Έργο του συμβουλίου είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του δήμου για θέματα που αφορούν…

Περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων…

Περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων…

Περισσότερα

Αρ. Απόφασης : 12/2014ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/ 15-9-2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΠωγωνίουΘΕΜΑ 1ο: «Επικύρωση αποτελεσμάτων της με…

Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΝ.Π.Δ.Δ.  “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ”Δ/ΝΣΗ : ΚΑΛΠΑΚΙ Δ. ΠΩΓΩΝΙΟΥΤΗΛ.: 26533 60126ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ…

Περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΠωγωνίουΈχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 113 παρ.5 του Ν1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α’) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4…

Περισσότερα