Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018 09:11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού  :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

75

30

2.250,00

2

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

129,80

19

2.466,20

3

Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

(Κατ’ αποκοπή)

 

600,00

Σύνολο καθαρής αξίας

5.316,20

ΦΠΑ 24%

1.275,89

Μερικό σύνολο

6.592,09

Ποσό προς στρογγυλοποίηση

1,91

Γενικό σύνολο δαπάνη

6.594,00

 

Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα , να υποβάλλουν σφραγισμένες  προσφοράς με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή έως την 27-08-2018  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 πμ .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι οικονομικής προσφορές καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάσει της υπ αριθμ 7/2018  Μελέτης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Πωγωνίου θα υποβληθούν σε  σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Πωγωνίου . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά και για κάθε ομάδα χωριστά (ΟΜΑΔΑ Α : ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2653360119 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

 

Διαβάστηκε 1549 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018 06:38

Σχετικά Άρθρα