Ο Δήμος Πωγωνίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ» Εκτιμώμενης αξίας 205.985,48…

Περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81) β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) γ) το Ν. 3852/2010 δ) την αριθ. 13/2021 Απόφαση…

Περισσότερα

Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πωγωνίου- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   Δείτε τα συνημμένα αρχεία espd-request-v1.pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _Περίληψη__ΚΗΜΔΗΣ.pdf ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ.docx…

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   Δείτε το συνημμένο αρχείο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ…

Περισσότερα

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ- (κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Συνολικός Προϋπολογισμός: 297.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του…

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    Εκποίηση οικοπέδου σε άστεγους δημότες στην Κοινότητα Κτισμάτων    Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αρ.118/2020 (ΑΔΑ:6ΜΥΓΩ1Ω-44Λ) απόφασή του ,ενέκρινε την εκποίηση…

Περισσότερα

Δείτε τα συνημμένα αρχεία +θ+¦+¦+¬+_+¬+-+¦+¦+χ__Α_Β+¬_Δ_Η+¬_Β+υ_+Ι_Β+¦+¬_Ζ_+-_Β___071220_signed.pdf +ι+κ+θ+γ+Ω+κ+ξ+η+Ω +γ+Ω+ε+Φ+Ω+μ.pdf +ν+Χ+ξ+Φ +_+_+¬.doc +ν+Χ+ξ+Φ +_+_+¬_signed.pdf +Φ+β+Σ+γ+Ω+κ+ξ+η+Ω +γ+Ω+ε+Φ+Ω+μ.pdf

Περισσότερα