Κατά την ομιλία του στα Δολιανά (μεταξύ των άλλων), ο Άγιος Κοσμάς υπέδειξε στους κατοίκους να χτίσουν μια κεντρική εκκλησία. Αυτή τελικά περατώθηκε στα 1790…

Περισσότερα

Το Παρθεναγωγείο της Βήσσανης αποτελεί διατηρητέο μνημείο και ανήκει στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα χρησιμοποιείται από…

Περισσότερα

Το Αρρεναγωγείο – Παρθεναγωγείο αποτελεί διατηρητέο μνημείο και ανήκει στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας. Είναι κτισμένο από…

Περισσότερα