273661 62934,33 0,148526 20791,8 20791,8 0,049069 0,3303729
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 342000 342000 1 0 0 180431,16 180431,16 0,5275765 #ΔΙΑΙΡ/0!
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 470900 469867,42 1,002198 201867,37 0,4286842 188602,47 188602,47 0,4005149 0,934289
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 883820,34 829090,34 1,066012 634440,34 0,7178386 634440,34 634440,34 0,7178386 1
68 Λοιπά Έξοδα 3200 3200 1 1020,6 0,3189375 1020,6 1020,6 0,3189375 1
7 Επενδύσεις 4913398,81 3141626,76 1,563966 941760,83 0,191672 730466,07 730466,07 0,1486682 0,7756386
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 273685 210285 1,301496 79769,27 0,2914638 73069,41 73069,41 0,2669836 0,9160095
73 Έργα 3240751,72 2121595,55 1,527507 796777,78 0,245862 632060,52 632060,52 0,1950352 0,7932708
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1198962,09 809746,21 1,480664 65213,78 0,0543919 25336,14 25336,14 0,0211317 0,388509
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 200000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2294036,43 1597801,45 1,435746 2153122,04 0,9385736 849924,17 849924,17 0,3704929 0,3947404
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1715936,43 1590801,45 1,078662 1546652,93 0,9013463 845829,79 845829,79 0,4929261 0,5468776
82 Αποδόσεις 528100 7000 75,44286 606469,11 1,1483982 4094,38 4094,38 0,007753 0,0067512
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 50000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 154246,78
Σύνολα δαπανών 13480994,37 10653493,4 6573957,34 5345224,1 5345224,1

Στα πλαίσια του 2ου κύκλου αγροτικών σεμιναρίων για την προσέλκυση και εγκατάσταση νέων αγροτών στην περιοχή, ο Δήμος Πωγωνίου προγραμματίζει στον τομέα της μελισσοκομίας το 2οσεμινάριο μελισσοκομίας , με στόχο μετά τις βασικές γνώσεις, να καλύψει την παροχή γνώσεων σχετικά με τις εργασίες του φθινοπώρου που σχετίζονται άμεσα με την καλή παραγωγή της επόμενης χρονιάς.

Θέμα: «Ετήσια Διαχείριση Μελισσοκομίας»

Από 17 Σεπτεμβρίου 2012 έως 21 Σεπτεμβρίου 2012 και  Ώρα: 5.00 μ.μ.-8.00 μ.μ.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί δωρεάν για τους συμμετέχοντες στο μελισσοκομείο του κ. Κ. Σιχλιμίρη  στην Τ.Κ. Νεγράδων του Δήμου Πωγωνίου

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου μπορείτε να κατεβάσετε απο τα συνημέννα

Πληροφορίες:  Τηλ: 2653360116 ΚΕΠ,  2653360112 – Δ. Γκαρτζονίκας
Δηλώσεις Συμμετοχής: ΚΕΠ Δήμου Πωγωνίου (Καλπάκι)
Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος : Ιωάννης Ντάλλας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 4791405,71 1393136,58 0,290757 1348286,51 0,281397 0,967806
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 307000 76058,89 0,247749 31208,82 0,101657 0,410324
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 42500 28067,35 0,660408 28067,35 0,660408 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1053000 18276,66 0,017357 18276,66 0,017357 1
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 77311,23 17822,64 0,230531 17822,64 0,230531 1
5 Φόροι και εισφορές 16774 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3239936,78 1248982,99 0,385496 1248982,99 0,385496 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 54883,7 3928,05 0,07157 3928,05 0,07157 1
1 Εκτακτα έσοδα 3052773,04 1022555,14 0,334959 1019215,14 0,333865 0,996734
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 285630,34 49437,33 0,173082 49437,33 0,173082 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 2716142,7 958839,38 0,353015 958839,38 0,353015 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 41000 14093,74 0,34375 10753,74 0,262286 0,763015
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10000 184,69 0,018469 184,69 0,018469 1
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 242500 80167,87 0,330589 36624,62 0,151029 0,456849
21 Τακτικά έσοδα 242500 80167,87 0,330589 36624,62 0,151029 0,456849
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2273473,92 1056104,95 0,464534 54856 0,024129 0,051942
31 Εισπράξεις από δάνεια 1200000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 1073473,92 1056104,95 0,98382 54856 0,051101 0,051942
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 782916 286894,58 0,366444 281731,45 0,359849 0,982003
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 714056 279041,31 0,390784 273878,18 0,383553 0,981497
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 68860 7853,27 0,114047 7853,27 0,114047 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1058684,24
Σύνολα εσόδων 12201752,91 3838859,12 2740713,72
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 5933957,08 5310252,68 1,117453 1338886,87 0,2256314 1395324,6 1350573,64 0,2276008 1,0087287
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1855700 1821500 1,018776 608166,26 0,3277288 662805,98 662305,04 0,3569031 1,0890197
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 923247 848700 1,087837 91259,17 0,0988459 83524,83 83524,83 0,0904686 0,9152486
62 Παροχές τρίτων 1150039,74 1043639,74 1,101951 209383,49 0,1820663 167148,88 160743,7 0,1397723 0,7677
63 Φόροι - τέλη 10000 10000 1 1550,69 0,155069 2496,69 2496,69 0,249669 1,610051
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 256000 135152,43 1,894158 21735,14 0,0849029 16393,61 14510,21 0,0566805 0,6675922
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 370500 370500 1 0 0 81928,38 81928,38 0,2211292 #ΔΙΑΙΡ/0!
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 535500 432099,33 1,239298 148930,94 0,2781157 123165,05 87203,61 0,1628452 0,5855305
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 829970,34 645661,18 1,285458 257861,18 0,3106872 257861,18 257861,18 0,3106872 1
68 Λοιπά Έξοδα 3000 3000 1 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
7 Επενδύσεις 4103491,53 2303011,69 1,781794 368133,6 0,0897123 213855,07 146758,03 0,0357642 0,3986543
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 230835 142935 1,614965 42260,05 0,1830747 33404,05 18404,2 0,0797288 0,4354988
73 Έργα 2578974,51 1256208,22 2,052983 149382,63 0,0579233 145451,02 128353,83 0,0497693 0,8592286
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1293682,02 903868,47 1,431272 176490,92 0,1364253 35000 0 0 0
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2070836,55 1338520,55 1,547109 1379343,06 0,6660801 834355,51 809980,21 0,3911367 0,5872217
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1330988,38 1330988,38 1 1102559,69 0,8283766 557471,28 533095,98 0,4005264 0,4835076
82 Αποδόσεις 739848,17 7532,17 98,2251 276783,37 0,3741083 276884,23 276884,23 0,3742447 1,0003644
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 93467,75
Σύνολα δαπανών 12201752,91 8951784,92 3086363,53 2443535,18 2307311,88
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 5189699,71 1976395,79 0,38083 1941447,72 0,374096 0,982317
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 293000 60364,96 0,206024 25766,89 0,087942 0,426852
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 31500 1165,25 0,036992 1165,25 0,036992 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1008000 7047,05 0,006991 7047,05 0,006991 1
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 101603,86 388,78 0,003826 38,78 0,000382 0,099748
5 Φόροι και εισφορές 42730,82 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3623865,03 1904475,5 0,525537 1904475,5 0,525537 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 89000 2954,25 0,033194 2954,25 0,033194 1
1 Εκτακτα έσοδα 4099155,4 478948,79 0,116841 477218,79 0,116419 0,996388
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 20000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 377531,99 123799,92 0,327919 123799,92 0,327919 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3624460,52 336839,44 0,092935 336839,44 0,092935 1
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2162,89 2162,89 1 2162,89 1 1
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 65000 16146,54 0,248408 14416,54 0,221793 0,892856
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 403431,6 83987,67 0,208183 32958,04 0,081694 0,392415
21 Τακτικά έσοδα 403431,6 83987,67 0,208183 32958,04 0,081694 0,392415
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1942299,6 942299,6 0,485146 15286,02 0,00787 0,016222
31 Εισπράξεις από δάνεια 1000000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 942299,6 942299,6 1 15286,02 0,016222 0,016222
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 528300 1553,92 0,002941 1553,92 0,002941 1
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 511100 1232,06 0,002411 1232,06 0,002411 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 17200 321,86 0,018713 321,86 0,018713 1
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 980299,77
Σύνολα εσόδων 13143186,08 3483185,77 2468464,49
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 5845447,87 5187743,22 1,12678 1203599,67 0,2059038 1352918,58 1311392,26 0,2243442 1,0895585
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2322989 2321929 1,000457 737478,86 0,3174698 829943,86 811125,82 0,3491733 1,0998631
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 563950 542950,01 1,038678 50785,19 0,0900526 46420,41 40681,43 0,0721366 0,8010491
62 Παροχές τρίτων 1121249,74 997367,66 1,124209 196156,63 0,1749446 171075,35 162280,98 0,1447322 0,8273031
63 Φόροι - τέλη 10000 10000 1 1295,7 0,12957 584,34 584,34 0,058434 0,450984
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 305576 217576 1,404456 3251,51 0,0106406 221,4 0 0 0
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 342000 342000 1 0 0 90041,44 90041,44 0,2632791 #ΔΙΑΙΡ/0!
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 452900 451867,42 1,002285 37481,78 0,0827595 37481,78 29528,25 0,0651982 0,7878028
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 724783,13 302053,13 2,399522 177150 0,2444179 177150 177150 0,2444179 1
68 Λοιπά Έξοδα 2000 2000 1 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
7 Επενδύσεις 4708906,79 2820346,6 1,66962 228343,03 0,0484917 190370,24 150245,69 0,0319067 0,6579824
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 257585 194185 1,326493 14962,95 0,0580894 14962,95 14962,95 0,0580894 1
73 Έργα 3235290,38 1820720,39 1,776929 193212,01 0,0597201 175407,29 135282,74 0,0418147 0,7001777
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1016031,41 805441,21 1,261459 20168,07 0,0198498 0 0 0 0
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 200000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2288444,96 1428668,38 1,601803 1747314 0,7635377 549754,91 372139,05 0,1626166 0,2129778
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1710344,96 1421668,38 1,203055 1532228,93 0,8958596 545660,53 368044,67 0,2151874 0,2402021
82 Αποδόσεις 528100 7000 75,44286 215085,07 0,407281 4094,38 4094,38 0,007753 0,0190361
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 50000 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 300386,46
Σύνολα δαπανών 13143186,08 9436758,2 3179256,7 2093043,73 1833777

 

«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 Καραγιώργος Ιωάννης

Ο απολογισμός είναι μια απόδειξη αποτυχίας αφού αναδεικνύει περίτρανα την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να ανταποκριθεί στις ανάγκες και της απαιτήσεις των καιρών καθώς και την αδυναμία συντονισμού και σωστής λειτουργίας της Διοίκησης να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες συνθήκες. Συγκεκριμένα: 1.ΈΣΟΔΑ Πλήρης αδυναμία στοιχειώδους λειτουργίας εισπρακτικού μηχανισμού. Δεν βεβαιώνονται και δεν εισπράττονται έσοδα προηγούμενων ετών και έσοδα Α΄ εξαμήνου 2011 από το δικαίωμα εμπορίας υδάτων όπως προβλέπονται από το νόμο. Το γεγονός ότι δεν βεβαιώνονται έσοδα που έπρεπε να είχαν εισπραχθεί από την υπηρεσία του Δήμου φανερώνει την έλλειψη ευθύνης στις βασικές υποχρεώσεις μιας Διοικήσεως ΟΤΑ. 2. ΔΑΠΑΝΕΣ α) ενώ αναγράφονται στον προϋπολογισμό - επενδύσεις : 4739043,90 ενταλθέντα πληρωθέντα 0 - έργα : 3.267127,49 ̋ ̋ ̋ ̋ ̋ 0 Με δυσκολία αντιλαμβάνεται κανείς τον ρυθμό υλοποίησης των έργων και του τεχνικού προγράμματος καθώς δεν υπάρχουν πληρωμές. Καμία πληρωμή για υλικά , συντηρήσεις, αναλώσιμα. Που είναι οι Συμβάσεις ; Πως συνεργάζεται ο Δήμος ; β) Οφειλές από ΠΟΕ Εδώ φαίνεται καθαρά η οικονομική κατάσταση στους πρώην ΟΤΑ. Οφειλές για αιρετούς από το 2006 ή το 2009 προκαλούν εντύπωση Τέλος σχετικά με τις μικροβιολογικές και βιοχημικές αναλύσεις υδάτων :1.794,74 βεβαιωθέντα 0 ενταλθέντα 0 Πως είναι δυνατόν σε ένα μείζον ζήτημα, αυτό του ποιοτικού ελέγχου του πόσιμου νερού των δημοτών μας, να μην υπάρχει ακόμη σύμβαση και να μην έχουν γίνει οι απαραίτητες αναλύσεις 

Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Ε.Π.Ζ., η οποία θα διεξαχθεί  την  21-8-2012 ημέρα Τρίτη & ώρα 18.00 μ.μ., στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ  21-8-12

Θέμα 1ο:.Άδεια προέγκρισης λειτουργίας κατ/τος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ –ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» της κ.Μπόλλου Λιριάνας στην Τ.Κ. Γεροπλατάνου.

Θέμα 2ο:.Άδεια προέγκρισης λειτουργίας κατ/τος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ » του κ. Μίαρη Θωμά στην Τ.Κ. Μαυροπούλου – οικισμό Χρυσόδουλης.


Βρίσκεστε εδώ: Home Διαχειριστής