Ο Δήμος Πωγωνίου θέτει σε δημόσια ανοικτή διαβούλευση το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις βασικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου…

Περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ    ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    Αποκομιδή απορριμμάτων, πλύση κάδωνΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV    90511000-2 (Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων) 90918000-5…

Περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  117/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ακυρώνεται ο διαγωνισμός «Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Πωγωνίου»,…

Περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:ΔΗΜΟΣ…

Περισσότερα

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 44004, ΚΑΛΠΑΚΙΥΠΟΨΗ: κ. Στάμου Χρήστου                                   ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2653 3 60128 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ (FAX): 2653 3 601252. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ…

Περισσότερα