ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   16-7-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  12/16-7-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ 1. Επικύρωση παραχώρησης χρήσης κτιρίου παλαιού…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   26-6-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  11/26-6-2013]  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ 1. Έγκριση  διενέργειας προμήθειας  υγρών καυσίμων…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ   23-5-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  10/23-5-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ 1. Έγκριση επικαιροποίησης μελέτης ανάπλασης Κεντρικής…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   13-5-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  9/13-5-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ 1. Συζήτηση και λήψη μέτρων για…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   24-4-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  8/24-4-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ 1.    Ίδρυση και λειτουργία ανοιχτού Πανεπιστημίου…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   27-3-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  7/27-3-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ1.    Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για τη…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   8-3-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  6/8-3-2013]  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ 1.    Αποδοχή της έγκρισης δημοπράτησης [4795/28-2-2013…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   22-2-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  5/22-2-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ 1.    Έγκριση ανάθεσης προμηθειών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  242.   …

Περισσότερα