Η εκλογή νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν τα μοναδικά θέματα που περιλάμβανε η πρώτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…

Περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  1.    Έγκριση  6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτ.  2016. ΑΠΟΦΑΣΗ  163. 2.    Έγκριση  3ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου έτ.  2016. ΑΠΟΦΑΣΗ …

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  15 – 6 – 2016 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  6/15-6-2016]   ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ …

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  9 – 5- 2016 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  5/9-5-2016] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  1.   …

Περισσότερα