Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016 09:35

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Τα ΚΕΠ του Δήμου μας, σας ενημερώνουν ότι  άρχισε  η συγκέντρωση  των Δικαιολογητικών για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης:

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

με απαιτούμενα δικαιολογητικά τα εξής:

1)  Αίτηση δικαιούχου

2)  Αστυνομική Ταυτότητα

3)  Βεβαίωση  Δημάρχου ότι μένει επί διετία στο Δήμο

4)  Αντίγραφο εκκαθαριστικού  σημειώματος φορολογικού έτους 2015

5)  Βιβλιάριο Τράπεζας

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης του τρέχοντος έτους άλλη φορά από την ίδια οικογένεια.

Δικαιούχοι της εισοδηματικής είναι οικογένειες συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών – μελών της Ε.Ε. των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ.

 

Σύμφωνα με την αριθμ.55283/11443/15-09-2015 εγκύκλιο του  Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (σχετ.2) διευκρινίζονται τα εξής :

Α)  Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.  

Β) Για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων με τον όρο «οικογένεια» εννοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο συμβιούντων συζύγων μετά των ανηλίκων και αγάμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο – αρχηγό της οικογένειας.

Γ) Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια {για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο (2) μέλη}. 

Δ) Την εισοδηματική ενίσχυση για την οικογένεια στην περίπτωση που ο πατέρας δεν είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτείται η μητέρα.

ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ:

Α) 600 ΕΥΡΩ ετησίως εφόσον το οικογενειακό εισόδημα του οικ. έτους 2016 δεν υπερβαίνει το ποσό των 3000 ΕΥΡΩ.  

Β) 300ΕΥΡΩ ετησίως εφόσον το οικογενειακό εισόδημα του οικ. έτους 2016 δεν υπερβαίνει το ποσό των 4700 ΕΥΡΩ.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.

Διαβάστηκε 3297 φορές

Τελευταία άρθρα από τον/την Διαχειριστής