Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Ανακοινώνει σύμφωνα με την αρ.πρωτ.οικ.3784/23-06-2022(ΑΔΑ:Ρ4ΧΡΩ1Ω-ΛΒ9) διακήρυξη Δημάρχου και τους όρους δημοπράτησης που όρισε η Οικονομική Επιτροπή με την αρ.148/2022 απόφασή της(ΑΔΑ:6ΥΧ2Ω1Ω-8ΕΦ), την…

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Συσσίτιο του Δήμου Πωγωνίου σας προσκαλεί για αιτήσεις παλαιών και νέων ωφελούμενων από την ΔΕΥΤΕΡΑ 4/12/2023 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ…

Περισσότερα

Εικοσιτέσσερις μαθητές από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Κόνιτσας φιλοξένησε σήμερα το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Πωγωνίου. Οι μικροί μαθητές απήλαυσαν την εκδρομή που συνδύασε τη…

Περισσότερα