Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις αποφάσεις από την τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 20-12-2022 324-22-ΨΑ3ΠΩ1Ω-Ζ2ΛDownload 323-22-67Β6Ω1Ω-97ΥDownload 322-22-ΨΒ3ΡΩ1Ω-ΣΔΧDownload 321-22-6ΨΑ3Ω1Ω-ΘΘ3Download 320-22-9ΒΡΓΩ1Ω-ΠΙ6Download 319-22-6ΥΒΚΩ1Ω-ΗΓΞDownload 318-22-6Μ25Ω1Ω-ΥΛΚDownload 317-22-6Β9ΗΩ1Ω-Η9ΠDownload 316-22-Ψ965Ω1Ω-ΣΔΦDownload…

Περισσότερα

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις αποφάσεις από την τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 27-12-2022 30-22ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝDownload 325-22-644ΙΩ1Ω-0ΣΖDownload 326-22-ΩΝΘ3Ω1Ω-5Φ9Download

Περισσότερα

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις αποφάσεις από την τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 30-12-2022 327-22-Ω5ΙΑΩ1Ω-917Download 31-22ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗDownload

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 30 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και…

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 17 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και…

Περισσότερα

Συνημμένα θα βρείτε τα θέματα και τις αποφάσεις από την τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 7-12-2022 298-22-6ΓΡΞΩ1Ω-ΒΕΟDownload 299-22-ΨΜΘ7Ω1Ω-Β1ΗDownload 300-22-6ΞΚΙΩ1Ω-ΝΒΖDownload 301-22-ΨΗΠΦΩ1Ω-Δ57Download 302-22-9Π3ΜΩ1Ω-ΞΩΡDownload 303-22-6Ω3ΦΩ1Ω-ΣΥΤDownload 304-22-ΨΝ8ΕΩ1Ω-ΦΗΧDownload 305-22-9ΡΜΠΩ1Ω-Θ8ΛDownload 306-22-ΩΥΣ2Ω1Ω-Γ0ΙDownload…

Περισσότερα