Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013 08:26

Β' Επιστημονική Ημερίδα Δολιανά

Πρόσκληση

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πωγωνίου Κώστας Καψάλης και

ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας και του Νεοελληνικού Πολιτισμού της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Κέντρου Ερευνών Πωγωνίου Απόστολος Παπαϊωάννου
Σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την Β' Επιστημονική Ημερίδα

Έρευνες στο Πωγώνι

Ιστορία, Παιδεία, Τέχνη, Πολιτισμός.

Οι εργασίες της Ημερίδας θα γίνουν στα Δολιανά,
στο Λυκείο Δολιανών, την Κυριακή 4 Αυγούστου 2013, ώρα 07.30 μ.μ.


Ο Δήμαρχος Πωγωνίου             Ο Διευθυντής του Εργαστηρίoυ
και του Κέντρου Ερευνών

Κώστας Καψάλης                 Απόστολος Γ. Παπαιωάννου

Πρόγραμμα της Β' Επιστημονικής Ημερίδας Δολιανά. Λύκειο Δολιανόν, Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013


07.30' - 07.45':  Χαιρετισμοί, προσφωνήσεις. Προεδρείο: Γεώργιος Σκόρδος. τ. Λυκειάρχης, Γιάννης Ντάλλας, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Υγείας και Πρόνοιας. Απόστολος Γ. Παπαίωάννου, Καθηγητής.
07.45' - 07.55': Α. Γ. Παπαίωάννου. Γεώργιος (1786-1865) και Ιωάννης Γενάδιος (1884-1932): Διαρκείς αγώνες για την Ελενθερία, την Παιδεία και τον Πολιτισμό.
07.55' - 08.05': Κωνσταντίνος Π. Χρήστου. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας ο Α'.
08.05' - 08.15': Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Αργυρός. Λν. Καθηγητής, Πρόεδρος Δ.Ε. Ακαδημίας Βελλας, Ο Σπυρίδων Βλάχος και η προσπάθειά τον για την ανόρθωση της Ηπειρωτικής υπαίθρου.
08.15' - 08.25': Πάνος Δ. Τζιόβας. Ιστορικός Ερευνητής, Το Σννέδριο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Πωγωνίου  (30 Οκτωβρίου 1940).
08.25' - 08.35': Θανάσης Μπάκος. τ. Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε., Οι Σνγγραφείς τον Δήμου Πωγωνίου  η συμβολή τους στα γράμματα και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.
08.35' - 08.45': Ιωάννης Ντάλλας, τ. Σχολικός Σύμβουλος, Πολυπολιτισμικότητα και Πολιτισμός.
08.45' · 08.55': Μιχαήλ Τρίτος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής. Η καταγωγή τον Βλάχων.
08.55' - 09.05': Γεώργιος Τσουμανης. Εκπαιδευτικός, Η Καταγωγή των Σαρακατσαναίων.
09.05' - 09.10': Ασπασία Θεοδοσίου, Επ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Ηπείρου. -ΕΑΠ. Χριστίνα Χαλιγιάννη Φοιτήτρια Π.Τ.Δ.£. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι Ρομά Moυσικοί τον Παραχαλάμου.
09.10' - 09.20': Δημήτριος Κουτουλίδης, σ. Εκπαιδευτικός, Η μουσική δημιουργία στην περιοχή μας από το χθες στο σήμερα: Φίλιππος Ρούντας (1915-1978) ένας αυθεντικός εκφραστής.
09.20' - 09.40': Διάλογος, συζήτηση.
09.40' - 09.50': Απολογισμός. Συντονιστής: Ιωάννης Ντάλλας. Αντιδήμαρχος Παιδείας. Πολιτισμού. Υγείας και Πρόνοιας.

Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Ε.Π.Ζ., η οποία θα διεξαχθεί  την  29η Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα & ώρα 10.00 π.μ., στο Δημαρχείο


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ  29-07-2013

Θέμα 1ο : Περί προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματοδών ποτών – Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) – Επιχείρηση λιανικής & χονδρικής        διάθεσης τροφίμων του κ. Κουρή Δημητρίου στην Τ.Κ. Καλπακίου.

 

Ο  Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   16-7-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  12/16-7-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

1. Επικύρωση παραχώρησης χρήσης κτιρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Μερόπης – Παλαιοπύργου στους Πολιτιστικούς Συλλόγους Τ.Κ. Μερόπης & Παλαιοπύργου.  AΠΟΦΑΣΗ  173
2. Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια καυσίμων κίνησης & λιπαντικών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  174
3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος έργων ετ. 2013.ΑΠΟΦΑΣΗ  175
4. Κατανομή  υπολοίπου ΣΑΤΑ, έτους 2012 [Γ΄ Δόση].  ΑΠΟΦΑΣΗ  176
5. Προγραμματισμός εκδηλώσεων καλοκαιριού έτους 2013 – ψήφιση πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΗ  177
6. Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  178
7. Επιχορήγηση πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου – ψήφιση της πίστωσης. ΑΠΟΦΑΣΗ  179
8. Ιδιοκτησιακό καθεστώς κτιρίου στην Τ.Κ. Πωγωνιανής [Κτίριο Κολέφα]. ΑΠΟΦΑΣΗ  180
9. Εξουσιοδότηση Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου  κ. Δ. Γκαρτζονίκα, για τη συμμετοχή του στη Γ.Σ. της BIC Ηπείρου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  181
10Α  Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης υφιστάμενης  κτηνοτροφικής μονάδας Γραμμόζη Παναγιώτας Τ.Κ. Βασιλικού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  182
10Β  Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης υφιστάμενης  κτηνοτροφικής μονάδας Γραμμόζη Αθανασίου Τ.Κ. Βασιλικού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  183
11.   Ξύλευση κατοίκων Τ.Κ. Νεγράδων για ατομικές τους ανάγκες.  ΑΠΟΦΑΣΗ 184
12.  Επί αιτήσεως Μάρκου Χαρίκλειας Τ.Κ. Κτισμάτων, για την έγκριση παράτασης εκμίσθωσης καταστήματος.  ΑΠΟΦΑΣΗ  185
13.  Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων και αντικ/ση υδρομάστευσης στον οικισμό Ψηλοκάστρου Κοιν/τας Λάβδανης.»  ΑΠΟΦΑΣΗ 186
14.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δ.Δ. Δολιανών».  ΑΠΟΦΑΣΗ  187
15.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Ξενώνα Καστάνιανης»  ΑΠΟΦΑΣΗ  188
16.  Επί αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης για τη διαγραφή ή μείωση τελών ύδρευσης, που τους έχουν επιβληθεί.  ΑΠΟΦΑΣΗ  189

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση ονοματοθεσίας Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Κρυονερίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 190
2. Αποδοχή δωρεάς ιδρύματος Μελλά.  ΑΠΟΦΑΣΗ  191
3. Ορισμός οργανωτικής επιτροπής για την ίδρυση και λειτουργία Ανοιχτού Πανεπιστημίου στην Τ.Κ. Δελβινακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  192
4. Επικύρωση αποφάσεων Δ.Σ.  Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου για την ενοικίαση των σφαγείων Παρακαλάμου. ΑΠΟΦΑΣΗ  193
5. Επικύρωση απόφασης Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης για τον ορισμό Επιτροπής.  ΑΠΟΦΑΣΗ  194


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ αποστέλλει τις πρόσφατες αλλαγές που αφορούν τη νομοθεσία για τις θεματικές ενότητες:

Λύση της σχέσης εργασίας

Αδειες

Διαιτησία - Μεσολάβηση

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης

Επισυνάπτονται επίσης φόρμες επικοινωνίας για πιθανή υποβολή εκ μέρους  σας ερωτημάτων, διευκρινίζοντάς σας ότι για τη διευκόλυνση όλων μας  είναι αναγκαίο η διατύπωση των ερωτημάτων να γίνεται κάθε φορά μέσω της φόρμας επικοινωνίας.Με εκτίμηση

Ο υπεύθυνος του προγράμματος

Βασίλης ΠαπαδόγαμβροςΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΙΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι στα ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι στη ΧΡΥΣΟΔΟΥΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αντάμωμα Καστανιωτών και φίλων στην ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίου Πνεύματος" στην ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίου Πνεύματος" στην ΙΕΡΟΜΝΗΜΗ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίου Πνεύματος" στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίου Πνεύματος" στη ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗ
Ποδηλατοδρομία Πολιτιστικού Συλλόγου Παρακαλάμου στον ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου" στο ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίου Ιωάννη Ριγανά" στα ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΑ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίου Ιωάννη" στην ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίας Τριάδας" στον ΚΑΚΟΛΑΚΚΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ
Μικρό Πανηγύρι "Αγίων Αναργύρων" στους ΠΟΝΤΙΚΑΤΕΣ
Παραδοσιακό Πανηγύρι στους ΚΟΥΚΛΙΟΥΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
Εκδηλώσεις Μνήμης "Ολοκαυτώματος Κεφαλοβρύσου" στο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίας Μαρίνας" στην ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίας Μαρίνας" στο ΖΑΒΡΟΧΟ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
Θεατρική Παράσταση "Το Αμάρτημα της Μητρός μου" του Γεωργίου Βιζυηνού από το «ΔΗ.Π.ΕΘ.Ι» στο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
Θεατρική …
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Προφήτη Ηλία" στο ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Προφήτη Ηλία" στο ΤΕΡΙΑΧΙ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Προφήτη Ηλία" στο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Προφήτη Ηλία" στους ΔΡΥΜΑΔΕΣ

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
Δημοτική Βραδιά στον ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-26 ΙΟΥΛΙΟΥ
Έκθεση Φωτογραφίας στο ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 25 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίας Παρασκευής" στο ΚΑΛΠΑΚΙ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίας Παρασκευής" στη ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίας Παρασκευής" στο ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίας Παρασκευής" στο ΦΑΡΑΓΓΙ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίας Παρασκευής" στη ΡΟΥΨΙΑ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίας Παρασκευής" στο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίας Παρασκευής" στη ΛΙΜΝΗ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίας Παρασκευής" στο ΟΡΕΙΝΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 & ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίας Παρασκευής" στο ΣΤΑΥΡΟΣΚΙΑΔΙ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίου Παντελεήμονος" στο ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίου Παντελεήμονος" στο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής" στο ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
Θεατρική Παράσταση "Το μεγάλο μας τσίρκο" του Ιάκωβου Καμπανέλη από τους «ΘΕΟΡΑ» στον ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟ

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
Εορτή Λουλουδιών στα ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Εκδήλωση για τα 10 χρόνια ΚΕΦΗ στους ΚΟΥΚΛΙΟΥΣ
Θεατρική Παράσταση "Το μεγάλο μας τσίρκο" του Ιάκωβου Καμπανέλη από τους «ΘΕΟΡΑ» στο ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
Συναυλία αλληλεγγύης Μίκης Θεοδωράκης στο Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς στο ΚΑΛΠΑΚΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Θεατρική Παράσταση "Η μέθοδος Γκρόνχoλμ" του Γκαλθεράν Τζόρντι από την ομάδα «ΕΞΑΥΔΑ» στους ΚΟΥΚΛΙΟΥΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Συνάντηση-Κατασκήνωση νέων από όλο τον κόσμο στους ΑΓΙΟΥΣ
με ομιλίες για κοινωνικό-πολιτικά ζητήματα
(Ινστιτούτο Κοινωνικών και Πολιτικών Ερευνών)

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Κτηνοτροφική Βραδιά στο ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ
Πολιτιστική Βραδιά με χορευτικά συγκροτήματα στον ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Επιστημονική Ημερίδα "Έρευνα στο Πωγώνι" στα ΔΟΛΙΑΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Θεατρική Παράσταση "Η μέθοδος Γκρόνχολμ" του Γκαλθεράν Τζόρντι από την ομάδα «ΕΞΑΥΔΑ» στην ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Εθελοντική Αιμοδοσία
Θεατρική Παράσταση "Το Αμάρτημα της Μητρός μου" από το «ΔΗ.Π.ΕΘ.Ι» στο ΚΑΛΠΑΚΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Γιορτή Δάσους στη ΒΗΣΣΑΝΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μουσική Βραδιά στην ΑΡΕΤΗ
Παραδοσιακό πανηγύρι στον ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ
Εκδήλωση για τα 100 χρόνια ελευθερίας στο ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ
Παρουσίαση Βιβλίου Νίκου Θεοδοσίου στο ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ
Θεατρική Παράσταση "Μας Ψεκάζουν" από το «Πολυθέατρο» στην ΑΡΕΤΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Συνέδριο Ομοσπονδίας Πωγωνισίων στο ΤΕΡΙΑΧΙ
Λαϊκή Βραδιά στην ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
Εκδήλωση για το Χριστόφορο Σακελλάριο στη ΒΗΣΣΑΝΗ
Ημερήσια μουσικοχορευτική εκδήλωση κυνηγητικού συλλόγου Δελβινακίου στους ΑΓΙΟΥΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Γιορτή Καλαμποκιού στους ΚΟΥΚΛΙΟΥΣ
MYLOSFEST: Rock Party Live στον Νερόμυλο ΔΟΛΙΑΝΩΝ

ΤΡΙΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
«Στον Τόπο»: Συναυλία-μουσική περιδιάβαση στα τοπία της παράδοσης του Πωγωνίου στους ΑΓΙΟΥΣ
Παραδοσιακό πανηγύρι στην ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
Δημοτική βραδιά στο ΜΑΖΑΡΑΚΙ
Λαϊκή Βραδιά στην ΧΑΡΑΥΓΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
River Party στην Θεοτόκο ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
Εκδήλωση Πολυφωνικού τραγουδιού στα ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Εκδήλωση Μνήμης στο ΚΕΡΑΣΟΒΟ
Παραδοσιακό Πανηγύρι στο ΡΙΑΧΟΒΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14, ΠΕΜΠΤΗ 15 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
"Βησσανιώτικο Πανηγύρι" στη ΒΗΣΣΑΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 & ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Κοίμησης της Θεοτόκου" στα ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Κοίμησης της Θεοτόκου" στα ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Κοίμησης της Θεοτόκου" στους ΠΟΝΤΙΚΑΤΕΣ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Κοίμησης της Θεοτόκου" στον ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Κοίμησης της Θεοτόκου" στα ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΑ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Κοίμησης της Θεοτόκου" στο ΡΙΑΧΟΒΟ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Προφήτη Ηλία"  στην ΔΗΜΟΚΟΡΗ
Παραδοσιακό Πανηγύρι στο ΜΑΖΑΡΑΚΙ
Παραδοσιακό Πανηγύρι στα ΔΟΛΙΑΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πωγωνήσιο Αντάμωμα στην ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ
Παραδοσιακό Γλέντι στην ΧΑΡΑΥΓΗ
Λαϊκή Βραδιά στο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΠΕΜΠΤΗ 15 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Κοίμησης της Θεοτόκου" στην ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Κοίμησης της Θεοτόκου" στον ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Κοίμησης της Θεοτόκου" στην ΣΙΤΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 & ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι στην ΙΕΡΟΜΝΗΝΗ
Παραδοσιακό Πανηγύρι στο ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Αγίου Αθανασίου" στη ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗ
Πωγωνήσιο Αντάμωμα στο ΔΟΛΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 & ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι στη ΜΕΡΟΠΗ
Παραδοσιακό Πανηγύρι στο ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Αφιέρωμα στην 3η Ηλικία στους ΚΟΥΚΛΙΟΥΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 & ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι στην ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑ

ΤΡΙΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Γιορτή Βελανιδιάς στην ΒΗΣΣΑΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Θεατρική Παράσταση "Η Αρκούδα" του Άντον Τσέχωφ από την ομάδα «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» στην ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23, ΣΑΒΒΑΤΟ 24 & ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι στο ΒΑΣΙΛΙΚΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι στην ΑΡΕΤΗ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Κοσμά του Αιτωλού" στη ΛΑΒΔΑΝΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 & ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι στην ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗ
Παραδοσιακό Πανηγύρι στο ΨΗΛΟΚΑΣΤΡΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 & ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Γέννηση της Θεοτόκου" στην ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Μικρό πανηγύρι στην ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Γέννηση της Θεοτόκου" στο ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Γέννηση της Θεοτόκου" στα ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΑ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Γέννηση της Θεοτόκου" στα ΔΟΛΙΑΝΑ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Γέννηση της Θεοτόκου" στο Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς στο ΚΑΛΠΑΚΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 & ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Παραδοσιακό Πανηγύρι "Γέννηση της Θεοτόκου" στο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

ΕΠΙΣΗΣ:

ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ: Ποδοσφαίρου, Μπάσκετ, Βόλεϊ,5Χ5, Δηλωτή, Τάβλι κλπ
9-12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Εκδηλώσεις από την κίνηση "Καθαρός Καλαμάς" στους "Αγίους"

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ-ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ-ΙΠΠΑΣΙΑ :
Πεζοπορική διαδρομή: (14 Αυγούστου) Διάσχιση της Νεμέρτσικας. Δρυμάδες - Κορυφή Νεμέρτικας 2.208 μ.- Κουρούνα - Βλαχοβούνι - Πωγωνίσκος. Ώρες πορείας : 9
Πεζοπορική Διαδρομή: Ανάβαση στη Μουργκάνα από τον οικισμό Αγίων Αποστόλων του Τ.Δ. Αγίας Μαρίνας.
Πεζοπορική Διαδρομή: Δελβινάκι - Δρυοδάσος Μερόπης - Γεφύρι Παλιόπυργου – Νερόμυλος - Προϊστορικοί τύμβοι Μερόπης - Παλαιόπυργος. Ώρες :5
Πεζοπορική Διαδρομή: Ανάβαση στον Κασιδιάρη από το Χάνι Δελβινακίου με προορισμό το χωριό Στρατίνιστα.
Πεζοπορική Διαδρομή: Δελβινάκι - Άγιος Δημήτριος – Λιτάραινα – Κοκκίνου - προφήτης Ηλίας Φαραγγίου – Δολό - Χαράδρα Κουβαρά.

*Για τις ημερομηνίες πραγματοποίησης των διαδρομών ενημέρωση από τον Δήμο Πωγωνίου
Δωρεάν δρομολόγια για ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΒΑΣΙΛΛΩΝ από 22 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου (πληροφορίες στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου).
Σημείωση: Τις παραπάνω εκδηλώσεις διοργανώνουν: Αδελφότητες, Εκκλησιαστικές Επιτροπές, Πολιτιστικοί και άλλοι Σύλλογοι, Τοπικά Συμβούλια ,ανώνυμοι ντόπιοι εθελοντές και ο Δήμος Πωγωνίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Σφαγείου Παρακαλάμου που περιγράφεται παρακάτω:
Έκταση: 4.500 τμ
To μίσθιο είναι ισόγειο κτίριο με τον σχετικό εξοπλισμό των σφαγείων.
Πόλη: Παρακάλαμος
Δήμος: Πωγωνίου
Οδός: Περιοχή «Ντερέδες»

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί  την 01/08/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.εως 11:00π.μ.. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που ορίσθηκε με την αριθμ. 9/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι πλειοδοτική , φανερή και προφορική, στα γραφεία της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α. του Δήμου Πωγωνίου Καλπάκι-παλαιό Δημαρχείο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 400,00 ευρώ.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 480,00 ευρώ .
Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: αναφέρονται αναλυτικά στο αρθρο 21(EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) της διακήρυξης 17/07/2013 Αρ. Πρωτ:258
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00,από το γραφείο της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α. του Δήμου Πωγωνίου Αρμόδιος Κάκος Ευθύμιος Διεύθυνση Καλπάκι-παλαιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2653360126.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

[Αναλυτική διακύρηξη στα συνημμένα]

Το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ αποστέλλει τις πρόσφατες αλλαγές που αφορούν τη νομοθεσία για τις θεματικές ενότητες:

Εργασιακές σχέσεις

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης

Παροχές Μητρότητας

 

Επισυνάπτονται επίσης φόρμες επικοινωνίας για πιθανή υποβολή εκ μέρους  σας ερωτημάτων, διευκρινίζοντάς σας ότι για τη διευκόλυνση όλων μας  είναι αναγκαίο η διατύπωση των ερωτημάτων να γίνεται κάθε φορά μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
Με εκτίμηση

Ο υπεύθυνος του προγράμματος

Βασίλης ΠαπαδόγαμβροςΗ Κιβωτός του Κόσμου http://www.kivotostoukosmou.org αναζητά για έμμισθη απασχόληση, για τη στελέχωση του κέντρου προστασίας παιδιού στην Πωγωνιανή Ιωαννίνων

α)  Κοινωνικό Λειτουργό.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
- Πτυχίο αντίστοιχης σχολής πλήρως αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
- Προϋπηρεσία στο αντικείμενο. (Τουλάχιστον 3 χρόνια).
- Επαγγελματισμό και διάθεση προσφοράς.
- Οι ξένες γλώσσες είναι επιθυμητό αλλά όχι αναγκαίο προσόν.

β)  Παιδαγωγό - Ειδικό Παιδαγωγό.
Στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται η διαπαιδαγώγηση, εκπαίδευση, επιτήρηση κι εφαρμογή του καθημερινού προγράμματος παιδιών Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
Το ωράριο εργασίας μπορεί να είναι και απογευματινό, 15:00 - 23:00.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

- Παιδαγωγικό Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής (ΑΕΙ) ή αντίστοιχης σχολής πλήρως αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
- Προϋπηρεσία στο αντικείμενο. (Τουλάχιστον 3 χρόνια).
Προϋπηρεσία του υποψηφίου σε ξενώνα - σπίτι φιλοξενίας παιδιών θα ληφθεί σοβαρά υπόψη, ακόμα και αν δεν διαθέτει παιδαγωγικό πτυχίο ΑΕΙ.
- Επαγγελματισμό και διάθεση προσφοράς.
- Οι ξένες γλώσσες είναι επιθυμητό αλλά όχι αναγκαίο προσόν.

Οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και όποιες συστάσεις αποδεικνύουν την προϋπηρεσία τους , ταχυδρομικά στη διεύθυνση   Πωγωνιανή Ιωαννίνων τκ 44002 παραλήπτης  Σ. Κουκουλάρης μέχρι την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 .  Αν ενδιαφέρεστε και για εθελοντική εργασία παρακαλώ αναζητήστε τις σχετικές αγγελίες ή σημειώστε το στη συνοδευτική σας επιστολή.

Λίγα λόγια για την Κιβωτό.
Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού, που δραστηριοποιείται πάνω στη μέριμνα παιδιών που ζούσαν σε συνθήκες παραμέλησης και εγκατάλειψης, χωρίς ιατρική φροντίδα, χωρίς μέλλον, τα περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, και πολλά χωρίς γονείς. Η «Κιβωτός του Κόσμου» ιδρύθηκε το 1998 από έναν εικοσιεξάχρονο ιερέα, τον πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου με όπλα την αγάπη του για τα παιδιά και την επιθυμία του για τη δημιουργία μιας φωλιάς στοργής και φροντίδας για τα παιδιά αυτά της «άλλης» Αθήνας.
Παιδιά που βίωναν καθημερινά την εγκατάλειψη, την αδιαφορία, το ρατσισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε μία από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας, την Ακαδημία Πλάτωνος. Βλέποντας την ανείπωτη φτώχεια και την εξαθλίωση των παιδιών αυτών ο πατέρας Αντώνιος δε δίστασε να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το έργο που εκτός από έργο αγάπης είναι για εκείνον έργο ζωής.
Μαζί με μια ομάδα εθελοντών που πλαισιώνουν ανιδιοτελώς τον πατέρα Αντώνιο και τα παιδιά με διάθεση προσφοράς και αγάπης, η «Κιβωτός του Κόσμου» συγκεντρώνει σήμερα περίπου τα 400 παιδιά, από βρέφη έως 18 ετών σχηματίζοντας έτσι μια κοινότητα ανθρωπιάς και αγάπης, που ανθεί και μεγαλουργεί στο κέντρο της Αθήνας.
Τα παιδιά, Ελληνόπουλα κυρίως, αλλά και από άλλες χώρες, βιώνουν σήμερα τη στοργή και την ειρήνη της «Κιβωτού του Κόσμου» μακριά από την πρότερη φτώχεια, την πείνα, το ρατσισμό και άλλες πληγές που μαστίζουν σήμερα την κοινωνία μας.
Με μοναδικό σύμμαχο την εν Χριστώ Αγάπη και με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε, έχουμε αναλάβει την καθημερινή σίτιση των παιδιών, τις ανάγκες τους για ένδυση, υπόδηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και την εκπαίδευσή τους με φροντιστηριακά μαθήματα που παραδίδονται καθημερινά από εθελοντές καθηγητές, οι οποίοι προσφέρονται αφιλοκερδώς σε αυτό το έργο αγάπης, καθώς και πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με εργαστήρια κεραμικής, αγιογραφίας και πληροφορικής, που με πολύ κόπο και μεράκι καταφέραμε να δημιουργήσουμε. Διδάσκονται επίσης ξένες γλώσσες, παραδοσιακοί χοροί και λαϊκά μουσικά όργανα.
Στόχος του πατρός Αντωνίου είναι να μην ιδρυματοποιηθούν τα παιδιά, αλλά να παραμένουν μαζί με τη μητέρα τους. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός οι άστεγες, αλλά και άπορες μητέρες ενισχύονται μηνιαίως με οικονομικά βοηθήματα, πληρώνοντας μισθώματα μικρών κατοικιών και δίδοντας οικονομικά βοηθήματα στις μητέρες αυτές για λογαριασμούς νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, και ταυτόχρονα βρίσκοντας εργασία στη  μητέρα με απώτερο σκοπό να σταθεί στα πόδια της, να πάρει τη ζωή της στα χέρια της και την ευθύνη των παιδιών της.
Η «Κιβωτός του Κόσμου» βραβεύθηκε το Νοέμβριο του 2003 σε μία συγκινητική τελετή στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο ως μία από τις καλύτερες οργανώσεις πάνω στη μέριμνα του παιδιού στην Ελλάδα.
Επίσης, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία επέλεξε την «Κιβωτό του Κόσμου» ως «το φωτεινότερο παράδειγμα ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία στην Ελλάδα για το έτος 2003». Το Δεκέμβριο του 2004 η Κιβωτός βραβεύτηκε για το έργο της από την UNESCO. Στις 5 Δεκεμβρίου του 2005 σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο η «Κιβωτός του Κόσμου» βραβεύτηκε από τον νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κάρολο Παπούλια ξανά ως μία από τις καλύτερες οργανώσεις στην Ελλάδα πάνω στη μέριμνα του παιδιού.
Πιο πρόσφατα στις 30/12/2008 με την απονομή Βραβείου από την Ακαδημία Αθηνών για βράβευση Έλληνα που διακρίθηκε για πράξη ανθρωπισμού και κοινωνικής αρετής, στον Πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου, ιερέα και ιδρυτή της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσμου», για το εξαιρετικό εθελοντικό του έργο που επιτελεί για τα άπορα και εγκαταλελειμμένα παιδιά.
Επιπροσθέτως, σε ένα δεύτερο χώρο ετοιμάστηκε και λειτουργεί από το 2008 ξενώνας δυναμικότητας 40 κλινών για τις άστεγες και κακοποιημένες μητέρες με τα παιδιά τους, επειδή προέκυψε μεγάλη ανάγκη για τη στέγαση αυτού του πληθυσμού που δεν είχε που την κεφαλή κλίναι.
Επίσης, επί καθημερινής βάσης κι επί σειρά ετών προσφέρουμε φαγητό σε 1.300 άτομα, ως επί το πλείστον άγαμες και άστεγες μητέρες με τα παιδιά τους.
Λόγω, λοιπόν του μεγάλου αριθμού των αστέγων μητέρων, προσφύγων και μη, η Κιβωτός του Κόσμου συνεχίζοντας την παράδοση αρωγής και στήριξης μητέρας και παιδιού, προχωρά στη δημιουργία νέου κέντρου υποδοχής και φροντίδας για την άστεγη και κακοποιημένη μητέρα.
Ακόμα, το Νοέμβριο του 2012 σε έτερο τριώροφο κτίριο στον Πειραιά ολοκληρώθηκαν οι επισκευαστικές εργασίες μικρής κλίμακας και χρησιμοποιείται ως ξενώνας – σπίτι για τη φιλοξενία ασυνόδευτων παιδιών δυναμικότητας 35 κλινών.

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013 11:07

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 16/7/2013

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Τρίτη  16  Ιουλίου  2013   και ώρα  20.00.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  Καλπακι  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου  [ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ].

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση παραχώρησης χρήσης κτιρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Μερόπης – Παλαιοπύργου στους Πολιτιστικούς Συλλόγους Τ.Κ. Μερόπης & Παλαιοπύργου.
2. Έγκριση διαδικασίας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων.
3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος έργων ετ. 2013.
4. Κατανομή  υπολοίπου ΣΑΤΑ, έτους 2012 [Γ΄ Δόση].
5. Προγραμματισμός εκδηλώσεων καλοκαιριού έτους 2013 – ψήφιση πιστώσεων.
6. Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.
7. Επιχορήγηση πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου – ψήφιση της πίστωσης.
8. Ιδιοκτησιακό καθεστώς κτιρίου στην Τ.Κ. Πωγωνιανής [Κτίριο Κολέφα].
9. Εξουσιοδότηση Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου  κ. Δ. Γκαρτζονίκα, για τη συμμετοχή του στη Γ.Σ. της BIC Ηπείρου.
10. Έγκριση περιβαλλοντικών μελετών υφιστάμενων κτηνοτροφικών μονάδων.
11. Ξύλευση κατοίκων Τ.Κ. Νεγράδων για ατομικές τους ανάγκες.
12. Επί αιτήσεως Μάρκου Χαρίκλειας Τ.Κ. Κτισμάτων, για την έγκριση παράτασης εκμίσθωσης καταστήματος.
13. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων και αντικ/ση υδρομάστευσης στον οικισμό Ψηλοκάστρου Κοιν/τας Λάβδανης.»
14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δ.Δ. Δολιανών».
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Ξενώνα Καστάνιανης»
16. Επί αιτήσεων δημοτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Στον επιβλητικό προαύλιο χώρο της ιστορικής μονής Βελλάς, που πέρυσι έκλεισε έναν αιώνα συνεχούς προσφοράς πνευματικών ανθρώπων εντός κι εκτός συνόρων της Ηπείρου, στις 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης με θέμα τα λαϊκά και κινηματογραφικά τραγούδια του Μίκυ Θεοδωράκη.
Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Βροντισμένης, υπό την αιγίδα του δήμου Πωγωνίου, που προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες, όχι μόνο μέσα από την οικολογική τους δράση, αλλά και την κοινωνική αλληλεγγύη. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, θα υπάρχει όμως μια προαιρετική προσφορά τροφίμων μακράς διάρκειας (μακαρόνια, ρύζι, γάλα εβαπορέ, κ.α..), τα οποία θα συλλέξει ο Δήμος Πωγωνίου και θα τα προσφέρει σε οικογένειες της περιοχής που τα έχουν ανάγκη.
Τα λαϊκά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη εξακολουθούν  να  εκφράζουν με την ίδια ένταση και τις σημερινές γενιές, όπως και τις παλιότερες. Στόχο έχουν να ενώσουν τις καρδιές των ανθρώπων και να ξεχυθούν  με δύναμη απ’ τα στόματα όλων, αντηχώντας σαν από ένα στόμα, πάνω στις αιωνόβιες πέτρες της σχολής. Την ευθύνη του προγράμματος, καθώς και την ερμηνεία των τραγουδιών, έχει ο αγαπημένος Ηπειρώτης τραγουδιστής Δημήτρης Υφαντής, που συντροφιά με την Σοφία Ζώη  και άλλους έξι εξαίρετους μουσικούς θα αποδώσουν  με τη σοβαρότητα που τους ταιριάζει, τα τραγούδια του μεγάλου συνθέτη.
Η συναυλία θα ξεκινήσει περίπου στις 9 μ.μ., αμέσως μετά το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα , έτσι όπως φαίνεται από τους πέτρινους εξώστες της μονής.


Βρίσκεστε εδώ: Home Διαχειριστής