ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                           Καλπάκι, 14 Οκτωβρίου 2020       ΔΗΜΟΣ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ                                                      Αρ. πρωτ.: οικ. 6945ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              ΘΕΜΑ:   Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια…

Περισσότερα

Εγκρίθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η χρηματοδότησης μελέτης νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Καλπακίου, στα πλαίσια του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των…

Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                       Ιωάννινα   03 -05-2018Αριθ. πρωτ. :  55299/1856 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑνακοινώνει και…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑνακοινώνει και ΠροσκαλείΈχοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθ. 19 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της…

Περισσότερα

Ο Δήμος Πωγωνίου θέτει σε δημόσια ανοικτή διαβούλευση το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις βασικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου…

Περισσότερα

Στα πλαίσια σύνταξης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικών Διαμερισμάτων (πρώην) Δήμου Καλπακίου απαιτείται η δημόσια παρουσίαση της μελέτης και η διατύπωση τυχόν βελτιώσεων – ενστάσεων (σύμφωνα…

Περισσότερα

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο εντοπισμός, διαχωρισμός και χαρακτηρισμός από άποψη εδαφικών συνθηκών, περιοχών ως κατάλληλων, ακατάλληλων ή κατάλληλων υπό προϋποθέσεις για δόμηση. Επίσης έχει…

Περισσότερα