Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. τουΝ.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας» του Δήμου Πωγωνίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά…

Περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας» του Δήμου Πωγωνίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,…

Περισσότερα