Ο Δήμος Πωγωνίου, προκηρύσσει με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, την επιλογή αναδόχουανάθεσης της σύμβασης για…

Περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥΔιεύθυνση: Καλπάκι, ΤΚ 44004Τηλέφωνο: 26533 60119Fax: 26533 60103Email:tagdro@pogoni.grΥπεύθυνος Επικοινωνίας: Τάγκα ΔροσούλαΑρ. Πρωτ: Οικ.1914Καλπάκι, 29-03-2022 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με…

Περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ             Αναβάλλει την δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Ιερομνήμης στις 28/02/2022, σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής…

Περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81) β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) γ) το Ν. 3852/2010 δ) την αριθ. 143/2021 Απόφαση…

Περισσότερα

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 384/2022 προμήθειας υγρών καυσίμων, λιπαντικών, αντιψυκτικών του Δήμου Πωγωνίου και των Νομικών Προσώπων έτους 2022.   Δείτε το συνημμένο αρχείο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ…

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 31,ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ     Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81,…

Περισσότερα