Δήμος Πωγωνίου

Πέμπτη, 03 Μαϊος 2012 08:47

Πίνακας θεμάτων Δ.Σ. που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της 30-4-2012

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  30-4-2012

[ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8/30-4-2012] ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Τροποποίηση της 62/2011 Απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Πωγωνίου, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 993/Β΄/ 26-5- 2011 περί Συγχώνευσης Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Πωγωνίου και Σύστασης Κοινωφελούς Επιχείρησης  με την πρόσθεση σκοπού της. AΠΟΦΑΣΗ  107
 2. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης [ΤΟΠΣΑ]. ΑΠΟΦΑΣΗ  108
 3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012. ΑΠΟΦΑΣΗ  109
 4. Ρύθμιση τρόπου χρήσης και διάθεσης Δημοτικών βοσκοτόπων. ΑΠΟΦΑΣΗ  110
 5. Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ  111
 6. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων ετ. 2011, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΑΠΟΦΑΣΗ 112
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δρόμου προς Λ. & Ζ. Παππά  στο Τ.Κ. Ζαβρόχου. ΑΠΟΦΑΣΗ  113
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου:«Μεταφορά νερού από Κάτω πηγάδια έως Σάδια Τ.Κ. Δελβινακίου» ΑΠΟΦΑΣΗ  114
 9. Γνωμοδότηση σχετικά με φάκελο Περιβαλλοντικής έκθεσης του υφιστάμενου σταθμού τηλεφωνίας της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» στην Τ.Κ. Μαυριοπούλου». ΑΠΟΦΑΣΗ  115
 10. Συγκρότηση ομάδας υπαλλήλων για την ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης & διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΗ  116
 11. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Αποχετευτικού θέση Μπόλου». ΑΠΟΦΑΣΗ  117
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 3 κλειδιών Τ.Δ. Ιερομνήμης». ΑΠΟΦΑΣΗ  118
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση – Έκσυγχρονισμός Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κουκλιών». ΑΠΟΦΑΣΗ  119
 14. Έγκριση  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Καλντεριμιών Μερόπης». AΠΟΦΑΣΗ  120
 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συνέχιση Καλντεριμιών προς τον ξενώνα Σχίζα στην Τ.Κ. Ωραιοκάστρου». ΑΠΟΦΑΣΗ 121
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν παλαιού Δημαρχείου στην Τ.Κ.
  Κεφαλοβρύσου». ΑΠΟΦΑΣΗ 122
 17. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής περιουσίας της Δ.Ε. της Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου, με θέμα: «Καταπάτηση Κοινοτικής έκτασης από τον Αχιλλέα Σιδέρη». ΑΠΟΦΑΣΗ  123
 18. Έγκριση 2ου Ανακεφ. πίνακα εργασιών [μειωτικός] του έργου: «Διαμ/ση χώρων παιδικών χαρών Δήμου Άνω Πωγωνίου» AΠΟΦΑΣΗ  124
 19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποϊα Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου». ΑΠΟΦΑΣΗ  125
 20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. Κάτω Ραβενίων». ΑΠΟΦΑΣΗ  126
 21. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας υποβολής της μελέτης: «Αποκ/ση Οδοστρώματος οδών πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες.» ΑΠΟΦΑΣΗ  127
 22. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρώματος Οδών πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες.» ΑΠΟΦΑΣΗ  128
 23. Έγκριση Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Πλακοστρώσεις Κοινοτικών χώρων Τ.Κ. Παρακαλάμου». ΑΠΟΦΑΣΗ  129
 24. Καθορισμός κατάλληλων χώρων για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.   ΑΝΑΒΟΛΗ
 25. Έγκριση σύμβαση εισπράξεων ταχυπληρωμής μεταξύ ΕΛΤΑ και Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  130
 26. Επί αιτήσεως Νικολάου Βιρβίλη – Δημοπράτηση Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Σιταριάς. ΑΠΟΦΑΣΗ  131
 27. Επί αιτήσεως Τζαβέλλα Γεώργιο – Διαγραφή τέλους ύδρευσης. ΑΠΟΦΑΣΗ  132

ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση επιχορήγησης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου – υπογραφή σύμβασης Δήμου και Επιχείρησης – Ορισμός Επιτροπής καλής εκτέλεσης. ΑΠΟΦΑΣΗ  133
 2. Έγκριση χορήγησης επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου, εκ των εσόδων από  παράβολα αλλοδαπών. ΑΠΟΦΑΣΗ  134
 3. Ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης για την προγραμματική σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων & εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου  Δ.Ε. Άνω Καλαμά. ΑΠΟΦΑΣΗ  135
 4. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Κεν. Πλατείας Δ.Δ. Δολιανών. ΑΠΟΦΑΣΗ  136
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Κεν. Πλατείας Δ.Δ. Δολιανών. ΑΠΟΦΑΣΗ  137
 6. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Παρακαλαμιωτών «Το Σώσινο». AΠΟΦΑΣΗ  138
 7. Παραχώρηση χρήσης του νερόμυλου Ωραιοκάστρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου. ΑΠΟΦΑΣΗ  139
 8. Αποδοχή παραχώρησης κτιρίων μαθητικών εστιών Πωγωνιανής και Δολιανών και ορισμός επιτροπών. ΑΠΟΦΑΣΗ  140
 9. Αποδοχή έγκρισης ολοκληρωμένων σχεδίων για την Αγροτική Αναγέννηση – Ορισμός μελών κοινής Επιτροπής παρακολούθησης, για την προγραμματική  Σύμβαση του έργου: «Ανάδειξη Παραδοσιακής μορφής αγοράς  Τ.Δ.  Παρακαλάμου – Α΄φάση από οικία Γκόνη έως ποταμό Λιμπούσδα.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  141
 10. Έγκριση εκδήλωσης την 9-5-2012 στην  Δ.Ε. Δελβινακίου – Χάνι Δελβινακι – Έγκριση δαπάνης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  142
 11. Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος Τ.Δ. Αρετής. ΑΠΟΦΑΣΗ  143 
 12. Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Κακολάκκου.ΑΠΟΦΑΣΗ  144
 13. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πωγωνίου.ΑΠΟΦΑΣΗ  145
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Διαβάστηκε 3633 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 03 Μαϊος 2012 09:01

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Συνεδριάσεις Πίνακες Θεμάτων Πίνακας θεμάτων Δ.Σ. που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της 30-4-2012