Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος του Δήμου Πωγωνίου
Διακηρύσσει ότι:

Την 28η Μαϊου 2012 ημέρα   Δευτέρα και ώρα 9.30 θα διενεργηθεί στο   Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι τακτική πλειοδοτική δημοπρασία, με φανερές προφορικές προσφορές ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , για την εκμίσθωση περισσεύματος θερινών βοσκών Τ.Κ. Στρατίνιστας για το έτος 2012 συνολικής εκτάσεως 3.500,00 στρεμμάτων για μικρά ή μεγάλα ζώα.

Η πλειοδοσία θα με τους όρους σύμφωνα με την αριθ. 64/2012 Ο.Ε.

Οι πλήρης όροι βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος του Δήμου Πωγωνίου
Διακηρύσσει ότι:


Την 28η Μαϊου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 θα διενεργηθεί στο  Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι , τακτική πλειοδοτική δημοπρασία, με φανερές προφορικές προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , για την εκμίσθωση περισσεύματος θερινών βοσκών στην Τ.Κ. Αγία Μαρίνα για το έτος 2012 συνολικής εκτάσεως 16.435,5 στρεμμάτων για μικρά ζώα.
Η πλειοδοσία θα με τους όρους σύμφωνα με την αριθ. 64/2012 Ο.Ε.

Οι πλήρης όροι βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απο τον Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. για την πρόσληψη προσωπικού

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, αποτελεί σημαντική πτυχή για την ενδυνάμωση της συμμετοχής των μεταναστών στην κοινωνία που τους υποδέχεται.

 

Επίσης η βελτίωση των παρεχόμενων προς το μεταναστευτικό πληθυσμό κοινωνικών ως άνω υπηρεσιών, η ενίσχυση του σχετικού έργου των τοπικών θεσμικών οργάνων, η εξάλειψη τυχόν διακρίσεων κατά την πρόσβαση των μεταναστών σε αυτές, εθνοτικές, φυλετικές, θρησκευτικές, γλωσσικές, πολιτισμικές, πολιτιστικές και άλλες, καθώς και η επίλυση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την προσπάθεια τους για εύρεση κατοικίας, συμβάλλει σημαντικά στο να αισθανθούν ισότιμα μέλη με τους ημεδαπούς συμπολίτες τους. Συμβάλλει με λίγα λόγια στην ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στις τοπικές κοινωνίες και στην εξασφάλιση της συνοχής στο εσωτερικό τους.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι:

Η παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε υφιστάμενες τοπικές δομές, οι οποίες παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες στους μετανάστες.

 

Σαράντα (40) επιλεγέντες διαμεσολαβητές θα διατεθούν έως 30 Ιουνίου 2012 σε υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής μέριμνας, πρόνοιας, κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής αντίληψης, κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, σχετικής οικονομικοκοινωνικής υποστήριξης και στεγαστικής συνδρομής,

 

στους κάτωθι Δήμους

 • • Έξι (6) διαπολιτισμικοί μεσολαβητές στο Δήμο Αθηναίων.
 • • Τέσσερις (4) διαπολιτισμικοί μεσολαβητές στο Δήμο Πατρέων.
 • • Τρεις (3) διαπολιτισμικοί μεσολαβητές στους Δήμους Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου
 • • Από δύο (2) διαπολιτισμικούς μεσολαβητές στους δήμους Πειραιά και Λάρισας.
 • • Από ένα (1) διαπολιτισμικό μεσολαβητή στους δήμους Ασπρόπυργου Ελευσίνας, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Αιγάλεω, Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, Ιλίου,    Ζωγράφου, Κορυδαλλού, Νίκαιας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Ρόδου,Τρίπολης, Πύλου - Νέστορος, Ανατολικής Μάνης, Κοζάνης, Βέροιας, Ξάνθης, Φαρκαδόνας, Κέρκυρας και Λαμιέων,

 

Σκοπός του προγράμματος είναι:

 • • Βελτίωση των παρεχόμενων προς τον μεταναστευτικό πληθυσμό κοινωνικών υπηρεσιών.
 • • Προώθηση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης ως δυναμικής διαδικασίας που συμβάλλει σημαντικά στην ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία.
 • • Ενίσχυση του έργου των τοπικών θεσμικών οργάνων κατά την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς τους μετανάστες.
 • • Εξάλειψη τυχόν διακρίσεων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες κατά την προσπάθειά τους για εύρεση κατοικίας.

 

Χρήσιμα έντυπα περιλαμβάνονται στα συννημένα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΣΤΙΣ 10-5-2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9232/4-5-12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1o Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ,καθορισμός των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Πωγωνίου & ψήφιση δαπάνης.
2ο Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπράτησης  για «Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου Πωγωνίου».
3ο Σχετικά με την υπ. αρ. 8904/26-4-12 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πωγωνίου για ανάκληση του διαγωνισμού κατασκευής έργου «Συντήρηση αποκατάσταση οδοστρώματος – τοίχοι αντιστήριξης Δ.Ε. Λάβδανης» και δημοπράτησή του εκ νέου.
4o Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης  μικρών  έργων  Δήμου Πωγωνίου.
5o Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2012 .
6ο Καθορισμός  όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης δημοτικών βοσκών Δήμου Πωγωνίου.
7ο Ορισμός πληρεξούσιων  δικηγόρων  για εκπροσώπηση του Δήμου Πωγωνίου.
 

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Πωγωνίου προτίθεται να χωροθετήσει  την έκταση  που απεικονίζεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα και  συνοδεύει την ανακοίνωση ,
η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του  Βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.
Λόγω του κατεπείγοντος της χωροθέτησης για την δημιουργία του Βιολογικού καθαρισμού και των εγκαταστάσεών του, παρακαλούμε εάν κάποιοι κάτοικοι διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας να τους καταθέσουν άμεσα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου.


Ο Δήμος Πωγωνίου προσκαλεί τους ανέργους της περιοχής να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση έως 25-05-2012, για την ένταξή τους στο πρόγραμμα :
«Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training vouchers), της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης πληροφορικής», που υλοποιεί το ΚΕΚ ΕΥΡΩΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες, με υλοποίηση εντός δύο (2) μηνών. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε άνεργο ή άνεργη είναι 500€, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και συμμετοχή στις δωρεάν εξετάσεις πιστοποίησης. Επιπλέον το ΚΕΚ προσφέρει δωρεάν βιβλίο και πιστοποίηση.  Ο τόπος διεξαγωγής του προγράμματος,  η μεταφορά των ανέργων καθώς και  τα τμήματα και  οι ώρες θα καθοριστούν βάσει των συνολικών αιτήσεων που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από τον αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής άνεργοι, που το τελευταίο έτος έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης , που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.
Για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο καιρό διαρκεί η κατάρτισή τους.
Βασικό κριτήριο επιλογής και μοριοδότησης είναι οι μήνες ανεργίας και η ηλικία του υποψηφίου.
Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή της αίτησης είναι :
 1. ΑΦΜ
 2. ΑΜΚΑ
 3. Αριθμός κάρτας ανεργίας
 4. Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας
 5. ΙΒΑΝ Εθνικής Τράπεζας Λογαριασμού  ανέργου/ ης

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΕΚ από 10π.μ. έως 3μ.μ. στα τηλέφωνα 26510-51200,  6944246263 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΚ www.eurokatartisi.gr ή στο τηλέφωνο του Δήμου Πωγωνίου 26533-60115.

Για να υποβάλετε αίτηση στο πρόγραμμα θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr/

 

Εκ του Δήμου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα Κ.Ε.Π. του Δήμου Πωγωνίου σας ενημερώνουν ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομών & Αγοράς Βιβλίων του ΟΓΑ/ΛΑΕ έτους 2012 και λήγει την 25η Μαΐου 2012. Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων θα πρέπει να προσέλθουν στα Κ.Ε.Π. ώστε να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην κλήρωση που θα διενεργηθεί από την Αγροτική Εστία.
Δικαιούχοι των ποονοαιιιιάτων είναι:
1. Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ
2. Οι ασφαλιστικά ενήμεροι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.
3. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι του ΟΓΑ (σύζυγοι και παιδιά γεννηθέντα μέχρι 31/12/2007).
4. Οι δικαιούχοι σύνταξης επιζώντων.

Δικαιολονητικά
Για την υποβολή αίτησης ο δικαιούχος θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει μαζί του :

 • το Απόκοιιιια πληρωιιής σύνταξης ή ενημερωτικό σηιιείωιια συντάξεων (οι συνταξιούχοι) ή απόκοιιιια καταβολής εισφορών(οι ασφαλισμένοι)
 • τις Αστυνομικές Ταυτότητες,
 • τα Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ θεωρημένα για το έτος 2012, τόσο τα δικά του όσο και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας
 • Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ (χήρες και ορφανά) πρέπει να προσκομίσουν και την επιστολή που τους έχει αποστείλει ο ΟΓΑ.
Προϋπόθεση συιιιιετοχής είναι: Η κατοχή βιβλιαρίου υγείας του Ο.Γ.Α. σε ισχύ.
Για υποβολή αίτησης από τρίτο πρόσωπο εκτός των δικαιολογητικών απαιτείται και ΝΟΜΙΜΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ.
Πληροφορίες στα κατά τόπους  Κ.Ε.Π.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  30-4-2012

[ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8/30-4-2012] ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Τροποποίηση της 62/2011 Απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πωγωνίου, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 993/Β΄/ 26-5- 2011 περί Συγχώνευσης Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Πωγωνίου και Σύστασης Κοινωφελούς Επιχείρησης  με την πρόσθεση σκοπού της. AΠΟΦΑΣΗ  107
 2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης [ΤΟΠΣΑ]. ΑΠΟΦΑΣΗ  108
 3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012. ΑΠΟΦΑΣΗ  109
 4. Ρύθμιση τρόπου χρήσης και διάθεσης Δημοτικών βοσκοτόπων. ΑΠΟΦΑΣΗ  110
 5. Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ  111
 6. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων ετ. 2011, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΑΠΟΦΑΣΗ 112
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δρόμου προς Λ. & Ζ. Παππά  στο Τ.Κ. Ζαβρόχου. ΑΠΟΦΑΣΗ  113
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου:«Μεταφορά νερού από Κάτω πηγάδια έως Σάδια Τ.Κ. Δελβινακίου» ΑΠΟΦΑΣΗ  114
 9. Γνωμοδότηση σχετικά με φάκελο Περιβαλλοντικής έκθεσης του υφιστάμενου σταθμού τηλεφωνίας της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» στην Τ.Κ. Μαυριοπούλου». ΑΠΟΦΑΣΗ  115
 10. Συγκρότηση ομάδας υπαλλήλων για την ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης & διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΗ  116
 11. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Αποχετευτικού θέση Μπόλου». ΑΠΟΦΑΣΗ  117
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 3 κλειδιών Τ.Δ. Ιερομνήμης». ΑΠΟΦΑΣΗ  118
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση – Έκσυγχρονισμός Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κουκλιών». ΑΠΟΦΑΣΗ  119
 14. Έγκριση  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Καλντεριμιών Μερόπης». AΠΟΦΑΣΗ  120
 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συνέχιση Καλντεριμιών προς τον ξενώνα Σχίζα στην Τ.Κ. Ωραιοκάστρου». ΑΠΟΦΑΣΗ 121
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν παλαιού Δημαρχείου στην Τ.Κ.
  Κεφαλοβρύσου». ΑΠΟΦΑΣΗ 122
 17. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής περιουσίας της Δ.Ε. της Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου, με θέμα: «Καταπάτηση Κοινοτικής έκτασης από τον Αχιλλέα Σιδέρη». ΑΠΟΦΑΣΗ  123
 18. Έγκριση 2ου Ανακεφ. πίνακα εργασιών [μειωτικός] του έργου: «Διαμ/ση χώρων παιδικών χαρών Δήμου Άνω Πωγωνίου» AΠΟΦΑΣΗ  124
 19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποϊα Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου». ΑΠΟΦΑΣΗ  125
 20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. Κάτω Ραβενίων». ΑΠΟΦΑΣΗ  126
 21. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας υποβολής της μελέτης: «Αποκ/ση Οδοστρώματος οδών πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες.» ΑΠΟΦΑΣΗ  127
 22. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρώματος Οδών πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες.» ΑΠΟΦΑΣΗ  128
 23. Έγκριση Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Πλακοστρώσεις Κοινοτικών χώρων Τ.Κ. Παρακαλάμου». ΑΠΟΦΑΣΗ  129
 24. Καθορισμός κατάλληλων χώρων για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.   ΑΝΑΒΟΛΗ
 25. Έγκριση σύμβαση εισπράξεων ταχυπληρωμής μεταξύ ΕΛΤΑ και Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  130
 26. Επί αιτήσεως Νικολάου Βιρβίλη – Δημοπράτηση Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Σιταριάς. ΑΠΟΦΑΣΗ  131
 27. Επί αιτήσεως Τζαβέλλα Γεώργιο – Διαγραφή τέλους ύδρευσης. ΑΠΟΦΑΣΗ  132

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση επιχορήγησης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου – υπογραφή σύμβασης Δήμου και Επιχείρησης – Ορισμός Επιτροπής καλής εκτέλεσης. ΑΠΟΦΑΣΗ  133
 2. Έγκριση χορήγησης επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου, εκ των εσόδων από  παράβολα αλλοδαπών. ΑΠΟΦΑΣΗ  134
 3. Ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης για την προγραμματική σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων & εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου  Δ.Ε. Άνω Καλαμά. ΑΠΟΦΑΣΗ  135
 4. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Κεν. Πλατείας Δ.Δ. Δολιανών. ΑΠΟΦΑΣΗ  136
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Κεν. Πλατείας Δ.Δ. Δολιανών. ΑΠΟΦΑΣΗ  137
 6. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Παρακαλαμιωτών «Το Σώσινο». AΠΟΦΑΣΗ  138
 7. Παραχώρηση χρήσης του νερόμυλου Ωραιοκάστρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου. ΑΠΟΦΑΣΗ  139
 8. Αποδοχή παραχώρησης κτιρίων μαθητικών εστιών Πωγωνιανής και Δολιανών και ορισμός επιτροπών. ΑΠΟΦΑΣΗ  140
 9. Αποδοχή έγκρισης ολοκληρωμένων σχεδίων για την Αγροτική Αναγέννηση – Ορισμός μελών κοινής Επιτροπής παρακολούθησης, για την προγραμματική  Σύμβαση του έργου: «Ανάδειξη Παραδοσιακής μορφής αγοράς  Τ.Δ.  Παρακαλάμου – Α΄φάση από οικία Γκόνη έως ποταμό Λιμπούσδα.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  141
 10. Έγκριση εκδήλωσης την 9-5-2012 στην  Δ.Ε. Δελβινακίου – Χάνι Δελβινακι – Έγκριση δαπάνης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  142
 11. Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος Τ.Δ. Αρετής. ΑΠΟΦΑΣΗ  143 
 12. Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Κακολάκκου.ΑΠΟΦΑΣΗ  144
 13. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου.ΑΠΟΦΑΣΗ  145
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012 07:02

Σεμινάριο μελισσοκομίας πρόγραμμα

Το σεμινάριο μελισσοκομίας θα πραγματοποιηθεί  στον Δήμο Πωγωνίου – Τ.Κ. Καλπακίου από 30.04.2012-εώς 14.05.2012 και τις ώρες 5.00- 8.30 μ.μ. καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής και 1ης Μαΐου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

(Διάρκειας  σαράντα ωρών)

Μάθημα 1ο (4 ώρες)
 • Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
 • ΜΕΛΙΣΣΕΣ: ΜΙΑ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
Μάθημα 2 ο (4 ώρες)
 • O ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
 • OΜΟΙΟΣΤΑΣΗ
 • ΤΡΟΦΑΛΛΑΞΗ
 • ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ

Μάθημα 3 ο (4 ώρες)

 • H ΚΗΡΗΘΡΑ & ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
 • Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
Μάθημα 4 ο (4 ώρες)
 • ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
 • ΣΜΗΝΟΥΡΓΙΑ- ΑΦΕΣΜΟΣ
Μάθημα 5 ο (4 ώρες)
 • TΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
 • ΤΡΥΓΟΣ ΜΕΛΙΟΥ
 • ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (COLONY COLLAPSE DISORDER, CCD)
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΥΣ
Μάθημα 6 ο (4 ώρες)
 • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ

Μάθημα 7 ο (4 ώρες)

 • ΒΑΣΙΛΟΤΡΟΦΙΑ
 • OΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
Μάθημα 8 ο (4 ώρες)
 • ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
Μάθημα 9 ο (4 ώρες)
 • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ

Μάθημα 10 ο (4 ώρες)

 • ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΩ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ
 • ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ
 • (ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΣΕ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ)
Εκπαίδευση :
Dr. Αικατερίνη Τζιάλλα,   Γεωπόνος
Βιωματική εκπαίδευση:
κ. Κωνσταντίνος Σιχλιμίρης - Νεγράδες
Πατήρ Θεοφάνης Κατσούκης – Πωγωνιανή
Πληροφορίες/ Δήμος Πωγωνίου:
Δ. Γκαρτζονίκας, M.Sc. Γεωπόνος
Τηλ: 2653360112 -6937484444
Βρίσκεστε εδώ: Home Διαχειριστής