ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Οι προστατευμένες οικολογικά σημαντικά περιοχές της Ελλάδας μπορούν να διακριθούν στις εξής τρεις βασικές κατηγορίες: Τις θεσμοθετημένες περιοχές όπως είναι οι…

Περισσότερα