Το Αρρεναγωγείο – Παρθεναγωγείο αποτελεί διατηρητέο μνημείο και ανήκει στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας. Είναι κτισμένο από…

Περισσότερα