Παρασκευή, 19 Ιουλίου
Smart City • Πορεία Προυπολογισμού • ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  • Κοινοφελής Επιχείρηση πολιτισμού, περιβάλοντος, νεολαίας και αθλητισμού Δήμου Πωγωνίου
   • Διοικητικού Συμβουλίου
    • Έτος 2011
    • Έτος 2012
    • Έτος 2013
    • Έτος 2014
  • Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
   • Έτος 2011
   • Έτος 2012
   • Έτος 2014
  • Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου
   • Έτος 2013
   • Έτος 2014
  • Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
   • Έτος 2011
   • Έτος 2012
   • Έτος 2013
   • Έτος 2014
   • Έτος 2015
   • Έτος 2016
   • Έτος 2017
   • Έτος 2018
  • Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου
   • Έτος 2013
   • Έτος 2014
  • Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
   • Έτος 2011
   • Έτος 2012
   • Έτος 2013
   • Έτος 2014
   • Έτος 2015
   • Έτος 2016
   • Έτος 2017
  • Ν.Π.Δ.Δ. κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης μέριμνας και παιδείας Δήμου Πωγωνίου
   • Διοικητικού Συμβουλίου
    • Έτος 2011
    • Έτος 2012
    • Έτος 2013
    • Έτος 2014
   • Προέδρου
    • Έτος 2011
    • Έτος 2012
    • Έτος 2013