ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Από σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου έως Δευτέρα 15 Ιουνίου και απογευματινέςώρες ,θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για τα…

Περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣΔΗΜΟΥ  ΠΩΓΩΝΙΟΥΟ Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α. του Δήμου Πωγωνίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΤην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προσφορές για «Παροχή λογιστικών Υπηρεσιών» για το έτος…

Περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 483/2014 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων – Ορισμός Εντεταλμένων ΣυμβούλωνΟ Δήμαρχος ΠωγωνίουΈχοντας υπόψη:1. Τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και…

Περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥΑ) Δ.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥΑ/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    ΤΗΛΕΦΩΝΟ1.    Τσάτσης Δημήτριος    ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ    69367440292.    Μάντζιου Αμαλία        ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ    69483513073.    Κέκος Κων/νος        ΔΟΛΙΑΝΑ      …

Περισσότερα