Δήμος Πωγωνίου

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012 05:47

Πίνακας θεμάτων Δ.Σ. που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της 9-7-2012

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  9-7-2012

[ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 11/9-7-2012] ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης που αφορά τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2011. AΠΟΦΑΣΗ  194.
 2. Λήψη απόφασης για το καθεστώς λειτουργίας των ΤΑΞΙ του Δήμου Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  195.
 3. Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  196.
 4. Επί αιτήσεων Δημοτών      4α.  Επί αιτήσεως Λώλη Τηλεμ. για διαγραφή τελών ύδρευσης. ΑΠΟΦΑΣΗ  197.      4β. Επί αιτήσεως Κατσούκη Θεοφ. για επιστροφή ποσού Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. για παλαιό Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Πωγωνιανής.  ΑΠΟΦΑΣΗ  198.      4γ.  Επί αιτήσεως δημοτών για χορήγηση άδειας παροχής ύδατος, εκτός οικισμού. ΑΠΟΦΑΣΗ  199.
 5. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγρ. έργων ετ. 2012. ΑΠΟΦ.  200.
 6. Έγκριση μελετών:      Α. Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Σιταριάς.   ΑΠΟΦΑΣΗ 201.    Β. Διαμορφώσεις Κοιν/των χώρων – δρόμων Τ.Κ. Ιερομνήμης. ΑΠΟΦΑΣΗ 202.  Γ. Συμπληρωματικά έργα εξωτ. δικτύου ύδρευσης του [πρώην] Δήμου Άνω Καλαμά.  ΑΠΟΦΑΣΗ  203.  Δ. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Συμπληρωματικά έργα εξωτ.Δικτύου ύδρευσης του [πρωην] Δήμου Άνω Καλαμά».  ΑΠΟΦΑΣΗ  204.
 7. Έγκριση 2ου Ανακεφ. Πίνακα του έργου: «Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο Τ.Δ. Μαυροπούλου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  205.
 8. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  206.
 9. Έγκριση μελέτης για τη μεταφορά των μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης. ΑΠΟΦΑΣΗ  207.
 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου & της Αποκ/νης Διοικ. Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, για την μελέτη και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων στην περιπατητική διαδρομή: «Κατωγέφυρο-Μύλος Ωραιοκάστρου-Καταρράκτες-Δέση-Πηγές Γκλάβας» ΑΠΟΦΑΣΗ  208.
 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πωγωνίου & του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & κλιματικής Αλλαγής, για την Μελέτη και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων στην περιπατητική διαδρομή «Γεφύρι Μερόπης-Γεφύρι Παλαιοπύργου-Νερόμυλος Παλαιοπύργου». ΑΠΟΦΑΣΗ  209.
 12. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλετών του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΗ 210.
 13. Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης που αφορά το ιδιωτικό έργο: «Κατασκευή Δρόμου προσπέλασης στην ιδιοκτησία Γεωργ. Πανταζή» Τ.Κ. Λάβδανης.» ΑΠΟΦΑΣΗ  211.
 14. Έγκριση δαπάνης στη ΔΕΗ για τη σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής χαμηλής τάσης Φ.Ο.Π. Χάνι Δελβινάκι.  ΑΠΟΦΑΣΗ  212.
 15. Αποδοχή Επιχορηγήσεων 15α. Αποδοχή επιχ/σης από το Υπουργείο Eσωτερικών, για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας ετ. 2012.  ΑΠΟΦΑΣΗ  213. 15β. Κατανομή επιχ/σης από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας, έτους 2011.  ΑΠΟΦΑΣΗ  214.
 16. Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  215.
 17. Επί αιτήσεως θεραπείας Νικ. Λαδά [Εργολήπτη Δημοσίων Έργων]. ΑΠΟΦ. 216.
 18. Περί καθορισμού του δικαιώματος υδροληψίας πόσιμου ύδατος. ΑΠΟΦΑΣΗ  217.
 19. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα.  ΑΠΟΦΑΣΗ  218.
 20. Ιδιοκτησιακό καθεστώς βρεφονηπιακού σταθμού Καλπακίου.  ΜΑΤΑΙΩΣΗ.
 21. Έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  219.
 22. Κατανομή επιχορήγησης σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου – ψήφιση πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  220.
 23. Προγραμματισμός Πολιτιστικών εκδηλώσεων Καλοκαιριού 2012 – ψήφιση πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  221.
 24. Λειτουργία Δημοτικού καταστήματος [Καφενείο] Τ.Κ. Λάβδανης.  ΑΝΑΒΟΛΗ
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση – Περίφραξη παιδικής χαράς στον οικισμό Κάτω Λάβδανης Κοιν/τας Λάβδανης. ΑΠΟΦΑΣΗ  222.
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Xρυσόρραχης.» ΑΠΟΦΑΣΗ  223.
ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
 1. Έγκριση δημοπράτησης 2 Δημοτικών κατοικιών στην Τ.Κ. Πωγωνιανής. ΑΠΟΦΑΣΗ.  224.
 2. Έγκριση παραχώρησης χρήσης, Παλαιού Δημοτ. Σχολείου Τ.Κ. Κτισμάτων στην Αδελφότητα των εν’ Αθήναις Κτισματινών & Νεοχωριτών. ΑΠΟΦ. 225.
 3. Έγκριση δημοπράτησης, Παλαιού Δημοτ. Κατ/τος Τ.Κ. Χρυσόρραχης. ΑΠΟΦΑΣΗ  226.
 4. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας Τμημάτων Τοπογραφίας & Συντήρησης έργων τέχνης Πανεπιστημίου Αθηνών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  227.
 5. Ιδιοκτησιακό καθεστώς βρύσης στην είσοδο της Τ.Κ. Παλαιοπύργου. ΑΠΟΦΑΣΗ  228.
 6. 6. Oικονομική ενίσχυση Νιαράκη Ιωάννη  ΑΠΟΦΑΣΗ  229.

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΒΙΡΒΙΛΗΣ

Διαβάστηκε 3119 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012 05:55

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Συνεδριάσεις Πίνακες Θεμάτων Πίνακας θεμάτων Δ.Σ. που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της 9-7-2012