ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                       Ιωάννινα   04 -07-2018Αριθ. πρωτ.: 90023/2914 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑνακοινώνει και ΠροσκαλείΈχοντας υπόψη τις διατάξεις  του Ν. 4014/2011…

Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  Ιωάννινα  24-07-2017, Αριθ. πρωτ. : 74683/2952ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑνακοινώνει και ΠροσκαλείΈχοντας υπόψη τις διατάξεις  του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄),…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανακοινώνει και ΠροσκαλείΈχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/A’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις τον άρθ.…

Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ               Ιωάννινα  06-12-2016Αριθ. πρωτ. : 113420/4761 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑνακοινώνει και ΠροσκαλείΈχοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθ.…

Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                             Ιωάννινα  28-11-2016Αριθ. πρωτ. : 110261/4670ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑνακοινώνει και ΠροσκαλείΈχοντας υπόψη τις διατάξεις …

Περισσότερα