1. Γκόγκος Χρήστος του Νικολάου2. Γιούνης Αναστάσιος του Αθανασίου3. Φωτίου Αθανάσιος του Κωνσταντίνου4. Γκέγκας Κωνσταντίνος του Βασιλείου5. Πότσης Νικόλαος του Αλεξάνδρου6. Βίλλης Αριστοτέλης του Ευστρατίου7.…

Περισσότερα

[Απόσπασμα απο την υπ. αριθμ. 30/2013 απόφαση Δημάρχου]Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΟρίζει τους παρακάτω εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους (αμισθί) της πλειοψηφούσας παράταξης εκχωρώντας τους την εκτέλεση αρμοδιοτήτων,…

Περισσότερα