Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης…

Περισσότερα

Η Δράση απευθύνεται σε ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών εκ των οποίων:•    15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ •    20.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής,…

Περισσότερα