Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος: Α. Τουριστικών Θεμάτων και συγκεκριμένα: – Την οργάνωση, εποπτεία, διοίκησης παρακολούθηση, συντονισμό, ευθύνη και έλεγχο των υπηρεσιών που αφορούν τον Τουρισμό. -Την…

Περισσότερα