ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  9-3-2016 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  3/9-3-2016]ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  1.    Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  9-2-2016 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  2/9-2-2016]ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  1.    Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  26-1-2016 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/26-1-2016]ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ        1.    Έκδοση ψηφίσματος Δ.Σ.…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  14-12-2015 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 15/14-12-2015] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ 1.    Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου:…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  14-12-2015 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 15/14-12-2015]ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ 1.     Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Ανάδειξη…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  23-11-2015 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 14/23-11-2015]ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ1.    Αναδιάρθρωση αστυνομικών υπηρεσιών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  283Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  20-11-2015 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 13/20-11-2015] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ1.    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  16-11-2015 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 12/16-11-2015] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ1.    Επιβολή τελών ύδρευσης έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ …

Περισσότερα