Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου και ο Πατέρας Αντώνιος από την Κιβωτό του Κόσμου σας καλούν σε συνέντευξη τύπου αύριο Παρασκευή 12 :00 το μεσημέρι στο Συνεδριακό Κέντρο της Τοπικής Κοινότητας Πωγωνιανής για να σας ενημερώσουν για το παράρτημα της Κιβωτού του Κόσμου που θα λειτουργήσει στην Τοπική Κοινότητα Πωγωνιανής Δήμου Πωγωνίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όσοι Ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

να καταθέσουν στα κατά τόπους ΚΕΠ εως την Παρασκευή 24 Μαίου 2013 τα κάτωθι δικαιολογητικά:


1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (χορηγείται από το ΚΕΠ)
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
3. Α.Φ.Μ. του - της αιτούντα/σης και σε περίπτωση εγγάμων Α.φ.Μ. του συζύγου και της συζύγου.
4. Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).

Δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερομένων δωρεάν προϊόντων οριζονται αποκλειστικά μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνεται βάοει οικονομικών και κοινωνιών στοιχείων και είναι:   
1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα έως 7.200
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό ειοόδημα ως ακολούθως
α) Γιο οικογένεια μέχρι 2 μέλη μέχρι 10.700 €.
β) Για οικογένεια με 3 μέλη μέχρι 11.520€.
γ) Για οικογένεια με 4 μέλη μέχρι και 14.400 €.
δJ Για οικογένεια με 5 μέλη μέχρι και 17.280 €.
ε) Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κακά 2.880 €.
στ) Στην περίπτωση άπορου άτομου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο  προσαυξάνεται κατά 3.600. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας με ένα ή και περισσότερα μελη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Σας ενημερώνουμε όχι όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις εκ νέου λόγω αλλαγής του τρόπου υλοποίησης του.

 

ΟΧΙ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΚΑΚΑΒΙΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου με την 59/2013 ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ δηλώνει:

1. Καταγγέλλει τη στάση του αρμόδιου υπουργού κ. Δένδια γιατί αυθαίρετα και χωρίς να ζητηθεί η άποψη της αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας θέλει να επιβάλει την ίδρυση του Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στο Πωγώνι.

2. Διαφωνεί με το αυθαίρετο συμπέρασμα του υπουργού ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας.

3. Έχουμε συγκεκριμένη άποψη για την αξιοποίηση του χώρου της Κακαβιάς με στόχο την ανάπτυξη και την ανάδειξη του ως πύλης της Ευρώπης προς τις Βαλκανικές χώρες.

4. Συστήνει διαπαραταξιακή επιτροπή αγώνα και εγκρίνει τις παρακάτω προτάσεις:

α) Συλλογή υπογραφών κατά του Κέντρου Μεταναστών,

β) Καμιά συνεργασία του Δήμου Πωγωνίου και δηλώνει ότι:

  • Δεν θα επιτρέψει απόληψη αδρανών υλικών στα όρια του Δήμου
  • Δεν θα χορηγήσει νερά από τις γεωτρήσεις και τα δίκτυα
  • Δεν θα κάνει αποκομιδή απορριμμάτων
  • Δεν θα συναινέσει στην απασχόληση των αγροτικών κίτρων και των ιατρείων,


γ) Θα ορισθεί ημέρα συμβολικού κλεισίματος Δημαρχείου και Σχολικών Μονάδων και συνέντευξη τύπου του Δημάρχου, πλαισιωμένου από τους επικεφαλείς των παρατάξεων.

δ) Ορίζει Νομικό Σύμβουλο, με την εντολή να υποβάλλει μήνυση και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά την έναρξη οποιασδήποτε σχετικής εργασίας, και να υποβάλλει ένσταση κατά την διαδικασία Ήγκρισης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ε)Ορίζει την Ατομική Επίδοση του παρόντος Ψηφίσματος στους Περιφερειακούς Συμβούλους και ζητάει την υπογραφή τους, δηλώνοντας ότι η στάση τους θα δημοσιοποιηθεί θετικά ή αρνητικά. Επίσης ζητά τη δημόσια δήλωση αρνητικής ψήφου τους για το θέμα στα Επερχόμενα Περιοερειακά Συμβούλια.

ζ)Ορίζει την Ατομική Επίδοση του παρόντος Ψηφίσματος στους Βουλευτές του Νομού και απαιτεί από αυτούς την υπογραφή του

Πέμπτη, 02 Μαϊος 2013 09:10

Μαθαίνω για τις φωτιές

Μαθαίνω να αντιμετωπίζω τις φωτιές

Οδηγίες στο συννημένο αρχείο

Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Οικονομικής Επιτροπής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  την  8η Μαΐου 2013, ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα 11.00 π.μ. στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 08-05-2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5719/2-5-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α/Α
ΘΕΜΑΤΩΝ    ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1     Προέλεγχος τρίμηνης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού  εσόδων εξόδων 1ο τριμήνου 2013.
2    Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης  εκμίσθωσης διαμερίσματος Τ.Κ. Λίμνης που βρίσκεται στην Αραβαντινού 16 – Ιωάννινα.
3    Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης  εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μαυροβουνίου».
4    Καθορισμός  όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικών βοσκών Δήμου Πωγωνίου.
5    Έγκριση ή μη του απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του  κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ» Τ.Κ. Βήσσανης.
6    Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του  κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ»  Τ.Κ. Βήσσανης.
7    Έγκριση ή μη του απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του  κληροδοτήματος «ANAΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ» Τ.Κ. Βήσσανης.
8    Έγκριση ή μη του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του  κληροδοτήματος «ANAΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ » Τ.Κ. Βήσσανης.
9    Ανάθεση και διάθεση ψήφισης της μελέτης με τίτλο «Promote lndigenous development by enhancing local Branding through primary, secondary ahd tertiary economic sector Clusters and lnnovation Nodes» στην Τ.Κ. Δελβινακίου, στα πλαίσια του Προγράμματος GREECE – ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007 – 2013.
10    Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2013 στις υπηρεσίες του Δήμου Πωγωνίου.
11    Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης  μικρών  έργων  Δήμου Πωγωνίου.

 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   24-4-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  8/24-4-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

1.    Ίδρυση και λειτουργία ανοιχτού Πανεπιστημίου στο Δελβινάκι. ΑΠΟΦΑΣΗ  91
2.    Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  92
3.    Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  93
4.    Ανάθεση προμηθειών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  94
5.    Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  95
6.    Έγκριση εξόδων μετακίνησης και άλλων δαπανών εκδήλωσης στα Σφακιά Κρήτης, με τον αδελφοποιημένο Δήμο Σφακίων Κρήτης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  96
7.    Αποδοχή επιχ/σης από ΥΠΕΣΔΔΑ, για το πρόγραμμα μερικής απασχόλησης [παλαιό] και αναμόρφωση προϋπολογισμού 2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  97
8.    Έγκριση επικαιροποίησης μελετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  98
9.    Έγκριση ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Κρυονερίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  99
10.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο Τ.Δ. Μαυροπούλου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  100
11.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κέντρο κοινωνικής μέριμνας Νεγράδων».  ΑΝΑΒΟΛΗ
12.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κέντρο κοινωνικής μέριμνας Δολιανών».  ΑΝΑΒΟΛΗ
13.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων – δρόμων Τ.Κ. Ιερομνήμης».  ΑΠΟΦΑΣΗ  101
14.    Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων – δρόμων Τ.Κ. Ιερομνήμης».  ΑΠΟΦΑΣΗ  102
15.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Τοίχοι αντιστήριξης Τ.Κ. Ριαχόβου»[Έργο μικρό, χωρίς μελέτη της Τ.Υ.]  ΑΠΟΦ.  103
16.    Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Δημόκορης» ΑΠΟΦ. 104
17.    Έγκριση νέας υψομετρικής μελέτης οδού στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Δελβινακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  105
18.    Έγκριση Η/Μ μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση χώρου Ι.Ν. Εισόδια της Θεοτόκου – παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ρουψιάς».  ΑΠΟΦΑΣΗ  106
19.    Έγκριση Η/Μ μελέτης με τίτλο: «Επισκευή – ανάπλαση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κακολάκκου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  107
20.    Έγκριση Η/Μ μελέτης με τίτλο: «Ανακαίνιση παλαιού Δημοτικού Σχολείου-  διαμόρφωση αύλειου χώρου Τ.Κ. Κάτω Μερόπης». ΑΠΟΦΑΣΗ 108
21.    Έγκριση οριοθέτησης χειμάρρου Μπόλου, εντός του οριοθετημένου οικισμού της Τ.Κ. Καλπακίου Δήμου Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  109
22.    Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα μελετών [περιβαλλοντικών & τεχνικών] για την αδειοδότηση λατομείου αδρανών υλικών Τ.Κ. Δελβινακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  110
23.    Επί αιτήσεως Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μαζαρακίου, για παραχώρηση της χρήσης της μικρής αίθουσας του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.  Μαζαρακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  111
24.    Επί αιτήσεως Συλλόγου ατόμων 3ης ηλικίας Κουκλιών, για παραχώρηση της χρήσης της μίας αίθουσας του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κουκλιών». ΑΠΟΦΑΣΗ  112
25.    Έγκριση λύσης σύμβασης Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Ποντικάτων». ΑΠΟΦΑΣΗ  113
26.    Έγκριση απολογισμών παλαιών σχολικών επιτροπών  Α/θμιας εκπαίδευσης ετών 2010 & 2011 [έως 31-8-2011].  ΑΠΟΦΑΣΗ  114 
27.    Αποδοχή επιχ/σης από ΥΠΕΣΔΔΑ, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας – αναμόρφωση προϋπολογισμού 2013 – κατανομή επιχ/σης. ΑΠΟΦΑΣΗ  115
28.    Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  116
29.    Έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  117 
30.    Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ ΔΕΗ.   ΑΠΟΦΑΣΗ  118
31.    Έγκριση απόληψης λήμματος από τη συστάδα 3β Τ.Κ. Μαυροβουνίου – παραχώρηση σε δασικό συνεταιρισμό.  ΑΝΑΒΟΛΗ
32.    Έγκριση λύσης σύμβασης απόληψης λήμματος από τη συστάδα 2γ του Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Κουκλιών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  119
33Α Έγκριση λύσης σύμβασης απόληψης λήμματος από τη συστάδα 2γ του Δημοτικού  δάσους Τ.Κ. Αρετής.  ΑΠΟΦΑΣΗ  120
33Β Έγκριση λύσης σύμβασης απόληψης λήμματος από τη συστάδα 2γ του Δημοτικού   δάσους Τ.Κ. Παρακαλάμου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  121
34.    Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της Διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού δάσους Ρουψιάς.  ΑΠΟΦΑΣΗ  122
35Α Επί αιτήσεως  Γραμμόζη Παναγιώτας Τ.Κ. Βασιλικού, για την παραχώρηση Δημοτικής εκτάσεως για βόσκηση των ζώων της.  ΑΠΟΦΑΣΗ  123
35Β Επί αιτήσεως  Μπάσιου Γεώργιου Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου, για την παραχώρηση
Δημοτικής εκτάσεως για βόσκηση των ζώων της.  ΑΠΟΦΑΣΗ  124
35Γ Επί αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης,  για μείωση τελών ύδρευσης. ΑΠΟΦ. 125

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ

1.    Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση  δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  126
2.    Επικαιροποίηση μελέτης ανάπλασης κεντρικής αγοράς Παρακαλάμου   ΑΠΟΦΑΣΗ  127
3.    Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών Δήμου Πωγωνίου  ΑΠΟΦΑΣΗ  128 
4.    Παραχώρηση για χρήση  Δημοτικών κτιρίων και εκτάσεων στην Μ.Κ.Ο. «Η κιβωτός του Κόσμου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  129.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Σφαγείου Κεφαλοβρύσου που περιγράφεται παρακάτω:
Έκταση: 4.796,02 τ.μ.
To μίσθιο είναι ισόγειο κτίριο με τον σχετικό εξοπλισμό των σφαγείων.
Πόλη: Κεφαλόβρυσο
Δήμος: Πωγωνίου
Οδός: Περιοχή «Καλοκαιρινά»
Είδος: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 8/05/2013, ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που ορίσθηκε με την αριθμ. 9/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι πλειοδοτική , φανερή και προφορική,  στα γραφεία της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α. του Δήμου Πωγωνίου Καλπάκι-παλαιό Δημαρχείο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 800,00 ευρώ.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 960,00 ευρώ
Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: αναφέρονται αναλυτικά στο αρ.21(ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) της διακήρυξης.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00,από το γραφείο της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α. του Δήμου Πωγωνίου Αρμόδιος Κάκος Ευθύμιος Διεύθυνση Καλπάκι-παλαιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2653360126.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Έχοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  75  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση της  Ε.Π.Ζ., η οποία θα διεξαχθεί  την  25η Απριλίου 2013 ημέρα Πέμπτη & ώρα 11.00 π.μ., στο Δημαρχείο – ΚΑΛΠΑΚΙ.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ  25-4-2013

Θέμα 1ο : Περί προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ΨΗΣΤΑΡΙΑ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙ0)» του κ. ΧΡΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗ     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ στην Τ.Κ. Παρακαλάμου.


Ο  Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΑΨΑΛΗΣ

Βρίσκεστε εδώ: Home Διαχειριστής