ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  30-12-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  23/30-12-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ1.    Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  30-12-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  22/30-12-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:  1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  4-12-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  21/4-12-2013]ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ1.    Μεταβολές Σχολικών Μονάδων A/θμιας Εκπ/σης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  3082.   …

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  11-11-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  20/11-11-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ1.    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2013 – Τροποποίηση…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  14-10-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  19/14-10-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ 1.    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2013 –…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  14-10-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  18/14-10-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΈγκριση Ισολογισμού Δήμου…

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  18-9-2013  [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  15/18-9-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ1. Επιβολή τελών ύδρευσης έτους 2014.   AΠΟΦΑΣΗ …

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ   26-8-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  14/26-8-2013] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων…

Περισσότερα