Σύνταξη έκθεσης 1ου και 2ου τριμήνου του έτους  2015, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου ατο συνημμένο αρχείο. Απόφαση Οικονομικής επιτροπής

Περισσότερα

Σύνταξη έκθεσης 4ου τριμήνου του έτους  2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου στο συνημμένο αρχείο. Απόφαση Οικονομικής επιτροπής

Περισσότερα

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ   ΠΩΓΩΝΙΟΥΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  7/26-5-2014, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥΑΠΟΦΑΣΗ  102/2014ΘΕΜΑ : «Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου του έτους …

Περισσότερα

Στο Καλπάκι  και στο Δημοτικό Κατάστημα  Πωγωνίου, σήμερα την   17η  Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 11.30 π.μ., συνεδρίασε η  Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Πωγωνίου,…

Περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/03-12-2013, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥΑΠΟΦΑΣΗ 186/2013ΘΕΜΑ : «Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού…

Περισσότερα