ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 – 31/3/2011 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1…

Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 – ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 – 30/9/2011 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1…

Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 – ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 – 31/12/2011 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3…

Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 – 30/6/2012 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2…

Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 5189699,71…

Περισσότερα

ΘΕΜΑ:« Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου του έτους 2012, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου.» Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την 3η…

Περισσότερα