Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις αποφάσεις από την τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 7-12-2022 298-22-6ΓΡΞΩ1Ω-ΒΕΟDownload 299-22-ΨΜΘ7Ω1Ω-Β1ΗDownload 300-22-6ΞΚΙΩ1Ω-ΝΒΖDownload 301-22-ΨΗΠΦΩ1Ω-Δ57Download 302-22-9Π3ΜΩ1Ω-ΞΩΡDownload 303-22-6Ω3ΦΩ1Ω-ΣΥΤDownload 304-22-ΨΝ8ΕΩ1Ω-ΦΗΧDownload 305-22-9ΡΜΠΩ1Ω-Θ8ΛDownload 306-22-ΩΥΣ2Ω1Ω-Γ0ΙDownload…

Περισσότερα

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις αποφάσεις από την τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 28-11-2022 286-22-ΩΜΤ9Ω1Ω-ΚΥΙDownload 287-22-ΨΥ62Ω1Ω-Φ1ΖDownload 288-22-6ΘΝΓΩ1Ω-ΗΧΠDownload 289-22-ΨΥΙΧΩ1Ω-Δ4ΣDownload 290-22-690ΔΩ1Ω-1ΑΧDownload 291-22-6ΤΙΡΩ1Ω-Λ5ΖDownload 292-22-6ΑΟΔΩ1Ω-Κ68Download 293-22-ΨΥΤΔΩ1Ω-ΓΔΚ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗDownload…

Περισσότερα

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις αποφάσεις από την τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 28-11-2022 284-22-ΨΔΥΛΩ1Ω-Δ02Download 285-22-Ψ52ΤΩ1Ω-ΝΥ0Download 286-22-ΩΜΤ9Ω1Ω-ΚΥΙDownload 287-22-ΨΥ62Ω1Ω-Φ1ΖDownload 288-22-6ΘΝΓΩ1Ω-ΗΧΠDownload 289-22-ΨΥΙΧΩ1Ω-Δ4ΣDownload 290-22-690ΔΩ1Ω-1ΑΧDownload 291-22-6ΤΙΡΩ1Ω-Λ5ΖDownload 292-22-6ΑΟΔΩ1Ω-Κ68Download…

Περισσότερα

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις αποφάσεις από την τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 14-11-2022 281-22-ΨΚΣΘΩ1Ω-ΤΨ2Download 280-22-9ΚΤ7Ω1Ω-ΟΤ6Download 279-22-Ψ17ΗΩ1Ω-ΒΛΒDownload 278-22-Ψ068Ω1Ω-ΜΞ1Download 277-22-9ΡΑΠΩ1Ω-ΧΓΖDownload 276-22-ΩΣΗ1Ω1Ω-2ΟΜDownload 275-22-66Ξ3Ω1Ω-ΣΩΤDownload 274-22-6Κ5ΣΩ1Ω-ΡΣΒDownload 273-22-9Δ7ΔΩ1Ω-2ΡΚDownload…

Περισσότερα

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις αποφάσεις από την τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 25-10-2022 268-22-6ΙΡ1Ω1Ω-ΔΑΚDownload 267-22-Ψ3ΕΣΩ1Ω-ΓΡ9Download 266-22-63ΟΒΩ1Ω-Ν0ΛDownload 265-22-Ω5ΧΥΩ1Ω-ΒΞ2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗDownload 264-22-6ΞΞ5Ω1Ω-ΜΓΠDownload 263-22-ΨΜ8ΙΩ1Ω-ΟΞΑDownload 262-22-6ΡΝΨΩ1Ω-1ΛΧDownload…

Περισσότερα

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις αποφάσεις από την τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 10-10-2022 256-22-96Ρ9Ω1Ω-1ΑΝDownload 255-22-9ΤΛΖΩ1Ω-ΦΜΛDownload 254-22-ΨΛΟ7Ω1Ω-ΟΣΜDownload 253-22-6Ξ76Ω1Ω-5ΛΓDownload 252-22-64ΡΥΩ1Ω-ΖΝ0Download 251-22-Ψ836Ω1Ω-9Τ8Download 250-22-67Β2Ω1Ω-2ΑΕDownload 249-22-Ψ4Γ2Ω1Ω-4Υ7Download 248-22-615ΒΩ1Ω-Ι3ΖDownload…

Περισσότερα

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις αποφάσεις από την τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 25-7-2022  19-22ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝDownload 190-22-Ψ7Ξ4Ω1Ω-Ρ5ΩDownload 189-22-6Χ9ΦΩ1Ω-ΖΣΓDownload 188-22-9ΒΧΙΩ1Ω-ΜΓ9Download 187-22-9ΒΕΤΩ1Ω-ΨΨΓDownload 186-22-ΨΚΟΧΩ1Ω-ΔΟ8Download 185-22-91ΨΛΩ1Ω-ΑΩΞDownload 184-22-6ΦΚ8Ω1Ω-9ΡΕDownload…

Περισσότερα

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις αποφάσεις από την τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 9-8-2022  200-22-60Λ3Ω1Ω-ΦΒΧDownload 199-22-Ψ0ΑΚΩ1Ω-ΩΑΛDownload 198-22-ΩΣΜΞΩ1Ω-ΓΛ0Download 197-22-6ΝΑΝΩ1Ω-ΟΚΧDownload 196-22-ΨΠΠΦΩ1Ω-Χ67Download 195-22-Ψ2ΘΒΩ1Ω-37ΩDownload 194-22-6ΗΖΑΩ1Ω-ΝΜ5Download 193-22-ΨΝΙΔΩ1Ω-Δ1ΧDownload 192-22-ΩΤ72Ω1Ω-ΠΓΒDownload…

Περισσότερα