ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   7-9-2014  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  10/7-9-2014] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ1.    Εκλογή  Προεδρείου  Δημοτικού  Συμβουλίου.    ΑΠΟΦΑΣΗ 178…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   4-8-2014  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  9/4-8-2014] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ1. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   27-6-2014  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  7/27-6-2014] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ1.    Αξιολόγηση υπαλλήλων ΟΤΑ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  1202.    Απολογισμός…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   4-6-2014  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  6/4-6-2014] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ1.    Τρόπος χρήσης και διάθεσης Δημοτικών βοσκοτόπων…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   7-4-2014  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  5/7-3-2014] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ1.    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2014.  ΑΠΟΦΑΣΗ  77.2.   …

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   10-3-2014  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  4/10-3-2014] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ 1.Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2014.   ΑΠΟΦΑΣΗ  482.Κατανομή…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   10-2-2014  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  3/10-2-2014]ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ                                      1.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   20-1-2014  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  2/20-1-2014] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ   1.   Ψήφιση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. Δήμου…

Περισσότερα