Δήμος Πωγωνίου

Διαχειριστής

Διαχειριστής

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022 06:47

ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΣΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ

Η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με την ΚομΥ Ιωαννίνων, την 6η ΥΠΕ και το Δήμο Πωγωνίου θα πραγματοποιήσει δωρεάν ανοιχτή δειγματοληψία rapid test την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρες 10:00 έως 13:00 στο κλειστό Γυμναστήριο Καλπακίου.

Όσοι πολίτες του Δήμου Πωγωνίου  επιθυμούν να υποβληθούν σε τεστ, μπορούν να προσέλθουν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20.
• Την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
• Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30819/31.05.2022 (ΦΕΚ 2676 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00.
• Τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13-11-2020 & εγκ.427/77440/13-11-2020.
• Την αρ. 6/22 Α.Δ.Σ. (62ΝΠΩ1Ω-ΗΙΓ) περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής .
• Την αρ.31/167/14-01-22 (630ΞΩ1Ω-Β73)απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της Ο.Ε.

Σας προσκαλούμε σε δια ζώσης τακτική σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής , που θα διεξαχθεί στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου την 15η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:


Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1 Ψήφιση πιστώσεων και ανάληψη χρημάτων για υποχρεώσεις του Κληροδοτήματος «ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ » Κοινότητας Αγίου Κοσμά οικ. έτους 2022.
2 Ψήφιση πιστώσεων και ανάληψη χρημάτων για υποχρεώσεις του Κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ » Κοινότητας Λάβδανης οικ. έτους 2022.
3 Σχετικά με διαγραφή οφειλών ύδρευσης στο όνομα Π.Χαρίση στην Κοινότητα Κάτω Ραβενίων.
4 Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «Λόγγος» Κοινότητας Βροντισμένης.
5 Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου Κοινότητας Στρατίνιστας -Δήμου Πωγωνίου(αχετ.60/22 Α.Δ.Σ.).
6 Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού Καταστήματος Κοινότητας Ρουψιάς .(αχετ.60/22 Α.Δ.Σ.).
7 Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου –Κλειστή αίθουσα Γυμναστικής - Κοινότητας Πωγωνιανής .(αχετ.05/21 Α.Δ.Σ.).
8 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αλεξανδρούπολη για την συμμετοχή του στην 14η Πανελλήνια Σύνοδος των Φο.Δ.Σ.Α., που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου , 1 & 2 Ιουλίου 2022.
9 Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με άσκηση ή μη εκ μέρους του Δήμου Πωγωνίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας περί ανάκλησης της υπ. αρ.14814/06-02-20 Α.Ε.Π.Ο. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας .

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

 

«Η  Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη είναι μία ευκαιρία να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους δωρητές αίματος που με μία πράξη ανθρωπιάς και αλτρουισμού προσφέρουν ζωή και ελπίδα.

Δέκα μόλις λεπτά από τον χρόνο μας αρκούν για να δώσουμε ένα δώρο ζωής σε αυτούς που το χρειάζονται και οφείλουμε όλοι να αναλογιστούμε τις αυξημένες ανάγκες σε αίμα στην χώρα μας και να βάλουμε το δικό μας κρίκο σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα αγάπης και αλληλεγγύης.

Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών που θα δίνει συστηματικά αίμα με στόχο να καλυφθούν στο 100% από την εθελοντική αιμοδοσία οι ανάγκες για αίμα στην Ελλάδα. 

Δίνουμε αίμα, δίνουμε ζωή! Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια κανένας δεν περισσεύει…

 

 

 

                                                                                 Ο Δήμαρχος Πωγωνίου

                                                                                       Κων/νος Καψάλης»

Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2022 09:02

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό και την αποψίλωση των ανωτέρω χώρων.

Επίσης σε απόσταση μέχρι 100μ. από τα όριά τους και στους κοινόχρηστους χώρους να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό από ξερά χόρτα και απορρίμματα τα οποία μπορεί να αποτελέσουν αιτία ανάφλεξης – πυρκαγιάς.

Η υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων προκύπτει από την υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1346/25.4.2012).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010.

Εκδόθηκαν τα τέλη ύδρευσης Κοινοτήτων Κουκλιών, Σιταριάς κι Άνω Ραβενίων για το Α' και Β' Εξάμηνο 2021, με ημερομηνία λήξης 31-7-22.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Ριαχόβου Δήμου Πωγωνίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15/06/2022, ώρα 10:00π.μ στο Δημαρχείο του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα), ορίζεται το ποσό των 20€. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 24€.

Ειδικοί όροι συμμετοχής στους διαγωνισμούς: Δημοτική & φορολογική ενημερότητα και αξιόχρεος εγγυητής.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων:

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Δημαρχείο Πωγωνίου με έδρα Καλπάκι εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ.2653360105.

 

                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                

                                                                 ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ιωάννινα 07/06/2022
Αριθ. πρωτ. : 88043/1483

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 19 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’), τους πολίτες ( κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους ( οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ), να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις ( σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 2η ) του έργου :«Οριοθέτηση -Διευθέτηση ρέματος οικισμού Κουκλιών, Τ.Κ. Άνω Καλαμά, Δ. Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Πωγωνίου.

Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας δημοσιοποίησης ορίζεται η 08- 06-2022 και ημερομηνία λήξης αυτής η 20-07 -2022.
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 10-06 -2022 και ημερομηνία λήξης αυτής η 15-07 -2022

Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου .
Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων καθώς και την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου 1 –Ιωάννινα, γρ. 203), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, www. php.gov.gr/Ενημέρωση/ Ανακοινώσεις.

Η παρούσα Ανακοίνωση-Πρόσκληση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» την 09-06- 2022.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π. Σ.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΪΜΗ- ΜΠΟΤΣΗ

 

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 και ώρα 9πμ  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πωγωνίου.

Η ημερήσια διάταξη επισυνάπτεται.

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 6 Ιουνίου ξεκινούν τα δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ

Ώρα Αναχώρησης

Δρομολόγιο

Ώρα επιστροφής

8πμ

Παρακάλαμος

Κρυονέρι

Σιταριά

Μαυρονόρος

Άνω Παρακάλαμος Παρακάλαμος

11πμ

9πμ:

Παρακάλαμος 

Ρεπετίστη

Αρετή

Κουκλιοί

Ιερομνήμη 

Ριάχοβο

Καταρράκτης 

Ριάχοβο

Μαζαράκι  Βροντισμένη

Ρεπετίστη

Παρακάλαμος

12:45

 

 

 

ΚΑΘΕ 1Η & 3η ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ώρα Αναχώρησης

Δρομολόγιο

Ώρα επιστροφής

9:30 

Αγία Μαρίνα

Καστανή

Χαραυγή

Κτίσματα

Δελβινάκι

12:30

 

ΚΑΘΕ 2Η & 4η ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ώρα Αναχώρησης

Δρομολόγιο

Ώρα επιστροφής

8:45 

Στρατίνιστα

Κεράσοβο

Δελβινάκι

12:30

 

 

ΚΑΘΕ 2Η & 4η ΤΕΤΑΡΤΗ:

Ώρα Αναχώρησης

Δρομολόγιο

Ώρα επιστροφής

8:30 

Βασιλικό Κεφαλόβρυσο

10:30

8:45 

Κεφαλόβρυσο

 Άγιος Κοσμάς  Ωραιόκαστρο

 Ρουψιά  Κεφαλόβρυσο

11:00

9:30 

Κεφαλόβρυσο  Κακόλακος  Κεφαλόβρυσο

12:00

 

 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ:

Ώρα Αναχώρησης

Δρομολόγιο

Ώρα επιστροφής

8πμ

Παρακάλαμος

Κρυονέρι

Σιταριά

Μαυρονόρος

Άνω Παρακάλαμος Παρακάλαμος

11πμ

9πμ:

Παρακάλαμος 

Ρεπετίστη

Βροντισμένη

Μαζαράκι 

Ριάχοβο

Καταρράκτης 

Ριάχοβο

Ιερομνήμη 

Κουκλιοί

Αρετή

Ρεπετίστη

Παρακάλαμος

12:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Ώρα Αναχώρησης

Δρομολόγιο

Ώρα επιστροφής

8:30 

Γεροπλάτανος Μαυροβούνι

 Άνω Ραβένια  Καλπάκι

11:30

9:15 

Καλπάκι

 Κάτω Ραβένια  Δολιανά

 Καλπάκι

12:15

9:45 

Καλπάκι

Χρυσόρραχη  Βροντισμένη  Νεγράδες

 Καλπάκι

12:45

 

 

 

 

Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική

 

 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

   «Αγαπητά παιδιά,  ήρθε η ώρα της κορύφωσης των προσπαθειών και του αγώνα σας για την εισαγωγή σας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι Πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν μία μεγάλη πρόσκληση που απαιτεί ψυχραιμία, αισιοδοξία κι αυτοπεποίθηση.

Είναι η στιγμή να δώσετε την προσωπική σας μάχη και να είστε υπερήφανοι για την προσπάθειά σας. Η αγωνία είναι δικαιολογημένη αλλά δεν θα πρέπει να σας κυριεύσει. Επιθυμία όλων μας είναι το αποτέλεσμα να σας δικαιώσει, αλλά να θυμόσαστε ότι δεν η μοναδική σας ευκαιρία για εκπλήρωση των ονείρων σας.

Εύχομαι σε όλους σας καλή επιτυχία!

 

                                                                       

                                                                                        Ο Δήμαρχος Πωγωνίου

                                                                                       Κωνσταντίνος Καψάλης»

Βρίσκεστε εδώ: Home Αξιοθέατα Διαχειριστής