Αντιδήμαρχος: Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Εμπορίου – Διαχείρισης Αδέσποτων α. Θα έχει την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (άρθρο 8 Ο.Ε.Υ.…

Περισσότερα

Αντιδήμαρχος: Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών α. Θα έχει την εποπτεία και ευθύνη των αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου…

Περισσότερα

Αντιδήμαρχος: Πολιτικής προστασίας – Διαχείρισης μηχανημάτων α. Θα έχει αρμοδιότητες που απορρέουν από το γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 11 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου…

Περισσότερα

Αντιδήμαρχος: Προγραμματισμού – Τεχνικών έργων – Προμηθειών – Πολεοδομίας α. Θα έχει την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής του Δήμου…

Περισσότερα

Αντιδήμαρχος: Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Φωτισμού & Περιβάλλοντος Θα έχει την εποπτεία και ευθύνη των αρμοδιοτήτων του άρθρου 11 Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πωγωνίου (ΑΔΑ: ΨΡ9ΩΩ1Ω- 0ΒΦ) και…

Περισσότερα