Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012 08:10

Μονή Βελλάς, Καλπάκι

Είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Η ονομασία της οφείλεται στην ομώνυμη βυζαντινή πόλη, η οποία απλωνόταν στο λόφο που είναι σήμερα γνωστός ως "ΠαλιοΒελλά". Η ίδρυση της ανάγεται στη βυζαντινή περίοδο, ενώ το καθολικό, τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα, κτίστηκε το 1745 και τοιχογραφήθηκε την ίδια εποχή. Οι πτέρυγες των κελιών είναι νεότερες με εξαίρεση τη νότια, η οποία οικοδομήθηκε το 19ο αιώνα.
Το εικονογραφικό πρόγραμμα της μονής είναι πλούσιο και στο καθολικό διακρίνονται και Έλληνες φιλόσοφοι και ιστορικοί (Πλάτων, Σόλων, Πλούταρχος, Αριστοτέλης).
Η μονή είχε μεγάλη κτηματική περιουσία στη γύρω περιοχή καθώς και αλλού, όπως στην πόλη Ρήμνικο της Βλαχιάς (Ρουμανία), γεγονός που συντέλεσε στην ακμή της μέχρι τα προεπαναστατικά χρόνια. Από το 13ο αιώνα και για 400 χρόνια περίπου αποτέλεσε μεγάλο πνευματικό κέντρο.
Το 1911 στη Μονή ιδρύθηκε ιεροδιδασκαλείο για την εκπαίδευση κληρικών και δασκάλων, το οποίο λειτούργησε μέχρι το 1989 ως Εκκλησιαστική Παιδαγωγική Ακαδημία και ως τριτάξιο λύκειο. Σήμερα λειτουργεί ενιαίο λύκειο και παράλληλα στεγάζεται η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή για λαϊκούς και κληρικούς.

 

 

Το Λαογραφικό Μουσείο Πωγωνίου - Δερόπολης ιδρύθηκε από τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο, Πωγωνιανής τον Αύγουστο του 1996 και στεγάζεται στο κτίριο του παλιού Μουσουλμανικού   τεμένους, το οποίο διαρρυθμίστηκε, επισκευάστηκε  και οργανώθηκε σύμφωνα με τις οδηγιες τουι Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα εκθέματα του, που στο σύνολο τους  σχεδόν προέρχονται από δωρεές, είναι αντιπροσωπευτικά της ζωής και του λαϊκού πολιτισμού του Πωγωνίου και της Δερόπολης. Σε αυτά περιλαμβάνονται οικιακά σκεύη, υφαντά, τοπικές φορεσιές, αργαλειός, ξυλόγλυπτα, κοσι ήματα , κτηνοτροφικά εργαλεία καθώς και φωτογραφίες από τα τέλη του 19ου ως τις αρχές του 20ου αιώνα.

 

Στόχος του μουσείου είναι η δημιουργεία μιας πολιτσιτικής γέφυρας πάνω από τα σύνορα και  η ανάδειξη και προβολή rou λαικού πολιτισμού των δύο γειτονικών περιοχών Πωγωνίου και Δερόπολης οι οποίες μοιράζονται μιά κοινή παράδοση και ταυτότητα.

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012 08:47

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την 24/2/2012

Την  Τετάρτη 29  Φεβρουαρίου 2012,   και ώρα 19.00.   θα συνεδριάσει το Δ.Σ.  Πωγωνίου

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί  στο KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου [Παιδικός Σταθμός].


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Σύναψη Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  2. Έγκριση προϋπολογισμού ετ. 2012 Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Μέριμνας & Παιδείας Δήμου Πωγωνίου.
  3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012.
  4. Επιχορήγηση Πολιτιστικών & Αθλητικών Συλλόγων – Ψήφιση πιστώσεων.
  5. Έγκριση απασχόλησης σπουδαστών ΤΕΙ που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο Δήμο Πωγωνίου [Συμπλήρωση απόφασης Δ.Σ. 313/2011].
  6. Χορήγηση άδειας στάσιμου εμπορίου [καντίνα – Κακαβιά].
  7. Επί αιτήσεων δημοτών.
  8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση στέγης Παρθεναγωγείου Βήσσανης.
  9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποχ/ση ομβρίων υδάτων και αντικ/ση υδρομάστευσης στον οικισμό Ψηλοκάστρου Κοιν. Λάβδανης.»
  10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δ.Ε. Λάβδανης.»
  11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποχετευτικό δίκτυο Δ.Δ. Καλπακίου».
  12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις Δημοτικών κτιρίων Δ.Δ. Δολιανών».
  13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση αποδυτηρίων Αθλητικού κέντρου Καλπακίου».
  14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου οχημάτων Δήμου».
  15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσης Γεφυροπλάστιγγας.»
  16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Δ.Δ. Γεροπλάτανου.
  17. Ορισμός Επιτροπών ολοκλήρωσης προσεισμικού ελέγχου.
  18. Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων στο Δ.Σ. Υφιστάμενου Αναγκαστικού Συνδέσμου 1ης Διαχ. Ενότητας Ιωαννίνων [ΦΟΣΔΑ].
  19. Έγκριση περιβαλλοντικής έκθεσης λειτουργίας εργαστηρίου γάλακτος.
  20. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης Λατομείου Λάβδανης.
  21. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης και μισθώματα.
  22. Έγκριση καταβολής δαπάνης δοκιμαστικής λειτουργίας ΧΥΤΑ Ελληνικού.
  23. Έγκριση επέκτασης Φ.Ο.Π.
  24. Πρόταση για μεταβολές στις Σχολικές μονάδες 2012-13
  25. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες.
  26. Έγκριση παράτασης σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων.
  27. Παραχώρηση για χρήση αίθουσας Δημ. Σχολείου Βασιλικού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βασιλικού.

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
  ΑΝΕΡΓΩΝ
  ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
  ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

   

  Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), βάσει της υπ΄ αριθμ. 3152/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 57/Β/25.1.2012), καλεί τους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18-65 ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, σε δήμους, συνδέσμους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να υποβάλουν ηλεκτρονικά, αίτηση συμμετοχής από 09-02-2012 έως 29–02-2012 στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr , στο πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
  Η πρόσληψη του προσωπικού διενεργείται βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, σύμφωνα με το άρθρο 209 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 4024/2011, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στα παρακάτω Κεφάλαια.

  περισότερα στο συνημένο αρχείο

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:

  α) το Π. . 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

  β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

  γ) την αριθ. 321/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση δημοπράτησης

  δ) την 18/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

  Μπορείτε να κατεβάσετε την  πλήρη διακύρυξη απο τα συνημμένα έγγραφα.

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»

  Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Πωγωνίου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες επί τοις εκατό (%) επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

  Κατεβάστε την πλήρη διακύρυξη από το συνημέννο έγγραφο.

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  «Συντηρηση αντλιοστασίων Δημου»

  Ο Δήμαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου» για τις ανάγκες του Δήμου Πωγωνίου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες επί τοις εκατό (%) επί της  προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

  Δείτε την πλήρη διακύρηξη στα συνημέννο έγγραφο.

  Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 05:45

  Πρόσκληση για συνεδρίαση Ο.Ε. την 15/2/2012


  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 15-2-12

  Α/Α  ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
  1o Καθορισμός όρων δημοπράτησης  «αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου Πωγωνίου για 2012».
  2o Καθορισμός όρων δημοπράτησης  «Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου Πωγωνίου».
  3o Ανάθεση & ψήφιση εκτέλεσης  μικρών  έργων  Δήμου Πωγωνίου.
  4ο Ψήφιση  πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2011.
  5ο Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών. 
  6ο Τροποποίηση της αρ. 82/2011 απόφασης της Ο.Ε. ως προς την τεχνική περιγραφή και παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου.
  7o Ανάκληση των αρ. 195,196 & 197/2011 αποφάσεων της Ο.Ε. και ανάθεση σε νέο εργολάβο.
  Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012 11:02

  Πρόγραμμα Διανομής Δωρεάν Τροφίμων


  Σας κάνουμε γνωστό ότι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου  (όπως αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό τους σημείωμα οικ. Έτους 2011), που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξημένο κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά, κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας (Ε9), μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης της Ε.Ε. έτους 2012, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (όπου απαιτείται)
  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος οικον. Έτους 2011. Σεπερίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
  • Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας στην περίπτωση που ο δικαιούχος πάσχει από βαρύ ανίατο ή δυσίατο νόσημα.
  • Βεβαίωση Σπουδών (για προστατευόμενα τέκνα που σπουδάζουν)
  • Ε9 για την απόδειξη μη ιδιόκτητης κατοικίας (όπου απαιτείται)
  Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στα ΚΕΠ των Δ.Ε. Ανω Καλαμά, Ανω Πωγωνίου, Δελβινακίου,  Λαβδανης, και Πωγωνιαννής  (για τους κατοίκους τους) και στο Δημαρχείο Πωγωνίου για τους κατοίκους  της Δ.Ε. Καλπακίου από 20/02/2012 – 20/03/2012.
  Τηλ. Επικοινωνίας: 26533 – 60116.
  Κατεβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο την υπεύθυνη δήλωση:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2011-2012»

  Ο Δήμος Πωγωνίου, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 136758/12-12-2011 έγγραφο Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Δνση Άθλησης για Όλους, όπως και με την υπ. αριθμ. 236/2011 και την 41/2011 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου, προκηρύσσει μία θέση για την πρόσληψη ενός (1) καθηγητή Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 2011-2012, τα οποία είναι ΑΠ(2) , ΑΕΗ(2), ΑΓ(1), ΑΕ(2), ΑΤΗ(1).
  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στον Δήμο Πωγωνίου κατά την χρονική περίοδο από 16/2/2012 – 2/3/2012 (εργάσιμες ώρες και ημέρες στο Δημαρχείο Πωγωνίου).
  1. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο)
  2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα,σεμινάρια, τίτλων κ.λπ.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο αιτών είναι άνεργος και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

  Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον οργανωτικό πλαίσιο της ΠΑγΟ (ΦΕΚ 1945/Β/31/8/2011) συμπεριλαμβάνοντας τις σχετικές τροποποιήσεις.


  Ο Δήμαρχος Πωγωνίου
  Κωνσταντίνος Καψάλης

   


   

  Πληροφορίες

  Χ. Νατσίκου, Τηλ. 2653- 360 115, Φαξ, 2653- 360 103

  Βρίσκεστε εδώ: Home Διαχειριστής