Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

Με τεράστια θα μπορούσαμε να πούμε επιτυχία ξεκίνησε  ο 3ος  Κύκλος των δωρεάν Αγροτικών Σεμιναρίων του Δήμου Πωγωνίου (διάρκειας σαράντα ωρών) που στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή  επιστημόνων και επαγγελματιών της αγροτικής παραγωγής. Παρά την βροχή προσήλθαν (90) εκπαιδευόμενοι και η πρώτη εκπαίδευση  διεξήχθη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Πωγωνίου.
Το βιωματικό  Σεμινάριο Μελισσοκομίας έχει ως στόχο κυρίως την βιωματική προσέγγιση της παραγωγής μελιού , στον φυσικό της χώρο, το μελισσοκομείο.
Πραγματοποιείται στον Δήμο Πωγωνίου και στην  Τ.Κ. Νεγράδων (Μελισσοκομείο   Κ. Σιχλιμίρη)  από   11.05.2013-  15.06.2013  & 5.00 μ.μ.-8.30 μ.μ.
Οι εκατόν είκοσι (120) εγγεγραμμένοι  δείχνουν ότι για την αγροτική παραγωγή υπάρχει έντονο ενδιαφέρον στην χώρα μας όπως και στον τόπο μας, κάτι όμως που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα.
Το σεμινάριο λόγω του τεράστιου όγκου εκπαιδευομένων, θα διαιρεθεί σε δύο group για την ομαλότερη λειτουργία του.  Οι εγγραφές έχουν κλείσει. Οιφίλοι που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν θα πρέπει να περιμένουν τον τέταρτο κύκλο.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
11-05-2013
Γνωριμία συμμετεχόντων
Η μέλισσα σαν άτομο και σαν Υπεροργανισμός
Εαρινή ανάπτυξη μελισσών
Συζήτηση-ανταλλαγή απόψεων
18-05-2013
Εαρινή ανάπτυξη μελισσών
Σχηματισμός παραφυάδων (εφαρμογή στο πεδίο)
Μέγιστη και βέλτιστη παραγωγή
Συζήτηση-ανταλλαγή απόψεων
25-05-2013
Τεχνικές συλλογής γύρης και βασιλικού πολτού
(εφαρμογή στο πεδίο)
Συζήτηση-ανταλλαγή απόψεων
01-06-2013
Παραγωγή βασιλισσών
Βασικές αρχές κληρονομικότητας και επιλογής γενετικού υλικού
Συζήτηση-ανταλλαγή απόψεων
08-06-2013
Κυψελίδια σύζευξης
Τι είναι και σε τι εξυπηρετούν
Ποιές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν
Ποιές οι απαιτήσεις τους (εφαρμογή στο πεδίο)
Συζήτηση-ανταλλαγή απόψεων
15-06-2013
Γενικά θέματα μελισσοκομίας
Τροφοδοτήσεις-αντιμετώπιση ασθενειών-μεταφορά μελισσών
Συζήτηση-ανταλλαγή απόψεων
Δεξίωση

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Η δράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους, με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής από 10 Μαΐου έως 27 Μαΐου 2013.

Η Δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για:Θεωρητική Κατάρτιση 80 ώρες (οριζόντιες δεξιότητες και εξειδικευμένες τουριστικές ειδικότητες, σε συνδυασμό με υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης)

Απασχόληση / Εργασιακή Εμπειρία 5 μηνών
Ωφελούμενοι: Άνεργοι Πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών, Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών  Προϋπολογισμός Προγράμματος: 39.000.000,00 € Ωφελούμενοι: 10.000 Άνεργοι Νέοι έως 29 ετών.
ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στην Επιχείρηση: Πλήρη Απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού επιλογής της επιχείρησης, για διάστημα 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος. Αμοιβή και ασφάλιση προσωπικού από την δράση.Χωρίς κανένα περιορισμό η συμμετοχή επιχειρήσεων οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα.  Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις, που μετά την πάροδο των 5 μηνών, επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση εργασίας με ωφελούμενο από τη δράση. Συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων που εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν (ΚΑΔ 49, 50, 51, 52, 55, 56, 62, 63, 73, 74, 77, 79, 81, 82, 90, 92, 93, 94)

Στον Άνεργο/η: Κατάρτιση 80 ωρών, σε σύγχρονες ειδικότητες του τουριστικού κλάδου Εκπαιδευτικό επίδομα 400,00 € για την κατάρτιση  Απασχόληση σε επιχειρήσεις, του τουριστικού τομέα, διάρκειας 5 μηνών Αμοιβή 2.300,00 € για το διάστημα απασχόλησης (για απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ) Αμοιβή 2.000,00 € για το διάστημα απασχόλησης (για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)  Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος, κ.λπ., για όλη τη διάρκεια της κατάρτισης - απασχόλησης Δυνατότητα σύμβασης εργασίας μετά την περίοδο απασχόλησης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην δράση έχουν οι άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ Να έχουν γεννηθεί από 01.01.1983 μέχρι και 31.12.1995 Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Να έχουν γεννηθεί από 01.01.1983 μέχρι και 31.12.1995 Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι Η επιλογή και η εγγραφή των υποψηφίων στο Μητρώο Ωφελουμένων, θα γίνει με μοριοδότηση και στις περιπτώσεις ισοβαθμιών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.
www.voucherkek.gr Πανελλαδική ενημέρωση 801 11 25 800 (αστική χρέωση).

Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός σύλλογος Μαζαρακίου Διοργανώνει πανηγύρι στις 25/05/2013 ημέρα Σάββατο στην Τοπική Κοινότητα Μαζαρακίου

[Είσοδος και χορός ελεύθερα]

`Εχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67 παρ. 5  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  σήμερα  Δευτέρα  13 – 5 -  2013   και ώρα  20.00.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στo  KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].

ΜΟΝΟ  ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συζήτηση για την εγκληματικότητα στην περιοχή του Δήμου Πωγωνίου
ΣΗΜ.     Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα για το λόγο της πρόσφατης στυγερής δολοφονίας στην Τ.Κ. Κτισμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ                                                        Καλπάκι 10/05/2013
Αριθ. Πρωτ: οικ. 5916

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Παιδικών Σταθμών και των απόρων και ανήμπορων δημοτών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πωγωνίου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Παιδικών Σταθμών και των απόρων και ανήμπορων δημοτών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πωγωνίου) συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 52.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Καλπακίου (κεντρικό Δημαρχείο) στις 16-05-2013 ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00 π.μ.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον ασκούν δραστηριότητα, συναφή με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των 2.600,00 ευρώ. Ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών ορίζεται η 16-05-2013 και ώρα 11:00 μ.μ.

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της Σύμβασης. Κριτήριο κατακύρωσης: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα τεύχη δημοπράτησης μέχρι το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, είτε από το Δήμο Πωγωνίου – Γραφείο Προμηθειών [κεντρικό κτίριο Δημαρχείου στο Καλπάκι, τηλ. 26533 60110, πληροφορίες Ευτυχία Λουϊζου] είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.pogoni.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Παρασκευή, 10 Μαϊος 2013 07:34

Εκδήλωση Μνήμης Βιγλα Γεροπλατάνου

ΟΙ Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Α.ΡΑΒΕΝΙΩΝ – ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

ΒΙΓΛΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑÏΟΥ 2013

Σας καλούμε στην εκδήλωση μνήμης που θα γίνει

στο Μνημείο Βίγλας Γεροπλατάνου στις 12 Μαΐου 2013,

να τιμήσουμε τα 8 παλικάρια από τους τρείς Δήμους (Πωγωνίου – Ζαγορίου – Κόνιτσας)

που έπεσαν σε μάχη με τις Ιταλικές δυνάμεις κατοχής πριν 70 χρόνια (15/04/1943).


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10.45 πμ : Προσέλευση

11.00 πμ : Θρησκευτικό Μνημόσυνο

11.10 πμ : Σύντομη Ενημέρωση

11.15 πμ : Κατάθεση Στεφάνων

11.20 πμ : Σύντομη Ομιλία – Χρονικό

της Μάχης

11.30 πμ : Εθνικός Ύμνος – Δεξίωση

Πληροφορίες σχετικά με το Μνημόσυνο

6979-13-87-37 (κ. Τουφίδης)

_____________________

Για Κατάθεση Στεφάνων

Πληροφορίες: 2653-360-108 (κα. Πασαμιχάλη)

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου και ο Πατέρας Αντώνιος από την Κιβωτό του Κόσμου σας καλούν σε συνέντευξη τύπου αύριο Παρασκευή 12 :00 το μεσημέρι στο Συνεδριακό Κέντρο της Τοπικής Κοινότητας Πωγωνιανής για να σας ενημερώσουν για το παράρτημα της Κιβωτού του Κόσμου που θα λειτουργήσει στην Τοπική Κοινότητα Πωγωνιανής Δήμου Πωγωνίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όσοι Ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

να καταθέσουν στα κατά τόπους ΚΕΠ εως την Παρασκευή 24 Μαίου 2013 τα κάτωθι δικαιολογητικά:


1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (χορηγείται από το ΚΕΠ)
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
3. Α.Φ.Μ. του - της αιτούντα/σης και σε περίπτωση εγγάμων Α.φ.Μ. του συζύγου και της συζύγου.
4. Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).

Δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερομένων δωρεάν προϊόντων οριζονται αποκλειστικά μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνεται βάοει οικονομικών και κοινωνιών στοιχείων και είναι:   
1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα έως 7.200
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό ειοόδημα ως ακολούθως
α) Γιο οικογένεια μέχρι 2 μέλη μέχρι 10.700 €.
β) Για οικογένεια με 3 μέλη μέχρι 11.520€.
γ) Για οικογένεια με 4 μέλη μέχρι και 14.400 €.
δJ Για οικογένεια με 5 μέλη μέχρι και 17.280 €.
ε) Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κακά 2.880 €.
στ) Στην περίπτωση άπορου άτομου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο  προσαυξάνεται κατά 3.600. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας με ένα ή και περισσότερα μελη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Σας ενημερώνουμε όχι όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις εκ νέου λόγω αλλαγής του τρόπου υλοποίησης του.

 

ΟΧΙ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΚΑΚΑΒΙΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου με την 59/2013 ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ δηλώνει:

1. Καταγγέλλει τη στάση του αρμόδιου υπουργού κ. Δένδια γιατί αυθαίρετα και χωρίς να ζητηθεί η άποψη της αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας θέλει να επιβάλει την ίδρυση του Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στο Πωγώνι.

2. Διαφωνεί με το αυθαίρετο συμπέρασμα του υπουργού ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας.

3. Έχουμε συγκεκριμένη άποψη για την αξιοποίηση του χώρου της Κακαβιάς με στόχο την ανάπτυξη και την ανάδειξη του ως πύλης της Ευρώπης προς τις Βαλκανικές χώρες.

4. Συστήνει διαπαραταξιακή επιτροπή αγώνα και εγκρίνει τις παρακάτω προτάσεις:

α) Συλλογή υπογραφών κατά του Κέντρου Μεταναστών,

β) Καμιά συνεργασία του Δήμου Πωγωνίου και δηλώνει ότι:

  • Δεν θα επιτρέψει απόληψη αδρανών υλικών στα όρια του Δήμου
  • Δεν θα χορηγήσει νερά από τις γεωτρήσεις και τα δίκτυα
  • Δεν θα κάνει αποκομιδή απορριμμάτων
  • Δεν θα συναινέσει στην απασχόληση των αγροτικών κίτρων και των ιατρείων,


γ) Θα ορισθεί ημέρα συμβολικού κλεισίματος Δημαρχείου και Σχολικών Μονάδων και συνέντευξη τύπου του Δημάρχου, πλαισιωμένου από τους επικεφαλείς των παρατάξεων.

δ) Ορίζει Νομικό Σύμβουλο, με την εντολή να υποβάλλει μήνυση και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά την έναρξη οποιασδήποτε σχετικής εργασίας, και να υποβάλλει ένσταση κατά την διαδικασία Ήγκρισης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ε)Ορίζει την Ατομική Επίδοση του παρόντος Ψηφίσματος στους Περιφερειακούς Συμβούλους και ζητάει την υπογραφή τους, δηλώνοντας ότι η στάση τους θα δημοσιοποιηθεί θετικά ή αρνητικά. Επίσης ζητά τη δημόσια δήλωση αρνητικής ψήφου τους για το θέμα στα Επερχόμενα Περιοερειακά Συμβούλια.

ζ)Ορίζει την Ατομική Επίδοση του παρόντος Ψηφίσματος στους Βουλευτές του Νομού και απαιτεί από αυτούς την υπογραφή του

Πέμπτη, 02 Μαϊος 2013 09:10

Μαθαίνω για τις φωτιές

Μαθαίνω να αντιμετωπίζω τις φωτιές

Οδηγίες στο συννημένο αρχείο

Βρίσκεστε εδώ: Home Διαχειριστής